besluitvorming

Beter besluiten met voorwas.

Voor iedereen die wel eens door Belgie auto rijdt, is de BOB campagne erg bekend. Nu is BOB ook een modelletje dat je helpt om te snappen wat voor soort informatie je wanneer nodig hebt voor het maken van besluiten. Want je wil graag dat besluiten worden genomen en je bent soms hard aan het argumenteren om jouw visie over de buhne te krijgen. Jouw visie is goed, jouw oplossing is de beste. Jouw.

Dus niet de ander. Je probeerd de ander te overtuigen in de plaats van in gesprek te gaan en gedachten uit te wisselen. Je bent bezig die ander onder druk te zetten. En als iets onder druk komt te staan, wil het die druk verminderen, dus sluit extra informatie verwerking af…en dat is nu net wat je niet wil, want je wil dat de ander er over nadenken gaat en met je mee besluit.

Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming.

Beeldvorming

Doel: iedereen hetzelfde beeld laten krijgen.

 • Waarover besluiten we eigenlijk? (wat is de kwestie, het probleem?)
 • Wat is de context?
 • Welke personen/ factoren/ stakeholders spelen mee?
 • Wat zijn onze mogelijkheden/ middelen/ vrijheden?
 • Per wanneer moeten we besloten hebben?
 • Wat weten we? En wat daarvan is onderbouwd en een feit?
 • Wat weten we niet?
 • En wat we niet weten, hebben we die informatie echt nodig?
 • En wat we niet weten, wel moeten weten, hoe gaan we aan die informatie komen?

Hoe: Brainstormen, mindmappen, geen discussie, wel doorvragen.

Steek hier ruin de tijd in. Hier geldt, langzaam gaan, maakt je later snel.

Oordeelsvorming

Doel: gezamelijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld brengen.

 • Wat is ons doel? Hebben we ergens pijn waar we van weg willen raken, of willen we iets heel graag bereiken?
 • Aan welke voorwaarden moet een besluit hierover voldoen om acceptabel te zijn?
 • Hebben we alle opties nu op tafel?
 • Wat houdt elke optie in?
 • Welke opties kunnen we direct wegstrepen?
 • Welke opties houden we over?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?
 • Welke argumenten zijn er voor of tegen de verschillende opties?
 • Wie zijn voor/ tegenstanders van bepaalde opties en waarom?
 • Heeft iedereen nu een helder beeld van de mogelijkheden?

Hoe: Dialoog, vergelijken van visies, doorvragen, nieuwsgierig zijn naar mekaars mening en belangen. Hier ook ruim tijd voor nemen.

Besluitvorming

Doel: een besluit nemen.

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we daarna doen?
 • Weet iedereen welk besluit is genomen?
 • Is iedereen het eens met het besluit?

Hoe: werken naar consensus, of stemmen, of compromis zoeken en rondjes om te checken of het besluit klopt. Dit kan in korte tijd. Voorwaarde is wel dat er een goede facilitator of voorzitter is.

Theorie van Bales en Strodtbeck uit 2051. Ze deden onderzoek naar de totstandkoming van groepsbesluiten. En kwamen zo op deze fases. Het model kan je gebruiken bij besluitvorming en communicatie tussen mensen in groepen. Te vinden bij Balen, R.F. & Strodtbeck, F.L. Phases in-group problem solving. Journal of Abnormal and Social Psychology (1951) p485-495 xyz Plaats: Uitgever.

Horst, A van der. (2010). Groot psychologisch modellenboek. 51 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen. Xyz plaats: Van Duuren Management.

Advies en conclusie

Gebruik deze methode eens en vertel me er over wat je ervaringen zijn. Deze methode kende ik zo nog niet, maar gebruikte toen ik digitale tv uitrolde, maar ook in prive situaties rond erfenis en andere moeilijke gevallen met veel meningen en gevoelens.

Rudolph Regter

#besluitvorming #informatiekunde #vergaderen

ps dit blog bericht verscheen ook op correctors.blog

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s