lesidee

Keuzevak eerste selectieronde

In de lente van 2021 doen studenten van het vierde jaar het 8e semester en kunnen dan een keuze maken voor een vak. Dat heet dan logischerwijs een ‘keuzevak’. Hoe tot een keuze zal worden gekomen, daar deden we gisteravond een eerst zet toe, hieronder de slides die gebruikt werden.

Die keuzevakken waren er nog niet, die worden eind van dit jaar ontwikkeld. En om een selectie te maken van welk vak er dan gegeven zou kunnen worden hebben docenten een serie voorstellen gemaakt. Die zijn gisteravond voorgelegd aan studenten van het 2e en 3e jaar. Het was een leuke interactieve sessie, hieronder de slides die gebruikt zijn en de uitslag. Deze uitslag wil nog niet zeggen dat die vakken ook gemaakt en gegeven zullen worden, het is ook een kwestie van budget.

Een cursus maken kost veel geld, er staat al gauw iets van twee tot drie maanden werk voor. En die tijd wordt gegeven aan een docent of docenten team om in die tijd te bedenken wat de eind resultaten moeten zijn, op te schrijven wat je wil dat de student geleerd hebben aan het eind, en uitleggen waarom dat zinvol is, dan een beoordeling formulier maken, en dan pas lesmateriaal daarop opbouwen. Die in deze tijd erg interactief moet zijn, boeken schrijven kan iedereen.

Hoe past dit alles ineen in 4 jaar?

Zie voor de opbouw van de vier studiejaren de pagina hier.

Hoe cursus (her)ontwikkelingen komende jaren?

Naar mijn persoonlijke mening moeten vele vakken die ik ken een verbeter slag krijgen. Enerzijds door meer interactiviteit, meer voorbeelden ‘working examples’ en gestructureerd oefenmateriaal krijgen. Ook het gebruik van ‘primers’ die studenten voor de les al laten nadenken over de lesstof om zo die stof beter te laten landen in het hoofd als we er over spreken in de lessen. Afijn, lees de blogs die ik hierover de komende weken zal publiceren om mijn veranderde aanpak van lesgeven uit te leggen en te onderbouwen met feiten uit onderzoek. Wat een beetje wat doen of tegen de student zeggen ‘zoek het uit, het is jouw leerpad’, tja dat kan iedereen….

Naast cursus materiaal, afwisseling van docenten

De ‘juiste persoon op de juiste plaats’ is in het bedrijfsleven de standaard. Zo niet in het onderwijs, iedereen mag en moet maar wat doen. Net je diploma gehaald en je kan voor de klas staan zonder enige vorm van training of opleiding in het docentenvak. Zoiets als de bankdirecteur die gaat bijklussen op de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis….

Gelukkig hoor ik dat we nu willen toewerken naar meer passende docenten en het inzetten van expertise op het juiste cursus moment. Dat is een goede ontwikkeling.

Leven lang leren, ook voor docenten een verplichting.

Rudolph Regter

Disclaimer: dit bericht is geen officieel bericht van welke instantie dan ook. Het is slechts wat ik denk dat goed is de wereld te vertellen om die mee te nemen in de ontwikkelingen. Om hoop ik ooit zo in co-creatie onderwijs te gaan doen. Mijn http://www.cocreators.club probeerd sinds 2016 dit al op te bouwen.


Categories: lesidee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s