consultancy Skills

Management Safari.. is het zo spannend dan?

Op afstand strategie bekijken. Dat een boek een safari heet is al opmerkelijk, schijnbaar kan je strategie bedrijven beginnen te leren door op afstand te kijken. Goed begin denk ik, maar zo graag direct erna ook mensen het zelf laten doen, want door besluiten te nemen, ga je dat besluitvorming proces snappen. En hoe ingewikkeld dat is met al die bias en tekort aan gegevens etc. Afijn, lees verder voor een uittreksel van het boek met tussendoor wat notities van mijn hand.

Om een goed overzicht de krijgen van de verschillende stromingen en de ontwikkeling van strategisch management is het boek ‘Strategy Safari’ van Mintzberg, Ahlstrand en Lampel erg geschikt. Als je de oude versie in het Engels koopt ben je iets van 15 euro kwijt, dus dat zijn de kosten niet, schaf het boek dus vooral aan! Het boek beschrijft tien denkrichtingen van strategisch management. Tijdens de cursus die weer start in September en vandaag, 5 september begonnen, gaan we er vlot doorheen lopen. Hieronder de kern punten.

De tien scholen

De scholen kunnen in drie groepen worden verdeeld:

Vóórschrijvende scholen (hoe strategieën tot stand zouden moeten komen):

 • De Ontwerp(design) School: strategievorming als scheppingsproces
 • De Planning School: strategievorming als formeel proces
 • De Positionering School: strategievorming als analytisch proces

Beschrijvende scholen (hoe strategie in de praktijk tot stand komt):

 • De Ondernemer(entrepreneurial) School: strategievorming als visionair proces
 • De Cognitie of Kennisverwerving School: strategievorming als geestelijk proces
 • De Leer School: strategievorming als ontstaansproces
 • De Politieke of Macht(power) School: strategievorming als onderhandelingsproces
 • De Culturele School: strategievorming als collectief proces
 • De Omgeving (environmental) School: strategievorming als reactiefproces

Combinatie (integratie van de verschillende scholen):

 • De Configuratie School: strategievorming als veranderingsproces

Vijf P’s voor strategie

Strategie kan op vijf verschillende manieren gedefinieerd worden:

 • Strategie als een plan (bedoelde weg): een richtingsaanduiding naar de toekomst, een pad om van A naar B te komen. 
 • Strategie als een patroon (uitgevoerde): een consistent gedrag van mensen in een organisatie in de loop der tijd.
 • Strategie als een positie: het koppelen van bepaalde producten aan bepaalde markten.
 • Strategie als een perspectief: de fundamentele manier waarop een organisatie dingen doet.
 • Strategie als een plot: het behalen van marktaandeel door een bepaalde ‘manoeuvre’ bedoeld om de tegenstander of de concurrent slimmer af te zijn.
5 ps of strategy

Voor en nadelen van de strategieën

1. Strategie bepaald de richting, dat geeft houvast voor de afdelingen die houden van rechtlijnigheid en voorspelbaarheid. Echter de richting die de strategie geeft kan als oogkleppen gaan fungeren en zo  de organisatie een tunnel visie geven. Daardoor kunnen nieuwe kansen en mogelijkheden worden genegeerd, omdat deze niet passen in de richting die is uitgezet. We gingen per se een fotocamera maken met xyz….

2. Strategie zorgt voor geconcentreerde inspanning. Activiteiten worden gecoördineerd waardoor er geen chaos ontstaat. Ook weer hier geeft dat een (misleidend) gevoel van grip te hebben op de werkelijkheid. En die werkelijkheid is anno 2019 erg snel veranderend. Dus wanneer je teveel focus zet op één doel, zie je de andere mogelijkheden niet meer en ga je vast lopen.

3. Strategie bepaalt de organisatie. Je gaat mensen aannemen die bij je strategie passen. Maar die mensen blijven lang… je strategie wellicht niet. En ja, het kan een eenvoudig handvat zijn om de organisatie te begrijpen, echter kan dit leiden tot te eenvoudige omschrijving van wat de organisatie doet, zodat het een cliche wordt en de rijke complexiteit van het systeem verloren gaat. En zelf denk ik (Rudolph Regter) dat juist het systeem denken en gebruik maken van het systeem je onderscheidende kracht kan zijn als organisatie. Hierdoor verlies je bijvoorbeeld de kracht van de innovatie van mensen, of het sociale weefsel van de organisatie die juist maakt dat de firma snel kan innoveren.

4. Strategie zorgt voor consistentie: nodig om onduidelijkheden te verminderen en voor orde te zorgen, echter strategie is een vereenvoudiging van de werkelijkheid en die is altijd weerbarstiger dan je denkt. Niet alles past in een mooie Chantt chart die makkelijk te project managen is…..


Dit alles gezegd hebbende, lijkt het mij daarom goed veel aandacht te besteden aan System thinking, een organisatie zien als een organisme dat als een tuin zichzelf ontplooit, afhankelijk van zon, regen en andere invloeden. Leuk om hier wat voorbeelden uit het boek van ‘Being there’ van Kosinski te gebruiken.

Afijn, in de rest van september zullen we wat tijd besteden aan het boek om de ontwikkeling van de verschillende modellen te snappen en door dat te doen eigen keuzes te maken voor de eigen organisatie. En een keuze te maken of je de werking van je eigen mentale modellen iets belangrijks vindt of niet. Persoonlijk vindt ik dat wel, zoals Olie B Bommel het zegt, ‘je denkraam’ is belangrijk en wat daarin gebeurd. En of je jouw denkraam kan veranderen.

Rudolph

#innovatie #strategisch management #changemanagement


Inclass assignment

De opdrachten die RR er waarschijnlijk aan zal verbinden zitten hieronder. Mocht ik het vergeten, overweeg dat toch ze te doen als onderdeel van je werkstuk.

– Kies welke strategisch school het beste bij jouw aanpak past, en waarom maak je die keuze? Wat zou je daar nog meer van willen leren?

– Bekijk de verschillende manieren van strategisch denken en past die toe op jouw firma. Werk elke manier uit, presenter later plenair. Beschijf in welke fase de firma zit, zijn er duidelijk keuzes gemaakt voor een bepaalde strategie school? Of waar zie je de organisatie naartoe evolueren en welke krachten spelen op de firma in waarom men van strategie school moet of zal veranderen. Werk uit in tien korte zinnen en presenteer plenair.

– Als je kijkt naar de voor- en nadelen van strategie, aan welke firma’s denk je dan die van de voordelen profijt hebben geplukt en welke firma’s last hebben gehad van de nadelen. Kodak had nadeel van hun strategie. Elon Musk, heeft die voor- of nadeel van zijn auto gedachte? Er komen nog steeds niet de aantallen auto’s van zijn productielijn die hij toegezegde dat er zouden zijn. Kijk ook eens naar de website met een overzicht van mislukte producten. Er is daar ook een museum voor, zoek dat eens op en zie terug te herleiden waardoor het falen kwam, zat dat in een foute strategie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s