Consultancy Tool kit

Er zijn vele gereedschappen die kunnen helpen om je strategische analyse scherp te krijgen. Consultants zetten deze tools veelvuldig in en in mijn begin jaren als consultant heb ik het geluk gehad dat er toen nog tijd werd genomen startende consultants goed op te leiden. Vele weken heb ik mogen werken met collega’s uit verschillende landen en industrieeen om tools in de vingers te krijgen. De locatie was vaak ook mooi, de weken in een kasteeltje ten zuiden van Parijs was daarin de top.

Hieronder alvast een overzicht van de gereedschappen die je zou kunnen inzetten. In de zomer van 2019 ga ik proberen het overzicht van toelichtingen te voorzien. Wellicht later ook met aanvullingen door studenten.

Veel lees- en werkplezier!

Rudolph Regter


Overzicht

 • 100% bars
 • Activity maps
 • Hypothesis
 • ARCI analysis (RR’s favoriet)
 • Asset extension modelling
 • BCG matrix
 • Benchmarking
 • Business definition
 • Capability assessment
 • Competitor analysis template
 • Conversion waterfall
 • Customer experience analysis
 • Customer segmentation
 • Customer segmentation analysis
 • DILO: Day in a life of
 • Dupont analysis
 • Economies of scale
 • Executive dashboard
 • Forecasting techniques
 • Free cash flow diagram
 • Gantt charts
 • GE McKinsey matrix: where to invest in?
 • Growth share matrix
 • Growth spread matrix
 • Klant Ketting
 • KPC comb charts
 • Marimekko charts
 • Market entry and exit
 • Market sizing
 • McKinsey 7S framework
 • Model front panel
 • Parfait charts
 • Partnering maps
 • PEST analysis
 • Porter’s five forces
 • Portfolio matrix
 • Prioritisation funnel
 • Reverse costing
 • Risk matrix
 • Roadmap analysis and fit
 • RONA charts
 • Root cause analysis (RR’s favoriet!)
 • ROS/RMS
 • Scatter graphs
 • Scenario development
 • Sector charts
 • Sensitivity charts
 • Shareholder value analysis
 • Share momentum charts
 • Sources of value waterfall
 • Strategy articulation map
 • SWOT analysis (deze is heel saai, wel sterk)
 • Traffic light charts
 • Value chain analysis
 • Value disciplines
 • Vision Stategment
 • VRIO analysis: internal resources analysis
 • Weighted column chart

Hierna volgt per tool een uitleg. Dit deel is nog in wording, dus nog niet alle methodes zal ik behandeld hebben, kom regelmatig terug! Of, beter nog, zend me jouw tekst die ik met plezier erbij zal plaatsen en zo help je andere bezoekers ook weer.


100% balk

De 100% balk is een krachtige en flexibele presentatietool voor het benadrukken van het relatieve aandeel van elementen binnen een vast totaal. De naam van deze tool is wat raar, maar wel logisch, het gaat uit van de 100% en laat zien hoe de zaken daar relatief tegenover staan. Deze methode kan bijvoorbeeld ingezet worden als we een sales channel strategie bekijken en een verandering presenteren. Rudolph gebruikt dit graag voor dit doeleind.

100% balken werken effectief voor vele doeleinden, zoals:

 • vergelijking van concurrenten binnen een bedrijfstak of markt door verkoop, marktaandeel, geografie, producttype enz.
 • kosten die worden gemaakt voor de vervaardiging van een bepaald product.
 • kernelementen die de inkomstenstromen van een bedrijf omvatten.
 • aanpakken van veranderingen in de loop van de tijd enz.

Hierdoor kunnen mensen eenvoudig de relatieve impact van herkennen verschillende factoren die een proces of trend doormaken. In het bijzonder kan het plaatsen van een reeks van 100% balken op de voorgrond komen patronen veranderen in relatieve termen, in de loop van de tijd, regio of andere segmentatie. 100% balken geven geen veranderingen in het absolute weer omvang van de betreffende categorie.

Voorbeeld


Activiteitenoverzichten

Omschrijving

Een activiteitenkaart is een eenvoudige, visuele samenvatting van een bedrijf of reeks van bedrijven en wat ze doen.

