Curs – Strategisch Management

Strategische Management studie jaar 2020-2021

Update 17 augustus 2020

Het vak strategisch management werd in 2019 voor het eerst gegeven aan de Hogeschool Rotterdam. Hieronder een evaluatie vanuit mijn optiek en daarna wat tips voor studenten in het studiejaar dat in September 2020 zal beginnen.

Wat is er aankomend jaar anders dan vorig jaar?

Geen externe opdrachtgever. Vorig jaar deden we het vak met theorie, een werkstuk rond de eigen firma, vaardigheden trainingen en een project met een externe opdrachtgever. Dat laatste, die externe opdrachtgever gaan we niet doen in het volgend studiejaar. Voor een groot deel omdat de opdrachtgever niet altijd beschikbaar was en studenten liever alle focus hadden op hun eigen firma. 

Meer focus op strategie vormen. Het boek strategie safari werd vorige jaar maar weinig behandeld, dat zullen we dit jaar meer doen.

Waar zit de uitdaging voor studenten?

Vorige periode haalde ongeveer een derde van de studenten niet een ‘competent’ in de eerste keer. Dit zat met name in het niet ‘abstract’ genoeg zijn, niet strategische genoeg, maar teveel ‘doenerig’, operationeel of tactische. Het is ook erg moeilijk goed af te stemmen met een docent en de firma waar de niveau verschillen liggen. Hier alvast een voorzet:

Strategisch: langere termijn, de goede dingen doen, je bent aan het denken, het gaat over beleid, richting geven, leiderschap en de basis vraag is ‘wat is het juiste om te doen’. Het is gericht op doeltreffend zijn en je focus is macro niveau, voorbij de horizon. Waar is de stip aan de horizon?

Tactisch: middellange termijn, dingen goed doe, je bent het aan het regelen, het gaat over managen, de basis vraag is ‘hoe moeten we het doen’. Het is gericht op doelmatig zijn en je focus is Meso niveau, tot aan de horizon. 

Operationeel: korte termijn, dingen doen, je bent het aan het doen, je bent aan het uitvoeren, de basisvraag is ‘wie doet wat, wanneer en wat is hiervoor nodig’. Het is gericht op doelmatigheid en Micro niveau, het hier en nu en je eigen stuk werk.

Wat eerste adviezen

Analyseer goed de omgeving en onderbouw dat met bronnen die te halen zijn als in inlogd in de mediatheek en daar zoekt naar bronnen als Marketline etc. Verzamel cijfers en inzichten, white papers en lees die. Zet die dan bijeen tot een cluster van conclusies. Wil je dat super professioneel doen, lees dan mijn artikel over literatuur studie. (het zo grondig het aanpakken is alleen nodig als je expert wil worden)

Zet dat alles bijeen, haal de kernpunten voor jouw firma eruit, ‘waarom is jouw firma onderhevig aan deze externe krachten en wat kunnen ze er mee doen’. 

Analyseer de firma, waar zijn ze sterk in, waarin zijn ze beter dan de concurrenten etc. Een sterke analyse van de competenties van de firma dus (mensen, processen, ict en geld) en een SWOT analyse hoort hier bij.

Bekijk hoe andere firma’s in jouw industrie zich hebben ontwikkeld. Lees minimaal drie voorbeelden van casestudies van andere bedrijven die een strategische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Waarom ging Nokia van wc papier maken naar telefoons? Waarom koos Pepsi om naast drank ook restaurants te starten en zag daar later weer vanaf?

Leun achterover, denk na, schrijf wat gekke ideeën op. Doe brownpaper sessie op afstand, lees mijn blog daarover.

Pak dat alles tezamen en maak je suggestie voor waar de firma heen moet gaan op de langere termijn. Maak er in powerpoint ‘praatplanten’ van die in twee of drie slides jouw verhaal vertellen. Praat er over aan anderen, bespreek het met collega studenten, pas aan

Afsluitend, theorie en interactie tussen studenten en gesprekken met docent.

Hierboven zijn slechts de kernpunten die in me opkomen en kunnen de lessen niet vervangen. Ook zal er veel individuele consultancy moeten zijn tussen studenten, mekaar ondervragen en helpen en tussen studenten en mij. In overleg met mijn collega docenten zal ik zien hoe we de beschikbare tijd kunnen indelen. Naar mijn smaak is in deze Corona tijden, het online lesgeven iets waar je van studenten van mag verwachten dat ze ook veel zelf kunnen opzoeken en luisteren, er zijn genoeg Youtube filmpjes die net zoals ik dat kan, uitleggen wat de theorie is, daar heb je niet per se mij voor nodig. Wel is mijn toegevoegde waarde meedenken en jouw als studenten helpen dat strategische niveau te bereiken. Jaren heb ik niet anders gedaan in mijn werk om strategische lijnen uit te zetten, firma’s te starten of nieuwe product/markt combinaties te ontwikkelen, dus doe dat met plezier.


