les0

Onderwijsovereenkomst

Heb je geen plan, wordt je onderdeel van iemand anders zijn plan. Lees verder om te weten hoe je jouw studie voor je kan laten werken.

Leren maakt het leuker. Dat gaat mijn kreet voor de komende tijd eens worden. Leuker omdat je het mee begrijpt en daardoor zekerder voelt en meer kan brengen in de wereld. En omdat je, als je dat slim aanpakt, meer salaris kan vragen en krijgen.

Leestijd: 3 minuten. Nut: studietip.

Tom Peters, de managementgoeroe, sprak ooit over een worstbedrijf in de VS dat loonschalen bepaalde, deels aan de hand van de hoeveelheid nieuwe dingen die het personeelslid leerde. Dus toen een medewerker van de assemblagelijn worst iets over boekhouding hoorde en die opleiding ging doen, was dat vijf dollar per uur meer op de looncheque. Het is geweldig om de luxe te hebben om zulke dingen te doen. Ik ken (nog) geen bedrijf dat zo een regeling heeft. Dus werk ik met studenten om wat ze leren om te zetten niet in een diploma over x jaar, maar direct dit jalfjaar nog in een bonus of leuker werk etc. Een middel dat kan helpen is dan een overeenkomst. Die kan je een leer-, onderwijs- of ontwikkelingsovereenkomst noemen.

Leven lang leren

Als je de trends (en rages) op het gebied van organisatieontwikkeling volgt, bent je al een tijd op de hoogte van een van de kreet: de lerende organisatie, gepopulariseerd door Senge. Het lijdt geen twijfel dat leren een belangrijk proces is in elke organisatie die succes wil behouden. In innovatie, disruptie en strategisch management komt dit steeds naar boven. Dus afgezien van de soms abstracte filosofie van ‘de lerende organisatie’, wat kunnen individuele managers en medewerkers doen om het leren van medewerkers te stimuleren en ondersteunen?

Een manier is om een eenvoudig, recht toe recht aan proces in te voeren om leerervaringen te plannen en te ondersteunen. Strategische onderwijscontracten (en hun begeleidende leerervaringscontracten) kunnen in dit opzicht nuttig zijn.

Wat is een goed onderwijsovereenkomst?

We weten dat veel van het leren (bijv. door training) wordt verspild omdat de doelen niet goed zijn gedefinieerd en de ondersteuning op de werkplek om het leren toe te passen ontbreekt of ontbreekt. Er zijn veel verhalen over mensen die een computertraining volgen, maar die pas weer aan het werk gaan en de hardware of software pas maanden na aankomst ontvangen. Tegen die tijd gaan bijna alle voordelen verloren. Verhalen zijn er ook in overvloed over ‘gestuurd’ worden naar training … mensen die door hun managers gevraagd zijn om iets bij te wonen, maar niet verteld waarom, of wat van hen wordt verwacht en bijdragen aan de ervaring.

Onderwijsovereenkomsten zijn ontworpen om te helpen bij het ontwikkelen van gedeelde verwachtingen over het doel, het proces en de resultaten die moeten voortvloeien uit leerervaringen. Zelf vindt ik dat plezierig, zo kan ik met de student werken aan doelen waar ze zich in hun werk mee kunnen onderscheiden. De overeenkomst kan ook worden gebruikt als onderdeel van de HR cyclus van plannen, evalueren en beoordelen.

Begin met het opstellen van je onderwijsovereenkomst

Aanpak

Vragen van de werkgever

Hier zijn de belangrijkste vragen die je leidinggevende zou kunnen stellen:

 1. Wat moet de medewerker dit jaar leren om die te helpen de doelen te bereiken die voor dat jaar (of meerdere jaren) zijn afgesproken?
 2. Wat is de beste manier voor de medewerker om de benodigde vaardigheden / leren te verwerven?
 3. We verwachten dat dit leren op de werkplek wordt toegepast (hoe weten we dat het geen verloren tijd is geweest, dus hoe meten we het?)
 4. Welke ondersteuningen zijn nodig op de werkplek om ervoor te zorgen dat het leren op de werkplek kan worden gebruikt?
 5. Welke beloning wil ik daar tegenover stellen?

