les0

Wat na de zomer te leren?

Hieronder een plaatje van de cursussen over de vier jaar zoals die er nu zijn en we presenteren tijdens de open dagen die we afgelopen weken gehouden hebben.

Ik kreeg er nogal wat vragen over, wilde niet wachten met verwijzen naar de officiële informatie van de school, die zal vast onderweg zijn of je inmiddels al bereikt hebben. Hier alvast een niet geautoriseerd plaatje op een niet officiele plek van de school. Maar op de webstek (woord van een Vlaamse vriend) van mij als extra service aan de studenten.

Link naar de webpage met overzicht van de opledingen van de Career Academy en studieprogramma over vier jaar.

Hieronder het plaatje

Studie programma
Opbouw studie richtingen

Categories: les0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s