consultancy Skills

Hoe Brainstormen als iedereen thuis is?

Toen. Consultants en docenten doen het graag, brainstormen. Hop, een berg sticky notes, wat stiften, een flipover papier, een de muur en gezellig brainstormen. 

Nu. Niemand meer op kantoor, iedereen thuis. Hoe dat als je niet een één ruimte bent? Hieronder een suggestie.

Leestijd: 2 minuten. Nut: consultancy skills

Groepsdenken inzetten op a-synchrone manier

Toen. Je doet brainstormen om de wijsheid uit een groep te halen. Maar veel onderzoek stelt ook vast dat mensen in een groep hetzelfde gaan handelen of denken. Dus een brainstorm met een groep was wellicht toch al niet een goed idee. Of toch niet om dat alleen in een groep te doen.

Nu. Laat mensen eerst zelf, geheel alleen, nadenken. Breng dat bijeen in een verzamel document dat je tegenwoordig in Word of Google docs makkelijk kan delen en waarin kan worden samengewerkt. Cluster de eerste golf van brainstorm ideeën, maak een selectie en zet weer uit onder de participanten, nu laat je ze in groepjes werk. En dan weer verder werken. Eventueel nog een keer herhalen, net naar gelang het niveau van diepgang of omvang je het wil hebben.  

Onderzoek zegt dat mensen veel creatiever zijn, veel abstracter nadenken over iets, als ze ver weg staan van het probleem. (constructural level theory) Als je thuis zit, ben je verder weg van het probleem en kan je zegt het onderzoek abstracter denken over het probleem.

Highlevel focus en detail focus. Op afstand kijk je meer naar het grotere geheel en niet de details. Je geeft focus op de kenmerken van het probleem, de Waarom van het probleem, de reden van het probleem. Als je dichtbij het probleem staat of denkt, dan ben je meer bezig met hoe de uitkomst er uit zou moeten zien, dus meer bezig met het Hoe van de brainstorm vraag. Beide zijn goed om te doen, door online te zijn en niet samen in één ruimte en met maar een uur de tijd, gaat dit juist goed: je participanten werken eerst thuis alleen werkende aan de Waarom dan in een groep samen aan de Hoe. En ze kunnen er in een week tijd bijvoorbeeld een paar keer over nadenken.

Abstracte oplossing krijgen is in het begin van brainstormen best plezierig. En daarna voor het detail brainstormen, dat lijkt me een volledig plaatje geven.

Dat past dus geheel in op afstand werken, want je laat het a-syncroon doen. Je zet de vraag uit, ieder groepslid gaat er mee aan de slag op zichzelf, daarna breng je het weer bijeen, maakt keuzes en zet het weer uit. 

Kies wie je laat denken, nu ook MT level mensen beschikbaar

Toen. Vroeger was je blij dat je wat mensen bijeen had en je dacht, ach maakt niet uit wie in de zaal is, als het er maar veel zijn en de managers hebben toch geen tijd. En een groep mensen op hetzelfde moment in een vergaderzaal krijgen is erg lastig, zeker de hoger geplaatste, die hun agenda zit altijd vol.

Nu. Nu die manager achter hun schermen zitten, hebben die wellicht wel even tien minuten de tijd om kort een uitbarsting van creativiteit te laten zien. Plus het zit niet meer vast aan een vast moment, ze kunnen participeren wanneer er even een gaatje in de agenda is. Dus kies je participanten goed en denk ruim.

Brainstorming

Aanpak

 1. Stel je vraag op, je brainstorm item.
 2. Kies participanten en maak het ruimer dan je vroeger zou durven.
 3. Zet ze eerst individueel aan het werk.
 4. Verzamel hun gedachtes en zet in verzameldocument dat te delen is.
 5. Zend document nog eens uit, na aan kleine groepjes en vraag vervolg input.
 6. Verzamel en cluster ideeën, werk uit. 
 7. Doe wat je wilde doen met de brainstorm uitkomsten.

Rudolph

#studietip #brainstorm #strategischmanagement #consultancyskills

Categories: consultancy Skills

2 replies »

 1. Hi Rudolph,

  Een hele pragmatische aanpak en ook vernieuwd.

  Voordelen die ik er van zie;

  – Flexibilteit (time table) – Op persoonsniveau input – Next level – groepsdynamica op een hoger plan

  – Output > review naar MT – Goed informatievoorziening en draagvlak – Organisatie in beweging met focus op jaarplan/doelstelling

  – Conclusie: Zelf-lerend vermogen is niet vrijblijvend > Verantwoordelijkheid in actie.

  Trouwens heel prettig is dit…; “ Leestijd: 2 minuten. Nut: consultancy skills

  Gr. Marcus

  >

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s