onderwijskunde

Studiesucces heet nu Studentsucces.

Studiesucces wordt Studentsucces en waarom? Omdat studiesucces nooit een definitie kregen heeft en het niet maakbaar en meetbaar is. Studentsucces dan wel?

Leestijd: 3 minuten. Nut: Lees verder als je wil weten waarom men het niet meer studiesucces noemt, naar studentsucces.

Het Interstedelijk Studenten Overleg, maakte een rapport genaamd ‘Wat betekent studentsucces?’. Het boek schets een beeld van een aantal studenten en hun invulling van het woord studentsucces. Was ooit actief in dat ISO, dus nam het ter hand.

Zelf hou ik er aan over dat ik vooral door moet gaan met studenten persoonlijk te spreken en naast vak inhoud vooral het ook te hebben over de ‘reisgids maken en volgen functie’ die we beide naar mekaar toe kunnen nemen.

Studentsucces, wat richting en definitie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer:

‘Iedere student heeft iets anders nodig om succesvol te zijn en niet iedere student start vanuit dezelfde positie. Studentsucces betekend niet alleen binnen een redelijke termijn kunnen afstuderen, maar ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, met aandacht voor studentenwelzijn en het kunnen nemen van regie op het eigen leven.’

Het ISO zou studentsucces als volgt samenvatten:

Studentsucces betekent het succes dat een student ervaart op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing door de ruimte die daarvoor geboden wordt. Studentsucces kan voor verschillende studenten verschillende betekenissen hebben.

Wat zeggen studenten?

Ashley: Het is belangrijk dat de minister ‘studentenwelzijn’ noemt. Ik ben zelf overwerkt geweest, het is belangrijk dat je daar op je eigen tempo mee om kunt gaan.

Als ik me goed voel, dan ga ik ook met veel meer enthousiasme en energie naar mijn studie.

Mignon: ‘…dat ik succes ervaar als ik wat ik leer tijdens mijn studie in de praktijk kan toepassen.’

Studiesucces, term zonder definitie, reden tot spraakverwarring

De term studiesucces heeft nooit een definitie gehad, omdat die als vanzelfsprekend werd gezien zo zegt Daniel van Middelkoop, auteur van het boek ‘Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie’. Hij zegt: ‘Je ziet vaak bij dit soort begrippen dat er een objectiviteit lijkt te zijn, terwijl die er niet is. Dat groeit met de tijd zo.’

Hij is blij dat er nu door de minister, hogescholen en universiteiten gesproken wordt over ‘Studentsuccess’ want het geeft aan dat het belangrijk gevonden wordt en er nu een soort definitie is. En studiesucces suggereerde dat er een maakbaarheid en meetbaarheid was die volgens Middelkoop er niet is.

Vier begrippen als advies

Rutger Kappe is lector Studiescucces bij de Hogescholl Inholland en schrijft in het boek van de ISO:

‘Mijn pleidooi is dat docenten samen met studenten invulling geven aan studentsucces, dus studentsucces is een coproductie van studenten en docenten.’

RR: Hier past mooi tijd steken in het begin van een cursus en daarvoor de onderwijsovereenkomst te gebruiken als plek en startpunt van het gesprek.

‘In mijn lectoraat heb ik een model ontwikkeld dat handvaten kan bieden en waarin vier begrippen centraal staan: actieve betrokkenheid, betekenis, gezien worden en sociale- en academische integratie. Als je weet in te spelen op deze vier universele basisbehoeftes, dan neemt de kans enorm toe dat iemand succesvol is.’

RR: Actieve betrokkenheid dat hebben we bij de Career Academy sterk. Al mijn college docenten zijn nauw betrokken bij de studenten, hoe groot we ook aan het worden zijn. Betekenis geven, daar zit wat spanning op. Zelf heb ik als doel nog meer te doen aan het vertalen van kennis en vaardigheid naar de betekenis daarvan voor studenten en hun werk. Ik merk dat ik met mijn dertig jaar leidinggevende ervaring daarin goed kan helpen, want carrières bouwen daarbij heb ik veel medewerkers geholpen. Gezien worden, dat gaat verbeteren met de link naar het werk en dat student en ik enthousiast kunnen worden over de uitdagingen die daarin zitten.

‘Alle vier de begrippen kunnen daarbij helpen, maar het gaat pas echt werken als je ze met elkaar weet te verbinden. Nog beter werkt het als docententeams een gemeenschappelijke taal spreken.’

RR: Dat docenten eenzelfde taal gaan spreken daar zijn we hard mee bezig, Corona maakt het moeilijker, aan de andere kant is het geklets in de docenten kamer over ‘hoe was je weekend’ nu verminderd en gaan we het meer over ons werk hebben.

Afsluitend en Take-away

Onverminderd ga ik voort met steeds beter worden in wat ik doe. Meer gesprekken voeren met studenten niet over vakinhoud, maar over welzijn en de gidsfunctie die we samen kunnen hebben.

Rudolph

2 april 2021

Categories: onderwijskunde

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s