consultancy Skills

Kunstig maakt onderscheidend

Hoe haal ik het beste uit mijn mensen? En op een manier die zal beklijven, zal die waarde geven voor een langere periode? 

Jawel! In 2012 las ik met medewerkers boeken voor verse input en gingen daar dan elke zoveel tijd mee aan de slag. Zo ook met V, een jonge stagiaire bij de energie en telecom firma. We lazen het boek Lincepin en ze maakte er een cursus/uittreksel van. Nu jaren later gebruik ik er delen van om tijdens trainingen te gebruiken. V is inmiddels highly succesvol in haar privéleven met kids en in haar werk zo hoor ik.

Hieronder een selectie van de slides die je aan het denken zetten over hoe jij je werkweek besteed. En of je daar zit waar waarde gegeven zal worden aan wat jij meebrengt.

Kernpunten

1. Wees een Unique interface tussen de mensen in jouw organisatie.

Een linchpin helpt om het voortrouw te nemen om mensen te verbinden in een organisatie op een actieve manier en met raffinament. Dit vraagt om emotioneel werk en hoe je dat moet doen, dat kan je niet vinden in een handboek.

2. Lever unique creativiteit.

Creativiteit is persoonlijk, origineel, onverwacht en nuttig. Unique creativiteit vereist kennis van het vak, een positie waarin je vertrouwd word en jouw vrijgevigheid om weg te geven. 

3. Geef leiding aan een situatie of organisatie die complex is.

Want als het complex is hebben instructieboeken geen nut, want die bestaat er niet voor. Lincepins maken hun eigen werk en aanpak en kunnen zo sneller handelen.

4. Sta voor je klanten. 

Iedere medewerker staat voor zijn klanten. En iedere medewerker doet dus marketing en dat is zijn leidraad.

5. Inspireer!

Je krijg het niet gedaan om te verplichten inspirerend en gemotiveerd te zijn. Dat gebeurd alleen als men geïnspireerd is door een leider. En dat heeft zijn effect ook als de leider er niet is.

6. Geeft je kennis weg.

Kennis alleen is niet genoeg. Dat combineren met besluiten en acties en dat vrijelijk delen maakt het verschil.

7. Vind of maak je Unique talent. 

Wil je verbinden dan moet je iets hebben dat moeilijk te vervangen is. Wees brutaler, denk groter.

Afsluitend

Hoop je dat je wat aan dit verhaaltje gehad hebt. Mocht je er verder mee willen gaan en weet je even niet hoe, kijk de plaatjes hieronder en/of contacteer me.

Rudolph