Typisch toepassing

Activiteitenkaarten zijn een goede manier om over te stappen van een breed overzicht van een bepaalde bedrijfs- of bedrijfstakactiviteiten aan een gedetailleerde en uitgebreide lijst van alle activiteiten binnen de waardeketen. Dit helpt ook als je de Porter waarde keten analyse maakt. Activiteiten overzichten zijn meer ontworpen om discussies aan te zwengelen dan om een antwoord te geven voor een bepaald probleem, maar maak goede dia’s voor een presentatie of een cliënt pack.

Je kunt de op een aantal manieren verzamelde activiteiten gebruiken om te stimuleren nagedacht over het bedrijf in kwestie. Bijvoorbeeld:

 • In kaart brengen van bedrijfsactiviteiten tegen concurrenten en bespreken van verschillen.
 • Arcering van vakken volgens relatieve capaciteiten.
 • Arceringsplekken in de gewenste staat en opmerken discrepanties met ‘as is’.

Typisch aanpak

Het is verrassend moeilijk om activiteitenkaarten te ontwikkelen. Neem de tijd over de proces en zorg ervoor dat u geen belangrijke activiteiten mist. Begin met het tekenen van de waardeketen waarin de klant opereert, verticaal aan de linkerkant van uw dia.

Door elk element van de waardeketen om de beurt te nemen, probeert u alle deelactiviteiten die het element als geheel omvatten. Plaats elke activiteit in een vak rechts van de waardeketen. Deze oefening kan worden voltooid met een klant, maar zo niet proberen en bespreek het daarna met een klant om er zeker van te zijn dat je alles hebt vastgelegd activiteiten.


Hypothese structuur

Omschrijving

De hypothese of logica-structuur is een belangrijke gebruikte manier van denken rond een strategische project. Het biedt een kader voor een stukje onderzoek of analyse om ervoor te zorgen dat alle factoren op passende wijze worden verantwoord en geëvalueerd, en stelt u in staat principes van gestructureerd toe te passen denken om complexe problemen te vereenvoudigen. Gestructureerd denken is een belangrijke methode om te benaderen – en hopelijk antwoorden – een vraag op een overtuigende manier. Het helpt je om duidelijk te zijn over de belangrijkste kwesties die u aanpakt, om de informatie die u hebt gevonden en om de oplossing voor u te structureren voorstellen.

Typisch toepassing

De hypotheseboom moet vroeg in een project worden gebruikt, een keer om de basiskennis van de problemen vast te stellen. Het zou moeten worden terugbeken en veranderd naarmate je denken zich verder ontwikkelt. De hypotheseboom kan direct in een onderzoek boom worden vertaald om de activiteiten die moeten worden uitgevoerd te structureren. Zodra de sleutel en zijn vragen zijn gesteld, meestal is duidelijk welk onderzoek methode is het meest geschikt.

Typisch aanpak

Het proces van het maken van een hypotheseboom wordt idealiter voltooid door eerst een persoon, daarna met het team besproken – hypothesebomen kan niet door de commissie worden geschreven. Begin met formeel de situatie te vermelden waarin je klant zich bevindt. Schrijf dan de belangrijkste complicatie. Met andere woorden, definieer uw klant probleem. Dit zou moeten leiden tot een vraag die u naar uw kant wijst Tree’s hypothese of ‘antwoord’. Schrijf dit op de ‘top’ van de boom als een positieve verklaring die de vraag van de klant direct beantwoordt. Maak sub-takken door de top van de boom in zijn natuurlijke te splitsen componenten (dit vereist oefening). Elk horizontaal niveau zou dat moeten doen bevatten verklaringen van een verschillende categorie of type; verticaal, de ideeën zouden elkaar moeten ondersteunen.

De subafdelingen moeten het MECE-principe volgen (wederzijds Exclusief Volledig Uitputtend). Dit is een stokpaardje van Rudolph en is iets om veel te oefenen. Het maakt je slides meer productief en doelmatig. MECE betekent datL

 • Als een van de subtakken onwaar is, dan moet de bovenkant van de boom niet waar zijn
 • Als alle subtakken waar zijn, moet de top van de boom dat waar zijn.

Bespreek de boom met uw team als een eerste test van logica en volledigheid en wijzig deze als dat nodig is. Zodra de boom voldoende is ontwikkeld, moet elke vraag mogelijk zijn op een beheersbare manier. Neem elk element van de boom en formuleer een geschikte match in de onderzoeksboom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s