Taxonomie

Leren en doceren. Wat in welke fase en wat is het dan?

Onderwijs geven is een wicked problem. Voor die ene specifieke student is onderdeel x aanleren nog niet eerder gedaan, dus je kan niet voorspellen wat er gebeuren gaat. Ja natuurlijk is 2 x 2 altijd 4. En met herhalen gaat de leerling het onthouden. Maar gaat die het sneller onthouden als je met getallen op het bord werkt, om met ballen in een mand te schieten of het zingend te herhalen? Voor iedere student is dat anders.

Hoe studenten leren, hun leerstijlen daarover kan je elders lezen. Dit stuk gaat over hoe leren en doceren in vakjes gestopt kan worden, zodat je onderwijs kan ontwerpen.

Wat voor nut heeft een taxonomie?

Het verteld je wat je verwacht bent als docenten te gaan doen, welke fases ga je met de student doorlopen.

Praktische aanpak

  • Ik gebruik heb om te snappen wat ik aan het doen ben.
  • Ook om mijn lesopbouw van deze indeling te voorzien en doelen te stellen.
  • Ook gebruik ik het om uit te leggen wat ik met studenten ga doen en regelmatig terug te kijken naar wat de student al gedaan heeft en wat die dus mag verwachten, samen met mij, dat die het volgend tijdvak gaat doen. Een soort Track&Trace systeem dus.

Taxonomie van Miller

Inleiding

Dit is samen met de taxonomie van Bloom een van de meest gebruikte indelingen. Die van Miller spreek met persoon iets meer aan als startpunt van gesprek. Daarna is Bloom meer behulpzaam om in de details te gaan.


Wat is het?

De beroepsbekwaamheid kan volgens Miller (1990) worden onderscheiden in vier niveaus:

Taxonomie Miller - versie 1
Taxonomie van Miller – versie 1

De onderste laag van de piramide vormt het fundament voor de bovenliggende laag.

Er wordt gesproken over beroepsbekwaamheden omdat de verschillende niveaus betrekking hebben op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep (competentie). Namelijk van onder naar boven het hebben van de kennis, het weten hoe de kennis moet worden toegepast, het op een juiste manier handelen (oefenen)  met de opgedane VAK (Vaardigheden, Attitude en Kennis)  en het werkelijk uitvoeren in de praktijk.

De onderste twee niveaus hebben te maken met KENNEN en de bovenste 2 met HANDELEN

Hoe kan je het toepassen?

Toepassing bij de Career Academy en andere onderwijsinstellingen.

Er zijn twee manieren waarop je de piramide kan toepassen. We geven cursussen van 20 weken en 30 ECTS punten, dat is een berg met punten.

Optie 1. Vier stappen in 1 cursus. Je zou een cursus zo kunnen indelen dat op het cursusonderwerp de student meegenomen gaat worden in alle vier de stappen. Bij een vak als proces en performance management zie ik dat goed gebeuren. Eerst kennis aanbrengen hoe je een flowchart maakt, dan laten toepassen in een eenvoudig voorbeeld ‘hoe kook je een ei’ om dan in een kleine praktijksituatie de student het op zijn werk te laten uitvoeren op zijn eigen afdeling om het dan naar een grotere omvang te tillen, bijvoorbeeld die van zijn gehele organisatie.

Optie 2. Over de vier jaar neem je een student mee. Bijvoorbeeld bij commerciële economie, leer je in het eerste jaar het vak marketing aan met kennis, toepassen en laten zien. Je gaat in het tweede jaar met het vak sales ook drie stappen door en in het derde of vierde jaar laat je dat bijeen komen in een vak en laat je de student in een complexe situatie zijn marketing en sales kennis en vaardigheid tonen.

Andere uitleg van Miller

Het leven lang leren wordt in onderstaand figuur zeer goed aangegeven. Het “doen” en “zijn” staat bovenaan, omdat het leren in het bedrijfsleven bestaat uit professioneel handelen in een beroepscontext. Het leermodel begint in het bedrijfsleven vanuit de praktijk dus niveau 4, het Doen en wordt verbonden aan de theoretisch kennis behorende bij de in de studiegids of rubric omschreven kerntaken en werkprocessen.

Taxonomie Miller - versie 2
Taxonomie Miller – versie 2

In het figuur wordt een permanente wisselwerking tussen de verschillende competentieniveaus weergegeven. Het leerproces is de spiraalvormige beweging naar een meer deskundig en zelfstandig handelen en waardenbewust zijn in de praktijksituaties waarin de student actief is.

Miller – belichting in driehoek met levenslang leren

Het is niet noodzakelijk dat de piramide van boven naar beneden worden doorlopen. Het is afhankelijk van de context en het niveau van de student.  Dit wordt weergegeven in onderstaand figuur door de drie piramides. In het bedrijfsleven  zijn niet alleen de opleidingsonderdelen en de daarbij behorende doelstellingen in de vier niveaus belangrijk, maar vooral ook de gehanteerde evaluatievormen (de WPO-dag) en de onderwijsmethoden.

Taxonomie Miller - versie 3
Taxonomie Miller – versie 3

Miller – belichting met het bedrijfsleven

De opdrachten, die door onze studenten voor hun werk worden gedaan hebben dan ook betrekking op het beroepsproduct en het werkplekleren. De kennis is daarin geïntegreerd. Het beroepsproduct kent een beoordeling door de opdrachtgever apart. Docenten kijken naar datzelfde product met een docentenblik. Voor de opdrachtgever kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat er geld gecreëerd word, voor de docent dat een theorie goed gebruikt werd. En dan kan soms mekaar bijten..

Taxonomie Miller - versie 4
Taxonomie Miller – versie 4

De laatste manier om die te visualiseren is naar onderstaand traptreden model.

Onderwijs in traptreden
Onderwijs is traptreden