les0

Leer efficient met Logs

Hoepels door, dan diploma halen dat is het enige dat telt. Zo denken sommige studenten en ik vaak over onderwijs. En natuurlijk horen we dan onze ouders die zeggen, dat je het ‘voor jezelf moet doen’ en onderwijs meer is. En je manager zal denken dat prutswerk leveren op je werk met een diploma op zak geeft nog steeds een loonverhoging geeft….

Kernboodschap: een Learning log maakt je studie trefzeker. Get your mind right + je tools rigth + je system right.

Korte uitleg

Een tool en system voor trefzeker goede cijfers halen is het gebruik van een learning log. Een learning log houdt je op het spoor naar het eindresultaat en geeft inzicht in je ontwikkeling, iets waar docenten naar kijken, omdat het hun gaat om voortgang, niet om eindpunten (dat was vroeger toen een opleiding een selectie instrument was)

Last van 3M? Geen goede Methode, onvoldoende Motivatie en toenemende Moeilijkheden? > een Learning Log gaat helpen.

Hoe kan een learning log eruit zien?

Suggestie 1. RR denkt dat de ABCD al een goed begin voor studie en werk is. Activiteiten (van de vorige periode), Benefit (wat heb ik geleerd), Concern (waar maak ik me zorgen om, Deliverable (wat ga ik de volgende periode leveren).

Suggestie 2. Andere opbouw kan zijn: Wat is je doel? Wat is je plan van aanpak? Doen/Leer. Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Hoe ga je jouw aanpak (eventueel) bijsturen?

En ze smartiE maken. De ‘smart’ letters kent iedereen, nu voegen we de E toe van ‘Eigen controle’ aan toe. Heb je alle touwtjes in handen om het doel dat je stelt ook effectief te bereiken? In mijn denken: is je Mind right en je Tools right om je studie en werk succesvol te doen?

Suggestie 3. DIEP strategie. Deze strategie spreekt me erg aan. Dit is een strategie en een template overgenomen van Boud, D 1985, Reflection: Turning Experience into Learning. Hieronder de overgenomen tekst in het Engels, we zullen in de les een eigen versie samen maken. The four steps in this approach are to describe, interpret, evaluate and plan.

D – Describe objectively what happened.

 • Answer the question: ‘What did I do, read, see, hear, etc?’

I – Interpret the events.

Consider why events happened in the way they did. Explain:

 • What you saw and heard
 • Your new insights
 • Your connections with other learning
 • Your feelings
 • Your hypotheses and/or conclusions
 • Answer the question: ‘what might this mean?’

E – Evaluate the effectiveness and usefulness of the experience

Make judgements that are clearly connected to observations you have made. Answer the questions:

 • What is my opinion about this experience?
 • What is the value of this experience?
 • Why do I think this?

P – Plan how this information will be useful to you

Consider: In what ways might this learning experience serve me in my:

 • Course − program
 • Future career
 • Life generally
 • Answer the question: ‘How will I transfer or apply my new knowledge and insights in the future?’

Logs onderdeel van onderwijs ontwerp

Er zijn vele methodes om onderwijs te ontwerpen. Die ik graag gebruik is die van L. Dee Fink die zijn methode van lessen ontwerpen goed uitlegt in het boek ‘Creating Significant Learning Experiences’. Over een learning log schrijft hij:

‘In my view, the concept of learning portofolios is one of the more powerful educational ideas to emerge in recent times. Its unusual power derives from the fact that it simultaneously integrates and promotes all three of the main components of instructional design: significant learning goals, active learning activities and educative feedback and assessment.’

De manier waarop er intergratie te zien is in het model is als onderstaand.

‘The educational value of learning portfolios.’ volgens L. Dee Fink.

De praktische vorm van learning logs ziet hij als one-minute papers. Aan het eind van een les of aan het eind van de week vraagt de docent studenten om op een stuk papier korte antwoorden te geven op vragen. Die vragen kunnen zijn: ‘Wat was het meest onduidelijke stuk van de les’, ‘Wat is het belangrijkste idee dat je opdeed in de les’, ‘Welke belangrijke vragen heb je na het volgen van de les?’. De gedachte is dat studenten deze vragen niet kunnen beantwoorden zonder de les te proberen te begrijpen ‘Wat was het kernpunt van de les?’. En om dat te doen moeten ze een mentaal model maken van de hele les, wat een krachtige leer activiteit is. Studenten zijn niet gewend reflectief te denken of schrijven, dus in het begin zal een docent een actieve rol moeten spelen om daarna de studenten ‘can become effective at engaging in reflective dialogue with themselves about the nature and meaning of their learning experience.’


