borrel topic

Maan of zon mens?

Waarop ben je trots? Veel mensen hebben het jarenlang over dat ze ‘jurist zijn’, of dat ze ‘econoom zijn’ of zo meer van die termen. Vaak hebben ze het over iets dat ze in hun studietijd gedaan hebben. En daar teren ze dan dertig jaar later nog op? Zonder daar vaak verder nog iets mee gedaan te hebben. Herken je dat?

Leestijd: 2 minuten. Nut: verplicht stuk voor vierde jaar studenten van me.

Ik als xyz…

Zelf ik heb daar geen respect voor, mensen die langer dan tien jaar later zeggen ‘ik ben xyz’. Vindt dat verder ook geen enkele toegevoegde waarde hebben in een gesprek. Het is een flauw soort machtswoord. ‘ik als jurist zou toch zeggen dat xyz…..’. of ‘wij als marketeers denken dan xyz…. ‘. Wat voegde je toe de laatste maanden? Dus vertel me wat je deed, wat je veranderde recent. Waarom is de wereld nu een betere plaats dankzij jou? En niet wat je jaren geleden eens uit je hoofd geleerd hebt…. Kennis moet nuttig zijn.

Met mijn ervaring….

Ook zo een mooie start van een zin ‘met mijn ervaring kan ik je vertellen dat xyz…’.  Euh… hallo, bekend met een wereld die zo snel veranderd dat jouw ervaring van langer dan een paar jaar geleden geen impact meer heeft? Hoogstens wat richtinggevend geruis is voor een beslissing?

QUOTE: Dinosaurussen hadden ook veel ervaring. Hoeveel zie je nog?

Ach.. ik heb het al gemaakt….

Weer zo een persoon die geld heeft en daarmee denkt alles te kunnen platwalsen. Geld is anno 2022 iets van weinig waarde, je krijgt er geen rente meer op. Los daarvan is rente iets dat niets toevoegt aan de wereld… tja…. om daar nu trots op te zijn…. En zeker, anno 1980 was het moeilijk aan geld te komen, nu kan je het met stapels scheppen. En wanneer? Als je iets kan, als je een verandering in de werld kan maken. Iets wat die andere niet kunnen, iets bouwen wat geld oplevert of meer ‘karma’ op de aarde.

QUOTE: Een rijk mens heeft niet meer dan iemand die genoeg heeft.

We deden dat al vele keren eerder…

O ja, jammer dan dat het niet gelukt is…. nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden. Verwijzen naar het verleden zegt niets over de toekomst. Natuurlijk kan je uit de historie lessen trekken, maar vraag je steeds af of die lessen ook nu van toepassing zijn. Je ervaring dat het handig is telefoonnummers uit je hoofd te kennen, heeft in tijden van telefoons met een geheugen voor duizend nummers niet veel nut. Zorg dat je duizend mensen kent.

Je moet me vertrouwen…

Tuurlijk, zegt de slang dat. Natuurlijk zegt de olifant dat. Natuurlijk. Maar waarom is vertrouwen nodig? Als iemand iets niet goed kan aanleggen. En niet goed kunnen uitleggen is altijd het geval als jij het niet snapt. Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de uitlegger.

QUOTE: Vertrouwen is goed, zeker weten is beter.

Op welke top van de apenrots zit jij?

Dit en zo meer gedachtes doen me besluiten dat het simpel maken voor studenten niet de aanpak is die ik wil doorzetten. Je helpt ze er niet mee. Leven lang leren is nodig in deze snel veranderende maatschappij. En dat is makkelijker als je al wat hoger op de berg staat. En daar ga ik verwachten dat studenten raken, hoger op de berg, als ze in het laatste jaar van hun opleiding zitten.

QUOTE: Je bent alleen zo goed als je laatste performance.

Daarom, bij de vakken in het vierde jaar, dus zowel bij Digitale Transformatie en Grip op besluitvorming, ga ik meer verwachten dan daarvoor. Wat is dat dan? Hoe laat je het zien? Drie punten denk ik nu aan:

– Omdat je collega’s onder de indruk zijn van je kennis en de toepassing daarvan voor de firma waar je werkt. En zo effen je het pad voor een verdere zakelijke carrière.

– Omdat je privé omgeving je heeft zien groeien en rust heeft in de gedachte dat het goed met je zal gaan. En dat je bereid bent voor andere te zorgen (dat vindt ik nu eenmaal belangrijk).

– En dat je dat voor jezelf kan beschrijven en daarover me vertellen. Zoals men dat beschrijft: ‘Studentsucces betekend het succes dat een student ervaart op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing door de ruimte die daarvoor geboden wordt. En dat kan door verschillende studenten verschillende betekenissen hebben’.

En ik ga je helpen structuur en doelen te brengen in je persoonlijke ontwikkeling. Zelfontplooiing en dan even eerst jezelf leren kennen…. En ruimte ga ik geven, in tijd en plaats.

Afsluitend – wees een zon kind, niet een maan kind.

Moet je dit aan mij laten zien? In het geheel niet. Ik ben niet zo relevant in je leven. De mensen die dicht bij je staan zijn dan wel. En het dichtste bij je ben je zelf. Als je trots op jezelf bent, dan is het voor mij goed genoeg.

Een maan mens dat slechts het licht van anderen gebruikt kan je willen zijn. Of een zon mens, iemand die licht van zichzelf uitstraalt. Het is aan jou. Jouw keus.

Rudolph

Vrijdag 11 februari 2022

Categories: borrel topic, studietip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s