Peter Drucker

Management goeroe – Peter Drucker

Versie 1 november 2020

Achtergrond

Peter Drucker maakte een start als een correspondent voor een groep van Britse kranten in 1937 toen hij van Duitsland vertrok naar de Verenigde Staten. Hij had een tussenstop gemaakt in Londen waar hij investeringsbanier was. In de VS werd hij in 1942 hoogleraar in de politiek en filosofie aan het Benningtong College in Vermont. Van 1950 tot 1970 gaf hij les aan de Graduate School of Business van de New York University. Volgens zijn zeggen was dat zijn meest productieve en leuke periode.

Zijn achtergrond geeft niet het idee dat deze man van zo een grote invloed was. Toch is dat het geval. Hij wordt gezien als de meest invloedrijke managementdenker van de twintigste eeuw. 

Waarom bekend?

De vele boeken die hij schreef en die van grote invloed zijn geweest op de daaropvolgende management denkers.

Met stip zou ik denken zijn dat de gedachtes rond: De organisatie van een firma in centrale of decentrale structuren. Het belang van mensen in een organisatie. En het centraal stellen van de klant.

Hij kwam op deze dingen om dat hij een studie kon doen naar de managementstructuur van General Motors. Dat heeft Drucker twee jaar kunnen doen en hij combineerde dat met studie van de werken van andere denkers en maakte zo nieuwe inzichten 

Concepten

 • Dat een gedecentraliseerde organisatie die werkt met delegeren in de plaats van dat de macht bij een centrale afdeling ligt goed kan opereren en ook een organisatie model is.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de firma om klanten te bedienen en van dienst te zijn en niet alleen maar winst te maken.
 • Decentralisatie is een betere manier om een organisatie te leiden dan dat bij de top te leggen.
 • Werknemers zijn bedrijfskapitaal en zijn de meest waardevolle resources van een firma.
 • Focus op de juiste richting vond hij belangrijkrijk. Hij maakte drie vragen die daarin sturing zouden geven en die drie vragen zijn inmiddels een standaard geworden.
 • Wat is onze missie? Wie zijn onze klanten? Wat vinden onze klanten waardevol?
 • Advies om elke drie jaar ongeveer alle diensten, elk proces, en product en elke functie te beoordelen en opnieuw te herwaarderen. Of afscheid van te nemen.
 • Management By Objectives. (MBO). Een in fase ontwerpen van managementvoering. Fases zijn: 1. Bewust maken van de medewerkers van hun functie en taken en verantwoordelijkheden en de resultaten die daaruit moeten komen. 2. Het delegeren van de taken naar lagere regionen van de organisatie. 3. Het meten hiervan. 4. Evalueren er van. Drucker zegt zelf dat hij bij het maken van het MBO model veel materiaal gebruikt heeft van Fredrick Winslow Taylor. En die ken je van…?

Concepten in de praktijk

 • Apart is dat het concept dat Drucker beschreef in zijn boek, die hij maakte naar aanleiding van zijn analyse bij General Motors, heeft er niet toe geleidt dat General Motors het ook ging gebruiken. Het wordt zelfs gezegd dat het bezitten van het boek als medewerker, je carrière niet zou helpen bij GM. Dus daar niet gebruikt, elders in de bedrijfswereld wel.
 • MBO is veel toegepast in de hele wereld en heeft zijn bekendste toepassing bij de firma Hewlett-Packard. Dave Packard schreef dat MBO de grootste bijdrage is geweest van het succes van HP. In het onderzoek naar de kracht van MBO bleek dat 68 van de 70 onderzochte bedrijven dat er een toename was in productiviteit bij die bedrijven. Dit onderzoek is gedaan voor R Rodgers en J.E. Hunter in de Journal of Applied Psychology in 1971.
 • MBO is in deze tijd niet meer veel gebruikt. Naar mijn smaak zou het meer mogen, een performance management laag leggen in je firma lijkt me te helpen op vele vlakken: het maakt het personeel duidelijke wanneer ze trots op hun persoonlijk werk mogen zijn, het geeft een duidelijk sturing mechanisme en zo meer.
 • Dat medewerkers belangrijk zijn vond grond met name in Japan in de eerste periode. Nu met Corona tijden zie je daar weer terug een opleving van. En in het stuk over bijvoorbeeld Pixar en innovatiekracht, lees je dat men bij Pixar medewerkers de belangrijkste asset vinden.

Raakvlakken met andere theorieen

Leiderschap: Drucker vond dat denken een van de taken van een leider terwijl het management de dingen op de juiste manier moet doen. Spreuk: de manager doet de dingen goed, de leider doe de goede dingen.

Leiderschap: Het stellen van de juiste vragen is de belangrijkste vaardigheden van een leider. Ook hier zie je dit terug komen als je Steve Jobs zijn werkwijze analyseert. Vragen stellen was waar Jobs om bekend stond. Zie ook hier de blog over Pixar.

Wat kan je met deze theorie nu en in welk vak?

Finance&Control

 • Controle niet vanuit de centrale leiding, maar decentraal.Die iedere afdeling zijn eigen dashboard die dan optelt tot een algemene?
 • Financieel, behandel je dan verschillende afdeling als apart profit-centers? Ik herken dat want bij het voorstellen van plannen aan de board van bv KPN moesten we steeds rekening houden met de interne rentevoet. Ben even de naam ervan kwijt, denk dat het de WACC was genaamd.

Bedrijfskunde

 • Management bij Objectives (MBO) is van toepassing in Bedrijfskunde.
 • Elke drie jaar het herijken van alle onderdelen van een firma en dan?