Jezelf verbazen is goed

So desk ka?

Iedereen die wel eens in Japan is geweest hoort Japanners vaak zeggen ‘A, so desu ka?’(Ach, werkelijk is dat zo?) Als je iets verteld stelt een Japanner bijna standaard deze retorische vraag. Te horen is of het echt verbazing is, nieuwsgierig of ontdaan is over je uitlating. Maar steeds is het een uiting dat men zich eerst echt afvraagt hoe het zit, dus niet direct jouw opvatting weerleggen, dat is ‘not done’. Pas na verloop van tijd, bij voorkeur op basis van zelf opgedane ervaring, zal men tot een mening komen. Doe dat ook met jezelf, wees niet te hard voor jezelf als je zaken niet direct geleerd heb of er mee worstelt. Een learning log helpt je terugkijken en verder nadenken.


Zijn er meer argumenten om te loggen?

Als je snel vergeet, is het dan zinvol bij te houden wat wel en niet je leerde?

Vergeet curve van Ebbinghaus.

Als je ziet hoe snel je iets vergeet, tja dan denk ik dat kennis op zich niet zo belangrijk is. Het weer kunnen reproduceren of weten te vinden is beter. En toepassen en daardoor meer geld verdienen nog beter. Een Learning log gaat je daarbij helpen op de langere termijn.

Theorie van Gibb’s

‘It is not sufficient simply to have an experience in order to learn. Without reflecting upon this experience it may quickly be forgotten, or its learning potential lost. It is from the feelings and thoughts emerging from this reflection that generalisations or concepts can be generated. And it is generalisations that allow new situations to be tackled effectively.’ (Gibbs 1988)

Reflecterend schrijven biedt je de gelegenheid om meer inzichten te krijgen in je studie en werk door diepere reflectie op je ervaringen en door verdere beschouwing op je studie en werk vanuit andere perspectieven. Door reflectie kunnen we het leren van werk verdiepen.

Log leert je ook iets over je Leerstijl

Iedereen is anders, ook op het vlak van leren. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat heel wat verschillende factoren een invloed uitoefenen op de manier waarop we leren.

 • Iedereen heeft een bepaalde genetische aanleg. Niet iedereen is voorbestemd om een pianovirtuoos of topsporter te worden.
 • We verschillen van elkaar op het vlak van capaciteiten. Het kan best dat een bepaald vak of een bepaalde sport echt niet jouw ding is, maar dat jij misschien wel een kei bent in her onthouden van namen en gezichten.
 • Ook je interesses en motivatie bepalen mee waarom je misschien minder moeite hebt om iets te leren.
 • Achtergrondkennis bepaalt waarom jij misschien meer oppikt in een bepaalde les.
 • De mate waarin je bepaalde leervaardigheden (structuren, verbanden zoeken …) toepast, oefent eveneens een belangrijke invloed uit.
 • Leerstoornissen kunnen het leerproces vertragen.
 • Ook allerlei omgevingsfactoren (thuis, school …) spelen een rol.

Volgens sommige onderwijsdeskundigen bepaalt de wisselwerking tussen die factoren hoe je leren aanpakt en ontwikkel je zo een eigen ‘leerstijl’, een totaalpakket van vaardigheden en opvattingen over leren die op een bepaald moment bepalen hoe je met de leerstof omgaat. Hoewel leerstijlen in zekere zin consistent zijn, betekent dat niet dat ze onveranderlijk zijn. Bovendien is het best mogelijk dat je leerstijl voor het ene vak verschilt van je aanpak bij een ander vak. Zie mijn artikel over leerstijlen.

Diversen onderzoeken die nut van Logs onderbouwen

Het belang van learning logs om zich bewust te worden van hun eigen denkprocessen en inzicht te krijgen in de strategieën die ze gebruiken om problemen op te lossen of moeilijkheden te overwinnen, wordt besproken door Blagg (1991). Ashman & Conway (1993) beweren dat er een kritische behoefte is aan studenten om actief betrokken te worden bij het leerproces en samen met docenten vastleggen welke stappen je wanneer wil maken in learning logs helpt daarbij. McCrindle & Christensen (1995) verwijzen naar onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat dit soort logboeken waarschijnlijk de metacognitie, naar jezelf kijken van afstand, zullen vergroten doordat studenten zich meer bewust worden van hun eigen denkprocessen en ik denk dat dit handig is wil je trefzekerder worden in je leerproces. Swan & White (1994) rapporteren een onderzoek met behulp van een ‘denkboek’ waarin de ontwikkeling van reflectieve denkvaardigheden bij kinderen werd onderzocht. Een klein onderzoek naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden met behulp van dit type aanpak, waarin veel van deze perspectieven dieper worden besproken, wordt gerapporteerd door Beck (1998) die daarin veel positieve resultaten laat zien.

