strategic Thinking

Wat is er toch veel dat ik niet nodig heb

We zullen de wereld even dom en slecht achterlaten als we ze bij onze geboorte aantroffen’ zo zegt Voltaire. Heb je weleens last van je baas, lees verder voor wat relevatie/relaxatie.

Leestijd: 2 minuten. Nut: geen als je het niet leest.

Over Leiderschap

Deze week is een item op mijn cursus kalender het onderwerp ‘leiderschap’ en vele artikelen, boekwijsheid en zo gaan van schoolbord (nu online schermen) naar studenten hoofden. Een paar honderd deze week.

Dit gaat een andere belichting eens geven. Lees verder of niet.

De wijzen hebben door de eeuwen heen altijd hetzelfde beweerd, en hebben de dwazen, die altijd de overgrote meerderheid vormen, steeds hetzelfde gedaan, namelijk het tegendeel. En zo zal het ook altijd wel blijven. – Schoppenhauwer.

Het menselijk leven zit in drie klassen. De uiterlijke, die van de ziel en die van het lichaam. – Aristoteles. Wat iemand is. Wat iemand heeft. Wat iemand voorstelt. Aan jou de keuze.

Op het toneel speelt de een voor koning, de ander voor raadsheer en een derde voor dienaar, soldaat of generaal. Maar deze verschillen zijn slechts uiterlijke schijn. In hun binnenste, dat in feit het wezen is achter de verschijning., zit bij allen hetzelfde, namelijk een arme komediant, gekweld door armoede. In het leven is dat ook zo. De verschillen in rang en rijkdom nopen eenieder zijn rol te spelen. Maar deze rol komt geenszins overeen met de innerlijke verscheidenheid in geluk en welbevinden, want ook hier zit in iedereen dezelfde arme sul verborgen met zijn zorgen en zijn narigheden. – Schoppenhauwer.

Ben je voor je genot buiten jezelf aangewezen, dan valt het zwaartepunt buiten je. Heb je er weinig grip op. Wil je dat?

In het bijzonder geniet de gezondheid de voorkeur boven alle uiterlijke waarden en wel in die mate dat een gezonde bedelaar ontegenzeglijk gelukkiger is dan een zieke koning.

‘Wat is er toch veel dat ik niet nodig heb.’ Socrates bij de aanblik van te koop gestelde luxeartikelen.

Het enige dat in onze macht is dat wij de ons gegeven persoonlijkheid zoveel mogelijk ten voordele benutten. Dat we alleen dat nastreven wat met haar in overeenstemming is en dat we ons om die soort van vorming bekommeren, die daarbij past en elke ander mijden. Dat we du die maatschappelijke positie, die bezigheid, die levenswijze kiezen die aan haar beantwoord.

RR: ‘een rijk iemand heeft niet meer dan iemand die genoeg heeft’.

Over ‘wat iemand voorstelt’

Daarom zal een juiste taxatie van de waarde van datgene wat men in zichzelf en voor zichzelf is, in tegenstelling tot wat men louter in de ogen van andere is, veel tot ons geluk bijdragen.

Over luchtigheid

Zoals kleine voorwerpen, wanneer ze vlak bij ons oog worden gehouden, ons gezichtsveld begrenzen en de wereld aan het gezicht onttrekken, zo zullen vaak de mensen en de dingen uit onze naaste omgeving, hoe nietig en onbetekenend ze ook mogen zijn, onze aandacht en gedachte overmatig –en bovendien nog vaak op onverkwikkende wijze- in beslag nemen en aldus belangrijke gedachten en aangelegenheden verdringen. Dit moet men tegengaan.

Afsluitend

Mensen getroosten zich oneindig veel meer om rijkdom dan om geestesbeschaving te verwerven, terwijl toch zeer beslist dat wat men is veelmeer aan ons geluk bijdraagt, dan dat wat men heeft.

Rudolph Regter

P.S. mijn vertaling:

  • Baas worden geeft een paar dubbeltjes meer geld, vaak veel meer zorgen.
  • Zei een goed mens eens nadat ik weer direct was geworden en weg wilde: ‘ja, ja, zit je op de top van de berg, bemerk je op de verkeerde berg te zitten.’.
  • Boven al mijn kantoren: ‘lead, follow or get out of my way.’
  • Leiderschap kan je overal uitvoeren. Niet leider zijn ook. De afwisselen van die rollen en het spel dat maakt het voor mij leuk in mijn leven. Dat het jouw keuze is dat maakt het relevant.
  • Stop je met de berg oplopen, glij je snel af. Maar ook op de top zijn, daar is het smal, glij je snel af. Nou en? Dansen in de wereld. Waar je ook maar bent.
  • Was ik met vriendin één getrouwd geraakt speelde ik nu polo. Met vriendin twee was ik in Afrika hulp aan geven. Met vriendin drie, mijn vrouw, doe ik dat allemaal.
  • Mijn moeder als ze een berg zag wilde altijd weten wat daarachter lag. Fijn: nieuwgierigheid is de basis van alle kennis. Ook fijn: kennis is de basis van geen bergen meer zien/ervaren.

Bron: Bespiegelingen over levenswijsheid een boek van Artur Schopenhauwer.

#leiderschap #diptip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s