Curs – Strategisch Management

!! let op, deze cursus informatie was van het studiejaar 2019-2020

Hieronder cursus informatie voor de studenten die bij me deze cursus volgen. Deze informatie is bedoelt als extra service naar mijn studenten en vervangt niet de officiële documenten en communicatie.

Als je in in deze site zoekt op de tag ‘strategisch management’ ga je aanvullende blogposts en artikelen vinden die je mogelijk helpen bij het maken van je werkstuk. Onder de noemer ‘Les0’ ga je materiaal vinden over hoe Rudolph leren ziet en lesgeven, wat richtlijnen voor de communicatie met hem en wat tips om efficiënter te studeren.

Waarom vindt RR dit een leuk vak? Omdat we in de tijd op een keerpunt zitten van rigide harkjes tekenen als operationele structuur, tot ‘gooi het tegen de muur en kijk of het plakt’. Innovatie van Vlerick inbrengen en veel met studenten spreken, strategie zeggen we tegenwoordig is mensen werk.

Inhoudsopgave van deze sitepage

 • Deel 1 – Het lesprogramma: per week informatie van afgelopen week en peek-preview van volgende week.
 • Deel 2 – Deadlines van de grote deliverables
 • Deel 3 – De Rubric
 • Deel 9a – Archief – Het cursus programma in grote lijnen
 • Deel 9b – Archief – De studiegids
 • Deel 9c – Archief materiaal (extra info)

Deel 1 – Lesprogramma per week

Week 1 – 5 september 2019

Dit was een eerste moment dat we mekaar ontmoet hebben en je de collega studenten zag. Een mix van mensen uit verschillende studierichtingen, handig want bij het managen van de strategie die vaak firmabreed is. Want dan kom je mensen tegen in de organisatie van verschillende afdelingen en vaak met verschillende visies en doelstellingen.

Wat hebben we gedaan?

 • Een korte intro van RR gehad.
 • Slides gebruikt die in grote lijnen de reden en opbouw van de cursus weergaven. Link naar die slides hier.
 • Spel ‘moon lander’ gedaan. Nut ervan was te zien hoe lastig het soms is om consensus te krijgen in een groep rond besluiten. Dit is relevant voor je blik naar een organisatie en zijn management en de strategie daar rond.
 • Dan gesproken met de opdrachtgever waar we een project voor gaan doen. De presentatie van die presentatie ga je hier vinden.

Wat is het huiswerk?

Zie de laatste slide van de lespowerpoint.

Wat kan je ook nog lezen?

Mijn advies:

Pre-view volgende week

 • Introductie van Rudolph’s achtergrond en visie op onderwijs.
 • Hoe past deze cursus in totaal van de studiegids?
 • Maken van wederzijdse afspraken rond lessen etc.
 • Begrijpen van Rubric en deadlines.
 • Handig worden in opzoeken online bronnen.
 • Lesprogramma zelf.
 • Afronding en Next steps.

Week 1 – 12 september 2019

Wat hebben we gedaan

Rijden op de rotonde: Nodig vier zaken: 1. Aantal autonome actoren met redelijke mate intelligentie. 2. Zelfde speelveld. 3. Zelfde doel. 4. Minimum aantal interactie regels.

Verschil eenvoudige, moeilijke en complexe zaken. Die laatste is niet op te lossen met kennis van het verleden.

Lessensheets (zie natschool)

Vragen uit de klas

 • Q: Contact momenten met IJsselande, wanneer zijn die?
 • A: Weten we over twee weken als Marten Schalk zijn vakantie is afgelopen.
 • Q: Leergroep indeling moet anders want
 • A: Gaan we behandelen volgende week donderdag als we de klassen apart hebben.

Wat is het huiswerk?

Zie de slides van de les. Die zijn ook hier te vinden.

Wat kan je ook nog lezen?

 • De extra artiekelen die op natschool staan.
 • Of de pages rond de rubric. Die zit hier.

Peek preview volgende les Programma volgende week donderdag, 19 september

 • 13:00 – 13:30 SWOT structuur en logica (facultatief, hoef je niet bij te zijn)
 • 13:40 – 14:00 Mediatheek en online bronnen vinden en gebruiken (plenair met 2 klassen)
 • 14:00 – 14:30 3M case uitwerking (plenair met 2 klassen)
 • Learning log in print aan docent geven
 • 14:30 – 15:00 Rubric in verder detail. Uitleg wat het framewerk kan zijn van je portfolio. Uitschrijven van de hoofdlijnen in potlood van je eindportfolio. (plenair met 2 klassen)

Split van de klassen

Klas C dan verder tussen 15:00 en 17:30:

 • Introductie RR (zodat je weet waar die nadruk op gaat leggen (Klas C en D apart)
 • Huiswerk vorige les, project charter, behandelen.
 • Jouw storyline in lege A4 met potlood uitschrijven en sparren met docent (Klas C en D apart)                      
 • Afspraken maken voor persoonlijke 1met1 gesprekken met als doel dat RR je firma en omgeving kent en zich kan inlezen in firma.
 • 17:30 Afsluiting en peek view in volgende week: Strategisch of Kritisch Denken. Voor wie tijd en zin heeft, drankje en/of eten om de file te overbruggen.

