system thinking

Natuurlijk op school

Leven lang leren. Ja, ja… je hele leven in de schoolbanken en wie gaat dan geld verdienen? Awel, dat is denk ik simpel, iedere leidinggevende die nu niet al commercie ziet verbeteren door opleiding ligt te slapen. Zie het voorbeeld van Amazon, de meest commerciele organisatie in de wereld die 30% van zijn workforce op cursus zend. Zal niet zijn als het niets opleveren zal………

Brug bedrijfsleven en studie

Maar het is complex die interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Onderwijs heeft het over het ‘werkveld’, pardon…..? Wat is dat niemand in het bedrijfsleven die zich zo noemt…. Systeem denken kan daarbij helpen, want die is in staat dingen in grote mate te abstraheren en te kijken naar algemene processen. ProfessorWalter Braets sprak daarover tijdens de start van de cursus Strategisch Management tijdens een openingslezing vandaag, donderdag de 5 september 2019. Over systeem denken zullen we het nog wel hebben, zie andere artikelen daarover van me, hieronder de gedachte hoe systeemdenken dan helpen een brug te slaan tussen je studie en nut voor je baas.

De essentie van systeemdenken ligt erin: (Senge)

– Kijken naar interacties of afhankelijkheden, eerder dan naar lineaire oozaak-gevolgverbanden.

– Kijken naar veranderingsprocessen, eerder dan naar statische ‘snapshots’.

Een system is een als een geheel ervaren stelsel waarvan de elementen samenhangen. De elementen beïnvloeden elkaar doorlopend en werken toe naar een gemeenschappelijk doel. Bij systemen verstaan we onder de structuur: het patroon van verbanden tussen de belangrijke componenten van het system. Hierin zijn begrepen de hiërarchie en de processtromen, maar ook bijvoorbeeld de houding en de beleving van de medewerkers, de kwaliteit van de producten, de wijze van besluitvorming en vele andere factoren zoals interne en externe effecten op korte en langere termijn.

Kenmerkend is eerst het totaal van een situatie in kaart te brengen en dan pas de analyse te doen. De stappen te volgen:

  1. Vertel het verhaal van de firma
  2. Beschrijf het gedrag van het systeem in de tijd
  3. Formuleer een vraag/probleem – verander een gegeven
  4. Identificeer structurele verklaringen
  5. Verdiep met reflectievragen (toekomst)
  6. Plan een interventie (intern of extern effect)
  7. Herbekijk de resultaten en het proces (ga naar stap 1)

Waarom systeem denken?

De stelling is dat de koppeling tussen onderwijs en praktijk steeds meer onder druk is komen te staan door versnelling van innovatie, globalisering en een overgang naar de diensteneconomie. 

uit ‘Licht op Leren’ van Hannelore Calmeyn en anderen

De spanning gaat zitten bij de wip, die komt onder druk te staan en kunnen we oplossen, en daar zijn we al hard mee bezig, met bedrijfsbezoeken, eindwerken voor opdrachtgevers, stages, jobbeurzen, etc.

Afsluitend/vervolg

De stappen van systeem denken gaan we gebruiken om op een strategische manier naar je firma te kijken en daar nieuwe invalshoeken en versnellingen in te maken.

Rudolph

#systeem denken #systemthinking #bridge

Verdere literatuur en leeswerk

Joseph W.M. Kessels over Kennis productiviteit.

Nog verder lezen over de kleuren van verandering door De Caluwe en Vermaak. Vijf kleuren die staan voor een verschillende benadering van een verandering. Geel = kijken naar bijeenbrengen van belangen. Rood = focus op de zachte aspecten. Blauw = rationeel ontwerpen. Groen = veranderen en leren zijn verbonden en uitkomsten moeilijk te voorspellen. Wit = centraal staat zelforganisatie.

Denk dat mijn stijl die van Groen is. Past ook bij de tuinman gedachte. Zie ook ‘Being there’ van Kosinsky.


Bronnen

Agryris, Ch & Schon, D.A. (1978). Organizational Learning: a Theory of Action Perpective.Reading: Addison-Wesley. (past bij Groen manier kijken)

Calmeyn, H., et al., (2008). Licht op Leren.Lannoocampus met VOV-lerend netwerk.

Hoekstra, H.A. & Sluijs, E. (2007). Management van competenties.Assen: Van Gorcum.

Homan, T. (2005).Organisatiedynamica.Denk Haag: Academic Service.

Kolb, D. Rubbin, I.M. & Osland, J.S. (1991). Organization Behaviour, an Experiemental Approach.Englewood Cliffs: Pretice Hall.

Senge, P. (1999).De dans der verandering.Den Haag: Academic Service.


P.S. grappig is dat ik in mijn studententijd de stichting Bridge oprichtte, een samenwerkingsverband tussen een universiteit en de kamer van koophandel en het bedrijfsleven. 

Categories: system thinking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s