Afsluitend en next steps

 • Vanaf begin september ga ik mijn studenten vragen eens per twee weken een learning log te maken, die te printen, aan me te geven, waarna ik ze een week later terug geef met mijn aantekeningen. Win-win: student raakt trefzeker, mijn lessen verbeteren.
 • Hoop dat je hier wat aan hebt. Voor verdere toelichting, vraag me er naar! Heb je aanvullingen, laat me weten, dan voeg ik die bij dit artikel zodat het de komende jaren verder verrijkt en bruikbaarder gaat worden voor volgende studiejaren.

Rudolph

#learning logs #reflecting written


Diversen

En 5 x 2 = 12 en 2 x 5 = 8

HOEZO?

 • Vijf keer twee uur studeren levert veel meer op dan twee keer vijf uur studeren.
 • Raak gewend aan de duur van je studietijd. De kwaliteit van je aandacht gaat dan vooruit.
 • Stoppen als het goed gaat. Ga je door dan raak je in de fase van steeds mindere opbrengst, zonde van je tijd.

Use a retrospective technique called the 4 Ls. Write down what you loved doing, longed to do, loathed doing, and learned in the past week. Then, think about how these things could inform what to continue doing, what to make more time for, and what to let go of.


Naar de DIEP methode: http://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/2_AssessmentTasks/assess_pdf/Reflective%20journal.pdf


Bronnen

Angelo, T.A., Cross, K.P. (1993) Classroom Assessment Techniques: A handbook for College Teachers. San Fransisco: Jossey-Bass (bron van Dee Fink)

Ashman, A. & Conway, R. (1993) Using Cognitive Methods in the Classroom. Routledge, London

Bean, J.C. (1996). Engaging Ideas: Te Professor’s Guide to Integrating Writing, Critical Thinking and Active Learning in the Classroom. San Fransisco: Jossey-Bass (bron van Dee Fink)

Beck, G. M. (1998) The Impact of a Prescriptive Curriculum on the Development of Higher Order Thinking Skills in Children, Unpublished MA dissertation, University of Leicester.

Blagg, N. (1991), Can We Teach Intelligence?, Erlbaum, Hillsdale, N.J.

Brown, A. L., Bransford, J. D., Ferrara, R.A. & Campione, J.C. (1983) Learning, remembering and understanding. In Flavell, J.H. & Markman, E. (Eds) Handbook of child psychology. Vol. 3. Wiley. N. York.

Cavaglioli, O, & Harris, I. (2000), Mapwise: Accelerated Learning Through Visible Thinking. Stafford: Network Educational Press.

Cavaglioli, O, Harris, I, & Tindall, B. (2002) Thinking Skills & Eye Q: Visual Tools for Raising Intelligence. Stafford: Network Educational Press.

Hanks, W.F. (1991) Foreword. in Lavel, J. & , Wenger E. Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press. Cambridge.

Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.

McCrindle, A. R. & Christensen, C. A. (1995) The Impact of Learning Journals on Metacognitive and Cognitive Processes and Learning Performance. Learning and Instruction, Vol 5, pp167-185

Meadows, S. (1986) Understanding child development. London: Unwin Hyman.

Neimark, E.D.  (1975) Longitudinal development of formal operations thought. Genetic psychology monographs, 91, pp171-225.

Neimark, E.D.  (1981) Towards the disembedding of formal operations with confounding with cognitive style. in Sigel, I., Brodzinsky, D. & Golinkoff, R. (Eds.) Piagetian theory and research: New directions and applications. Erlbaum. Hillsdale, N.J.

Powell, R. (2006) Personalised Learning in the Classroom. Robert Powell Publications Ltd., Stafford.

Swan, S. & White, R. (1994) The Thinking Books. Falmer Press, London

Williams, M. & Burden, R.L. (1997) Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Wood, D. (1990) How children think and learn. London: Basil Blackwell.

Categories: les0, studietip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s