!! let op, deze cursus informatie was van het studiejaar 2019-2020

Hieronder cursus informatie voor de studenten die bij me deze cursus volgen. Deze informatie is bedoelt als extra service naar mijn studenten en vervangt niet de officiële documenten en communicatie.

Als je in in deze site zoekt op de tag ‘strategisch management’ ga je aanvullende blogposts en artikelen vinden die je mogelijk helpen bij het maken van je werkstuk. Onder de noemer ‘Les0’ ga je materiaal vinden over hoe Rudolph leren ziet en lesgeven, wat richtlijnen voor de communicatie met hem en wat tips om efficiënter te studeren.

Waarom vindt RR dit een leuk vak? Omdat we in de tijd op een keerpunt zitten van rigide harkjes tekenen als operationele structuur, tot ‘gooi het tegen de muur en kijk of het plakt’. Innovatie van Vlerick inbrengen en veel met studenten spreken, strategie zeggen we tegenwoordig is mensen werk.

Inhoudsopgave van deze sitepage

 • Deel 1 – Het lesprogramma: per week informatie van afgelopen week en peek-preview van volgende week. (ga ik in 2020-2021 mogelijk weer doen)
 • Deel 2 – Deadlines van de grote deliverables
 • Deel 3 – De Rubric
 • Deel 9a – Archief – Het cursus programma in grote lijnen
 • Deel 9b – Archief – De studiegids
 • Deel 9c – Archief materiaal (extra info)

Deel 1 – Lesprogramma per week

Week 1 – 5 september 2019

Dit was een eerste moment dat we mekaar ontmoet hebben en je de collega studenten zag. Een mix van mensen uit verschillende studierichtingen, handig want bij het managen van de strategie die vaak firmabreed is. Want dan kom je mensen tegen in de organisatie van verschillende afdelingen en vaak met verschillende visies en doelstellingen.

Wat hebben we gedaan?

 • Een korte intro van RR gehad.
 • Slides gebruikt die in grote lijnen de reden en opbouw van de cursus weergaven. Link naar die slides hier.
 • Spel ‘moon lander’ gedaan. Nut ervan was te zien hoe lastig het soms is om consensus te krijgen in een groep rond besluiten. Dit is relevant voor je blik naar een organisatie en zijn management en de strategie daar rond.
 • Dan gesproken met de opdrachtgever waar we een project voor gaan doen. De presentatie van die presentatie ga je hier vinden.

Wat is het huiswerk?

Zie de laatste slide van de lespowerpoint.

Wat kan je ook nog lezen?

Mijn advies:

Pre-view volgende week

 • Introductie van Rudolph’s achtergrond en visie op onderwijs.
 • Hoe past deze cursus in totaal van de studiegids?
 • Maken van wederzijdse afspraken rond lessen etc.
 • Begrijpen van Rubric en deadlines.
 • Handig worden in opzoeken online bronnen.
 • Lesprogramma zelf.
 • Afronding en Next steps.

Week 1 – 12 september 2019

Wat hebben we gedaan

Rijden op de rotonde: Nodig vier zaken: 1. Aantal autonome actoren met redelijke mate intelligentie. 2. Zelfde speelveld. 3. Zelfde doel. 4. Minimum aantal interactie regels.

Verschil eenvoudige, moeilijke en complexe zaken. Die laatste is niet op te lossen met kennis van het verleden.

Lessensheets (zie natschool)

Vragen uit de klas

 • Q: Contact momenten met IJsselande, wanneer zijn die?
 • A: Weten we over twee weken als Marten Schalk zijn vakantie is afgelopen.
 • Q: Leergroep indeling moet anders want
 • A: Gaan we behandelen volgende week donderdag als we de klassen apart hebben.

Wat is het huiswerk?

Zie de slides van de les. Die zijn ook hier te vinden.

Wat kan je ook nog lezen?

 • De extra artiekelen die op natschool staan.
 • Of de pages rond de rubric. Die zit hier.

Peek preview volgende les Programma volgende week donderdag, 19 september

 • 13:00 – 13:30 SWOT structuur en logica (facultatief, hoef je niet bij te zijn)
 • 13:40 – 14:00 Mediatheek en online bronnen vinden en gebruiken (plenair met 2 klassen)
 • 14:00 – 14:30 3M case uitwerking (plenair met 2 klassen)
 • Learning log in print aan docent geven
 • 14:30 – 15:00 Rubric in verder detail. Uitleg wat het framewerk kan zijn van je portfolio. Uitschrijven van de hoofdlijnen in potlood van je eindportfolio. (plenair met 2 klassen)

Split van de klassen

Klas C dan verder tussen 15:00 en 17:30:

 • Introductie RR (zodat je weet waar die nadruk op gaat leggen (Klas C en D apart)
 • Huiswerk vorige les, project charter, behandelen.
 • Jouw storyline in lege A4 met potlood uitschrijven en sparren met docent (Klas C en D apart)                      
 • Afspraken maken voor persoonlijke 1met1 gesprekken met als doel dat RR je firma en omgeving kent en zich kan inlezen in firma.
 • 17:30 Afsluiting en peek view in volgende week: Strategisch of Kritisch Denken. Voor wie tijd en zin heeft, drankje en/of eten om de file te overbruggen.

