Professor Walter Braets vindt Learning logs en System thinking essentieel, hier wat over System thinking en brug naar je werk.

Advertisements