Business IT & Management

 • [nog in te vullen]

Commerciële Economie

 • De klant centraal stellen en het bestaansrecht van de firma door alle medewerkers laten beseffen. En de drie vragen.

HRM

 • Delegeren en belang van personeel bij een firma.
 • Impact van leiderschap. Onderzoek gaf aan dat leiders met focus op MBO in 56% vande gevallen in hun firma productiviteits voordelen zagen. Ook als de CEO er maar een beetje warm voor liep, was er een toename te zien.

Alle richtingen

 • Rol van het leiderschap.

Vaste gegevens

Geboortejaar: Geboren in 1909 in Oostenrijk en overleden in 2005

Opleiding: Doctoraat in internationaal en publiek recht, Universiteit van Frankfurt, 1931.

Bekend om: De reden van het bestaan van een firma is de klant (of zo een soort spreuk). En dat hij het management tot een echt vak heeft gemaakt met daarin wetenschappelijk stellingen en onderbouwingen. Dit deed hij als eerste in zijn publicatie Concept of the Corporation waarin hij zijn ervaringen bij General Motors verteld.

Bekendste werken: Het is moeilijk hier een selectie te maken want het zijn er vele. The Practice of Management (1954); Het boek The End of the Economic Man (1939); Het boek People and Performance uit 1973 waarin hij een bredere sociale verantwoordelijkheid besprak van managers en organisaties.; Management: Taks, Responsibilities, Practices (1973) Hierin onderscheidt hij de vijf basale activiteiten in het werk van een manager. Die zijn: 1. Doelstellingen bepalen, 2. Organiseren, 3. Motiveren en communiceren, 4. Meten, 5. Mensen opleiden.

Rudolph’s gedachte

De ideeën die Drucker verwoorde spreek me aan, hij zei: ‘Management is een vrije kunst, het gaat over mensen, hun waarden, hun groei en ontwikkeling. Sociale structuren, gemeenschapszin en soms zelf spirituele zaken.’ Kan het met mijn jaren ervaring in het bedrijfsleven erg mee eens zijn. Alle aspecten ben ik in mijn werk tegen gekomen. Dat ik sinds mijn 21e vrijwel uitsluitend in leidinggevende posities heb gezeten maakt dat ik vanuit die positie veel bevestiging zie in zijn uitspraak, want ervaar het steeds als een samenspel van vele factoren en het managen van een firma als het organiseren van een feestje om muziek, drankjes, mensen, ruimte, licht goed te combineren zodat het een geslaagd feest gaat worden waarin iedereen plezier heeft en tevreden is.

Werkvorm die mogelijk te gebruiken zijn in lessen

Assignment suggestie 1

Bepaal hoe jij als manager nadruk zou leggen en je tijd zou verdelen in de vijf punten die Drucker beschreef als taken van een manager. Hoe verdeel je 100%. En hoe doet je huidige manager dat? Zie je hier werk aan de winkel?

 • 1. Doelstellingen bepalen,
 • 2. Organiseren, 
 • 3. Motiveren en communiceren, 
 • 4. Meten, 
 • 5. Mensen opleiden.

> voeg dit eventueel toe in je werkstuk onder het kopje ‘Leiderschap’.

Assignment suggestie 2

HP directeur Les Platt zou hebben gezegd dat ‘als Hewlett-Packard wist wat het wist, het bedrijf dan drie keer zo productief zou zijn.’ Het mobiliseren van kennis is volgens Drucker een van de belangrijkste kernfuncties van een manager.

Vragen – Praktijk van de student

 • 1. Beschrijf hoe jij zelf het belang ziet van kennis in een firma.
 • 2. En hoe kijkt de firma ernaar en hoe zou je de gap beschrijven?
 • 3. Kan jij iets doen, eventueel met hulp van een docent daar verandering in aan te brengen? Gastcollege doen of zo?

Vragen theoretisch

Als kennis zo belangrijk is… hoe dan

Kan het worden gemeten? Gebruikt? Begrepen en benut?

>> lees hier verder over bij Leif Edvinsson van Skandia die een toonaangevende denker is op dit gebied en een model heeft ontwikkeld om de rapportage te kunnen doen van het intellectueel kapitaal. En baseert dat dan op grond van klanten, processen, vernieuwing en ontwikkeling, menselijke factoren en financiën.

>> Docent: stuur dit eventueel vooraf naar studenten toe en laat invullen.

>> Student: bekijk of in je interne analyse en de SWOT de kennis van de firma een belangrijk onderdeel was van je advies. Als zo, gebruik dan bijvoorbeeld het model van Leif Edvinsson om je advies naar te toekomst toe te omlijnen.

Assignment suggestie 3

Stel jezelf de vijf vragen die Drucker opstelde

 • 1. Wat is onze missie?
 • 2. Wie is de klant?
 • 3. Wat is het dat de klant belangrijk vindt?
 • 4. Wat zijn onze resultaten?
 • 5. Wat is ons plan?

Uit: Key insights from Peter F. Drucker’s ‘The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization’.

Assignment suggestie 4

Iets rond de effectiviteit van een manager, dus een zelf reflectie.

Drucker geeft vijf belangrijkste elementen van deze skill weer:

 • 1. Het realistisch managen van je tijd.
 • 2. Focus hebben op resultaten meer dan op taken.
 • 3. Gebruik de sterktes, liever dan te compenseren voor de zwaktes.
 • 4. Prioriteer liever dan dat je multitask.
 • 5. Maak strategische besluiten.

Rudolph Regter

Versiebeheer

2e versie 1 november 2020

1e versie in september 2020

#strategisch management #management guru management denkers