digital Transformation

Peer to Peer en platform

Dit is een vervolg artikel op de vorige ‘Deel het werk van je hand een hoofd in de buurt’.

De maakindustrie heeft de Peer-to-Peer niet omarmt, men doet het omgekeerde. Sinds de jaren tachtig is er een ‘toyotisering’ gaande waarbij onderdelen uit alle uithoeken van de wereld komen en sturen fabrikanten aan op maximale concurrentie tussen toeleveranciers, zonder buffers en voorraden. Ze persen deze toeleveranciers uit en doen voornamelijk de marketing van de producten die door vele toeleveranciers later samengebracht worden tot een product.

En de platform economie helpt daar verder bij: met een platform ergens op een belasting vrij land sturen de ondernemingen deze producten de wereld over, zonder de kosten te hebben van netjes sociaal beleid. En dat wordt nu afgewenteld op de belastingbetaler. Net zoals in de banken crisis in 2008 de banken hun, zelf gemaakte, problemen afwentelde op de overheid. Nu gaat hetzelfde gebeuren met de Ubers van deze wereld die de schijnzelfstandigheid van de flex-chaffeurs gebruiken om die te laten aankloppen bij de overheid om toch wat leefloon (Vlaams woord voor een uitkering) te krijgen.

Over business modellen en hoe die veranderen door platforms. Wat was een business model ook weer? (Rappa, 2003)

1. De indeling, de architectuur, waarin producten, informatie en service stromen.

2. Een beschrijving van de verschillende voordelen voor de verschillende business gebruikers.

3. Een beschrijving van de bronnen van inkomsten.

Je kan naar de modellen ook kijken naar analogie van ICT netwerken logica. En die dan vertalen naar business modellen en inkomsten stromen. Hieronder probeer ik wat. Bij de lessen DigiTrans gaan we die verder uitbouwen.

Poging 1:

Network types

Metafoor naar ICT netwerk topology

1. De boer verkoopt rechtstreeks iets aan jou. Een eenvoudige bedrijfskolom is dat, simpel model van inkomsten. Digitaal niet echt grote invloed.

2. Boer en slager verkopen iets aan verschillende mensen. Zelfde verhaal denk ik.

3. Boer verkoopt zak appelen aan mij, ik verkoop deel door en blijft onder consumenten. Een beetje zoals er ook vroeger alternatieve geldstromen waren. Digitaal hier relevant, cripto logica om dingen te waarborgen.

4. Vanuit een centraal punt verkopen, een supermarkt. Deze wordt door digitalisering minder relevant denk ik.

5. De Tree lijkt me een business model dat kan werken in deze tijden. Een drietal ‘nodes’ die voor de verspreiding zorgen van de producten of diensten. Weet die even niet te koppelen aan iets met digitaal platform denken….

6. Mesh. Dit lijkt me Peer-to-peer. En zal dan kansen geven voor een platform die een marktmechanisme maakt. Denk daan aan twee meshnetwerken maken, die aan de klanten kant en aan aanbieders kant. Een mesh met klanten op zoek naar een rit, een mesh met taxi rijders op zoek naar klanten. Een variant zag ik in Belfast waar taxichauffeurs een groepje klanten verzamelde die naar dezelfde buurten moesten en zo het voor klanten en voor de chauffeurs efficiënt maakte.

7. Hybrid. Een manier zoals ik denk dat leren zou kunnen/moeten gaan. Voor producten weet ik het even nu niet. En moet nog eens puzzelen of digitalisering hier iets mee heeft.

Poging 2:

Three ways of network links
Welke past beste bij Digitale transformatie?

Andere manier van er naar kijken:

Gedistribueerde systemen: niet Corona proof.

Gedistribueerde systemen hebben niet één enkele autoriteit. Elk van de stippen in het diagram is een knooppunt of een netwerkdeelnemer. Elk knooppunt is rechtstreeks verbonden met elk ander knooppunt. In termen van niet-computernetwerken kunnen we ons een stem voorstellen waarbij elke kiezer gelijke macht heeft.

Centrale systemen: Beetje Corona proof.

Gecentraliseerde systemen hebben één enkele autoriteit. Alle knooppunten volgen de commando’s van de geel gekleurde stip in het plaatje. In termen van niet-computernetwerken kunnen we ons een premier voorstellen die het land leidt.

Decentrale systemen: goed Corona proof.

Decentrale systemen hebben, net als gedistribueerde systemen, niet één enkele autoriteit. Het verschil hier is dat er knooppunten in lagen zijn. De blauwe knooppunten maken verbinding met secundaire knooppunten (geel). De secundaire knooppunten verbinden zich met elkaar.

Afsluiting.

Bij mijn colleges zal ik verdere aanvulling geven en de relevantie voor de verschillende cursussen toelichten. Voor nu is dit het even.

Rudolph Regter

Andere bronnen:

Zwerm [RR: nog erbij zetten. Ook boek van Prof in London]

Categories: digital Transformation, marketing

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s