Curs – Strategisch Management

Hieronder cursus informatie voor de studenten die bij me deze cursus volgen. Deze informatie is bedoelt als extra service naar mijn studenten en vervangt niet de officiële documenten en communicatie.

Als je in in deze site zoekt op de tag ‘strategisch management’ ga je aanvullende blogposts en artikelen vinden die je mogelijk helpen bij het maken van je werkstuk. Onder de noemer ‘Les0’ ga je materiaal vinden over hoe Rudolph leren ziet en lesgeven, wat richtlijnen voor de communicatie met hem en wat tips om efficiënter te studeren.

Waarom vindt RR dit een leuk vak? Omdat we in de tijd op een keerpunt zitten van rigide harkjes tekenen als operationele structuur, tot ‘gooi het tegen de muur en kijk of het plakt’. Innovatie van Vlerick inbrengen en veel met studenten spreken, strategie zeggen we tegenwoordig is mensen werk.

Wat ga je hier vinden?

 • Het lesprogramma
 • De studiegids
 • Lesmateriaal van de vorige les en aanvullende artikelen en linken.
 • Het huiswerk per les.

Het programma

Les 1: Adopt a strategic mindset

 • Wat is strategie?
 • Waarom?
 • Geschiedenis
 • Welke perspectieven?
 • Strategie benaderen?
 • Jour rol hierin?

Les 2: Aligning with Innovation and Disruption

 • Hoe dynamisch is de markt?
 • Wat is Innovatie?
 • Relatie innovatie en strategie?
 • Trends en ontwikkelingen.
 • Wat is een disruptive strategy?

Les 3 : Customer needs and Strategic Fit

 • Welke invloed hebben trends op je klanten?
 • Wat de klantvraag nu en de komende jaren?
 • Wie zijn je ‘future users’?

Les 4: Organizing for Innovation

 • Wat is de Ict & Soll?
 • Wat zijn beperkingen?
 • Inpact, resources, proces, verdienmode?
 • Hoe komen we daar?
 • Wat wordt de strategie?

Les 5: Implemention and sustaining the strategy.

 • Hoe komen tot verandering?
 • Hoe sturen?
 • Hoe controleren?
 • Hoe blijf je adoptief?

Na les 5 is er een serie van dagen zelfwerkzaamheid en feedback en feedforward.

Deadlines

 1. Inleveren plan van aanpak: [datum invoeren]
 2. Bespreking tussenstand en feedback/feedforward: [ datum invoeren]
 3. Inleveren voor Quick Scan (je werkstuk voor 95% af): [datum nog invoeren]
 4. Deadline rapport: [datum nog invoeren]
 5. Presentatie aan de opdrachtgever: [datum nog invoeren]
 6. Beoordeling: [datum nog invoeren]

Wat zegt de studiegids over dit vak?

Strategisch management (RCASMA03Q6)

Binnen deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan de volgende (concept) leeruitkomst:

Je bent in staat om een visie te ontwikkelen op de mate waarin de organisatie op lange termijn betekenisvol kan zijn voor haar relevante belanghebbenden en om te adviseren over de wijze waarop de organisatie aan deze betekenis vorm kan geven. Bij de toetsing worden de volgende leerresultaten uit het landelijk opleidingsprofiel Bedrijfskunde beoordeeld:

Bedrijfskundige beroepshandelingen:

 • Probleem identificeren: De bedrijfskundige professional is in staat om problemen ofwel uitdagingen van organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent uit te werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht te brengen.
 • Diagnosticeren: De bedrijfskundige professional is in staat een diagnose te stellen over de effectiviteit van een organisatie(onderdeel) en hij weet te duiden wat de achtergronden, oorzaken en samenhangen zijn van het eventuele disfunctioneren. Hiervoor maakt hij gebruik van beschikbare data uit de processen. Die data weet hij te analyseren en gebruiken als ‘objectieve’ tool om besluitvorming te ondersteunen.
 • Veranderen: De bedrijfskundige professional is in staat om (complexe) veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste situatie voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en op draagvlak gerichte aanpak.

Knowledge (vakgebieden):

 • Strategic management

    Skills:

 • Bedrijfskundig redeneren
 • Schakelen en verbinden

Attitude, Value and Ethics:

 • Onderzoekend Vermogen
 • Professioneel vakmanschap
 • Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

Deze onderwijseenheid wordt getoetst op niveau NLQF 6


Nu we dat allemaal weten, laten we er maar eens aan beginnen!

Les 1 Materiaal