boekreview

Boekreview ‘Tijdloze eenvoud’

Tijdloze eenvoud

creatief leven in een consumptiemaatschappij

 

Het was de ondertitel van dit boek dat mijn aandacht trok. Het boek is geschreven door John Lane, een drijvende kracht achter het Schumacher College, dat een internationale school is ‘offering transformative learning for sustainable living and runs holistic education courses for people concerned with social and environmental issues. It is the most internationally famous initiative of The Dartington Hall Trust. De eerste docent is de James Lovelock die bekend is geworden om zijn Gaia hypothese die zegt dat de aarde functioneert als een zelf-regulerend systeem.

 

Maar ging het ook lezen omdat een student van me een mooi project gaat ondersteunen rond jongeren met schuldenproblematiek. De persoon die daar vaart aan geeft René van Zundert heb ik ontmoet en die maakte op me indruk. Heel doordacht en toch ook weer niet, slim, in volledige rust met wat gebeurd en een vrijgevig iemand met een groot hart denk ik. Hij is ok met wat gebeurd, en de events die hij organiseert hebben vast nut, maar waar en voor wie dat maakt niet uit. Check out: www.citylab010.nl/plannen/nietmijnschuld

Nu over het boek geschreven door Jahn Lane. Helaas is dit boek niet heel diepgaand, wel makkelijk leesbaar met een serie overwegingen, maar niet een boek dat je zou moeten kopen. Haalde er twee zaken uit die ik verder zal onderzoeken.

Zorgvuldig omgaan met geld

In de bestseller ‘Your money or Your Life; transforming your Relationship with Money and Achieving Independence ontwikkelde Joe Deominques en Vicki Robin een praktische negenstappenplan om persoonlijke schulden weg te werken en financieel onafhankelijk te worden. Ze lieten zien dat minder uitgeven niet beperkend hoeft te zijn maar juist bevrijdend kan werken. Er zijn sindsdien een hele ruime serie boeken verschenen over het naleven van een eenvoudiger bestaan.

Opdracht voor studenten: welke recente boeken of website kan je vinden en wat is het kernbetoog in een halve A4 en wat zijn nieuwe denkers van 2018 voor dit onderwerp.

Heb je veel, geef je niet weg

Als ik naar landelijk India ga zegt Vandana Shiva, naar een huis waar de mensen water van acht kilometer verderop moeten halen, is het eerste wat zij doen als je binnenkomt, je water geven, ook al hebben ze maar heel weinig. Als je naar een stad gaat, moet je altijd om water vragen.

Het is genade wanneer een mens zijn beker vult onder een waterval. Met deze december dagen een zin die ik verder overlaat aan mijn onbewuste gedachten.

 

Rudolph

Scan - Boek Tijdloze eenvoud      Scan - Boek Tijdloze eenvoud 2

 

 

 

 

Categories: boekreview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s