Week 3- 19 september 2019

Wat hebben we gedaan?

 • De SWOT uitgelegd.
 • De Mediatheek online bekeken en bezien welke bronnen er zijn die relevant kunnen zijn voor dit vak. Een overzicht daarvan zal RR maken en uploaden op deze website. Dat overzicht ga je dan hier vinden.
 • 3M case uitwerken bekeken.
 • Rubric in de detail overlopen en daarbij een framewerk suggestie gemaakt voor als je nadenkt over de structuur van je portfolio voor je werkgever en deze cursus. En dat verder uitgewerkt op persoonlijk niveau per klas. Een voorbeeld van de behandelde slides ga je hier vinden. Op de disclaimer kan je lezen dat dit uitdrukkelijk niet materiaal van Natschool/CumLaude of enige andere formele communicatie van de school vervangt.

Wat is het huiswerk?

nog in te vullen

Peek preview volgende les

nog in te vullen


Deel 2 – Deadlines

 1. Inleveren plan van aanpak: [datum invoeren]
 2. Bespreking tussenstand en feedback/feedforward: [ datum invoeren]
 3. Inleveren voor Quick Scan (je werkstuk voor 95% af): [datum nog invoeren]
 4. Deadline rapport: [datum nog invoeren]
 5. Presentatie aan de opdrachtgever: [datum nog invoeren]
 6. Beoordeling: [datum nog invoeren]

Deel 3 – Rubric

Hiervoor heb ik een aparte page gemaakt. Die zit hier. Tevens hebben we die in hoofdlijnen behandeld op de donderdag de 12e september 2019. Tevens zullen we die in meer detail doorlopen op donderdag de 19e september 2019. Daar dan ook een soort werkboek in concept voor maken die het framewerk geeft van waar je aan zou kunnen denken als je over je portfolio voor je werkgever nadenkt.


Deel 9a – Archief – Het programma in grote lijnen

Les 1: Adopt a strategic mindset

 • Wat is strategie?
 • Waarom?
 • Geschiedenis
 • Welke perspectieven?
 • Strategie benaderen?
 • Jour rol hierin?

Les 2: Aligning with Innovation and Disruption

 • Hoe dynamisch is de markt?
 • Wat is Innovatie?
 • Relatie innovatie en strategie?
 • Trends en ontwikkelingen.
 • Wat is een disruptive strategy?

Les 3 : Customer needs and Strategic Fit

 • Welke invloed hebben trends op je klanten?
 • Wat de klantvraag nu en de komende jaren?
 • Wie zijn je ‘future users’?

Les 4: Organizing for Innovation

 • Wat is de Ict & Soll?
 • Wat zijn beperkingen?
 • Inpact, resources, proces, verdienmode?
 • Hoe komen we daar?
 • Wat wordt de strategie?

Les 5: Implemention and sustaining the strategy.

 • Hoe komen tot verandering?
 • Hoe sturen?
 • Hoe controleren?
 • Hoe blijf je adoptief?

Na les 5 is er een serie van dagen zelfwerkzaamheid en feedback en feedforward.


Deel 9 b – Archief – Studiegids informatie

Strategisch management (RCASMA03Q6)

Binnen deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan de volgende (concept) leeruitkomst:

Je bent in staat om een visie te ontwikkelen op de mate waarin de organisatie op lange termijn betekenisvol kan zijn voor haar relevante belanghebbenden en om te adviseren over de wijze waarop de organisatie aan deze betekenis vorm kan geven. Bij de toetsing worden de volgende leerresultaten uit het landelijk opleidingsprofiel Bedrijfskunde beoordeeld:

Bedrijfskundige beroepshandelingen:

 • Probleem identificeren: De bedrijfskundige professional is in staat om problemen ofwel uitdagingen van organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent uit te werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht te brengen.
 • Diagnosticeren: De bedrijfskundige professional is in staat een diagnose te stellen over de effectiviteit van een organisatie(onderdeel) en hij weet te duiden wat de achtergronden, oorzaken en samenhangen zijn van het eventuele disfunctioneren. Hiervoor maakt hij gebruik van beschikbare data uit de processen. Die data weet hij te analyseren en gebruiken als ‘objectieve’ tool om besluitvorming te ondersteunen.
 • Veranderen: De bedrijfskundige professional is in staat om (complexe) veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste situatie voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en op draagvlak gerichte aanpak.

Knowledge (vakgebieden):

 • Strategic management

    Skills:

 • Bedrijfskundig redeneren
 • Schakelen en verbinden

Attitude, Value and Ethics:

 • Onderzoekend Vermogen
 • Professioneel vakmanschap
 • Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

Deze onderwijseenheid wordt getoetst op niveau NLQF 6


Deel 9 c – Archief materiaal

Komt zo nu en dan invulling in. Vaak zal dit een link zijn naar een drobox die publiek is en waar je vrijelijk informatie uit kan halen.