Week 3- 19 september 2019

Wat hebben we gedaan?

 • De SWOT uitgelegd.
 • De Mediatheek online bekeken en bezien welke bronnen er zijn die relevant kunnen zijn voor dit vak. Een overzicht daarvan zal RR maken en uploaden op deze website. Dat overzicht ga je dan hier vinden.
 • 3M case uitwerken bekeken.
 • Rubric in de detail overlopen en daarbij een framewerk suggestie gemaakt voor als je nadenkt over de structuur van je portfolio voor je werkgever en deze cursus. En dat verder uitgewerkt op persoonlijk niveau per klas. Een voorbeeld van de behandelde slides ga je hier vinden. Op de disclaimer kan je lezen dat dit uitdrukkelijk niet materiaal van Natschool/CumLaude of enige andere formele communicatie van de school vervangt.

Wat is het huiswerk?

nog in te vullen

Peek preview volgende les

nog in te vull

>> de rest van het materiaal uit 2019-2020 heb ik verwijderd.


Deel 2 – Deadlines

 1. Inleveren plan van aanpak: [datum invoeren]
 2. Bespreking tussenstand en feedback/feedforward: [ datum invoeren]
 3. Inleveren voor Quick Scan (je werkstuk voor 95% af): [datum nog invoeren]
 4. Deadline rapport: [datum nog invoeren]
 5. Presentatie aan de opdrachtgever: [datum nog invoeren]
 6. Beoordeling: [datum nog invoeren]

Deel 3 – Rubric

Hiervoor heb ik een aparte page gemaakt. Die zit hier. Tevens hebben we die in hoofdlijnen behandeld op de donderdag de 12e september 2019. Tevens zullen we die in meer detail doorlopen op donderdag de 19e september 2019. Daar dan ook een soort werkboek in concept voor maken die het framewerk geeft van waar je aan zou kunnen denken als je over je portfolio voor je werkgever nadenkt.


Deel 9a – Archief – Het programma in grote lijnen

Les 1: Adopt a strategic mindset

 • Wat is strategie?
 • Waarom?
 • Geschiedenis
 • Welke perspectieven?
 • Strategie benaderen?
 • Jour rol hierin?

Les 2: Aligning with Innovation and Disruption

 • Hoe dynamisch is de markt?
 • Wat is Innovatie?
 • Relatie innovatie en strategie?
 • Trends en ontwikkelingen.
 • Wat is een disruptive strategy?

Les 3 : Customer needs and Strategic Fit

 • Welke invloed hebben trends op je klanten?
 • Wat de klantvraag nu en de komende jaren?
 • Wie zijn je ‘future users’?

Les 4: Organizing for Innovation

 • Wat is de Ict & Soll?
 • Wat zijn beperkingen?
 • Inpact, resources, proces, verdienmode?
 • Hoe komen we daar?
 • Wat wordt de strategie?

Les 5: Implemention and sustaining the strategy.

 • Hoe komen tot verandering?
 • Hoe sturen?
 • Hoe controleren?
 • Hoe blijf je adoptief?

Na les 5 is er een serie van dagen zelfwerkzaamheid en feedback en feedforward.


Deel 9 b – Archief – Studiegids informatie

Strategisch management (RCASMA03Q6)

Binnen deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan de volgende (concept) leeruitkomst:

Je bent in staat om een visie te ontwikkelen op de mate waarin de organisatie op lange termijn betekenisvol kan zijn voor haar relevante belanghebbenden en om te adviseren over de wijze waarop de organisatie aan deze betekenis vorm kan geven. Bij de toetsing worden de volgende leerresultaten uit het landelijk opleidingsprofiel Bedrijfskunde beoordeeld:

Bedrijfskundige beroepshandelingen:

 • Probleem identificeren: De bedrijfskundige professional is in staat om problemen ofwel uitdagingen van organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent uit te werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht te brengen.
 • Diagnosticeren: De bedrijfskundige professional is in staat een diagnose te stellen over de effectiviteit van een organisatie(onderdeel) en hij weet te duiden wat de achtergronden, oorzaken en samenhangen zijn van het eventuele disfunctioneren. Hiervoor maakt hij gebruik van beschikbare data uit de processen. Die data weet hij te analyseren en gebruiken als ‘objectieve’ tool om besluitvorming te ondersteunen.
 • Veranderen: De bedrijfskundige professional is in staat om (complexe) veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste situatie voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en op draagvlak gerichte aanpak.

Knowledge (vakgebieden):

 • Strategic management

    Skills:

 • Bedrijfskundig redeneren
 • Schakelen en verbinden

Attitude, Value and Ethics:

 • Onderzoekend Vermogen
 • Professioneel vakmanschap
 • Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

Deze onderwijseenheid wordt getoetst op niveau NLQF 6


Deel 9 c – Archief materiaal

Komt zo nu en dan invulling in. Vaak zal dit een link zijn naar een drobox die publiek is en waar je vrijelijk informatie uit kan halen.