besluitvorming

Ubuntu op de zondagmiddag

Besluitvorming in een vorm die van kinds af aan in rust zal ontstaan. In de Ubuntu manier is er een besef van onderlinge afhankelijkheid en willen werken naar consensus door overleg. Naar ik denk een manier waar je als student van ‘Grip op Besluitvorming’ of als moderne leider, weet van zou moeten hebben. Of als eco system en/of cultuur in bedrijven brengen je interesse heeft. Hier wat uitleg.

Oorsprong

Ubuntu is een filosofie die over Bantoelanden van het Afrikaanse continent verspreid is geraakt en vele varianten kent. Variaties in taal en vorm. In Kenya wordt de filosofie ‘Umundu’ genoemd, in Botswana heet het ‘Botho’ en in Rwanda ‘Ubupfura’.

Wat is het, of hoe doe je het?

Op die vraag kan je honderden antwoorden krijgen zo schijnt het. Er zitten altijd woorden in het antwoord die te maken hebben met ‘Samen. Horen bij elkaar. We zijn met mekaar verbonden’. De uitspraak die me het meest aanspreekt is

Ik ben omdat wij zijn.

Kern is de LekGotla, een bijeenkomst die samengeroepen wordt door een leider en waar iedereen aan mee kan doen. Goed luisteren en respect hebben is het belangrijkste en de tijd hebben. Door het gesprek worden gezichtspunten uitgewisseld. Daarna neemt men de tijd die te laten rusten en eventueel een vervolg te maken om zaken verder uit te diepen. Pas als er consensus is neemt de leider een besluit, waar dan ook iedereen achter staat.

Ubuntu zit doordrongen in systemen en is op verschillende niveaus actief en je zou kunnen zeggen dat ze daarmee de relaties met anderen ordent. Het maakt dat een gemeenschap een stabiele groep wordt. Het zet de toon voor de manier waarop je voelt en denkt. Door in een community op te groeien krijgen kinderen sterke waarden zoals onbaatzuchtigheid en zorgzaamheid mee. En bouwen daarmee aan een sterke economische tribe.

Umuntu en Eco systemen

Een vorig artikel ‘Lock-in de klant en blijf bestaan’ ging over Eco systemen in een bedrijfsomgeving. Als we daar nu een dimensie op zetten van de mens in zo een systeem denk ik dat je een link kan maken met de kracht die Umuntu kan zijn als logica van het opbouwen van zo een Eco systeem, een Tribe of hoe je het maar wil noemen. 

Sommige bedrijven doen dat al, zie Netflix artikel.

Besluitvorming en Ubuntu

Een paar denksels:

Verandering van binnen uit. Besluitvorming vindt van binnen plaats, niet van buiten. In het eco-systeem werken de onderdelen samen. Het is besluiten, groeien, richting geven in een altijd in verandering zijnde organisme.

Tribale waarden en normen. We doen het op de xyz manier. Dit moet je bekend zijn, je hoort wel zeggen: We doen het op KPN manier. Of wat ik veel hoor ‘Typisch Rotterdams’, (vaak een excuus om te zeggen dat je hard werkt, hoeft niet altijd te maken te hebben met het effect of productief zijn…). Wij van xyz doen het altijd xyz’. Zie ook Seth Godin met zijn boek ‘Tribes’, wat erg oud materiaal, maar nog wel prima.

Vertrouwen. Een woord dat ik niet snap, of heel erg, dus vul hier je eigen tekst in.

Ondernemerschap. Een opleiding volgen om daarna je organisatie verder te brengen. In een cultuur van samen en afhankelijkheid is besluiten nemen die niet leuk zijn onderdeel. Fouten maken is prima en met reflectie gaat men daar mee om.

Kracht van verschillend zijn. Ik ben omdat wij zijn.

Zingeving en bezieling. In mijn wereld zijn dit van die suffe woorden in de werkweek. Woorden die ik in het weekend goed snap. In Ubuntu rust de filosofie erop, alle dagen in de week.

Manager is verbonden met werknemers. Dit punt wil ik nog eens verder uitwerken. Dat manager verbonden zijn, dat denk ik kan je door de historie zien en in alle landen.

Niet SWOT maar context. We leren studenten een afbakening te maken van waar je nu staat en waar mogelijkheden liggen en bedreigingen. Het is de context die tot iets verplicht en laat die zienswijze iets buiten de organisatie zijn. Tribale organisaties nemen de context als iets dat onderdeel van hen is, met respect voor de context en hebben niet per se de wil die te veranderen.

In praktijk brengen in mijn lessen.

Niet vergadering of lessen maar meer open dialoog. Mens centraal, niet wat die weet. Omgeving maken met een ‘ziel’, een virtuele Teams vergadering met duidelijke keuzes, ritme en inspiratie van en door iedereen. Bouwen van authentieke relaties om betekenis te creëren. Dus ook hierin meer tijd steken in de eerste weken van een nieuwe cursus. En Co-creatie (mee gestart vijf jaar geleden, weer activeren) http://www.co-creators.club

Ik ben omdat wij zijn.

Rudolph

Op een zonnige zondagmiddag.

25 april 2021

Lees verder

  • De Braziliaanse berijfsmanager, xyz <nog invullen>
  • Axiz een IT bedrijf dat via tribaal management werkt.
  • Erasmus Institute for Happiness Economics Research Organisation. 
  • Vijf P’s: People, Planet, Profit, Pleasure, Passion.

Categories: besluitvorming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s