Vragen die de student zich kan stellen

 1. Wat zijn de vaardigheden die ik nodig heb om mijn huidige functie nog beter te doen, of een toekomstige functie te kunnen innemen.
 2. Bepaal je huidige vaardigheden op basis van eerdere kennis en ervaring. Maak een lijst van de kennis, vaardigheden en vaardigheden die je al hebt uit eerdere school- en werkervaring. Het kan nuttig zijn om mensen te vragen die u kennen of met u hebben samengewerkt. Een model hiervoor kan Rudolph je geven, vraag hem ernaar. We zien vaak talenten in onszelf over het hoofd die gemakkelijk door anderen worden opgemerkt. 
 3. Vergelijk de twee lijsten en maak een derde lijst van de vaardigheden die je nodigt hebt en nog niet bezit. Welke kennis, vaardigheden en vaardigheden heb je nodig voor je droombaan die je nog niet hebt ontwikkeld? Deze lijst helpt je bij het bepalen van de juiste cursus/opleiding voor jou en het ontwikkeltraject in een cursus onderdeel.
 4. Schrijf je doelstellingen voor het leren van de vaardigheden die je in stap 3 hebt opgeschreven. Leerdoelen lijken erg op SMART-doelen.

Dan voor de uitvoering:

 • Identificeer beschikbare middelen om je doelstellingen te bereiken. Hoe gaat je de vaardigheden op jouw lijst leren?
 • Maak een strategie om deze middelen te gebruiken om je doelstellingen te bereiken. Zodra je de beschikbare bronnen kent, kiest ej de middelen die overeenkomen met de manier waarop je het beste leert. Ken je leerstijl. Sommige mensen leren beter in een klaslokaal, en anderen verkiezen de eenzame studie van online leren. Kies de strategie die je waarschijnlijk zal helpen te slagen.
 • Identificeer potentiële obstakels. Welke problemen kun je tegenkomen als je aan je studie begint? Door te anticiperen op problemen zal klaar te zijn om ze te overwinnen, en je zult niet uit je koers worden gezet door een nare verrassing. Denk aan alles wat een obstakel zou kunnen worden en schrijf het op. Uw computer kan kapot gaan. De kinderopvang stopt er mee. Je wordt misschien ziek. Wat als je niet goed met je docent kunt opschieten? Wat ga je doen als je de lessen niet begrijpt? En je partner of partner klaagt dat je nooit beschikbaar bent…….
 • Zoek oplossingen voor elk obstakel. Bepaal wat je gaat doen als een van de obstakels op uw lijst daadwerkelijk gebeurt. Als je een plan hebt voor mogelijke problemen, hoef je je geen zorgen te maken en kun je je concentreren op je studies.
 • Geef een deadline op voor het behalen van je doelstellingen. Elke doelstelling kan een andere deadline hebben, afhankelijk van wat en wie erbij betrokken is. Kies een datum die realistisch is, noteer deze en werk je strategie uit. Het ideaal is een deadline te kiezen die past bij het ritme van je werk. Doelstellingen die geen deadline hebben, hebben de neiging om voor altijd door te gaan. Werk toe naar een specifiek doel met een gewenst doel in gedachten. Heb mijn grafiek in gedachte van de ideale (niet bestaande) student in gedachte en die van 5 voor 12…..
 • Bepaal hoe je jouw succes gaat meten. Hoe weet je of het je is gelukt of niet?
 • Bekijk je eerste versie met verschillende vrienden, collega’s of leraren, Rudolph wil daar altijd graag tijd voor maken. ‘Het beste in mensen naar boven halen’ doe ik goed en graag. En ga terug naar de mensen die je in stap 2 hebt geraadpleegd en vraag hen jouw onderwijsovereenkomst te herzien. Jij alleen bent verantwoordelijk voor het al dan niet slagen, maar er zijn veel mensen beschikbaar om je te helpen. Een deel van het student zijn is accepteren wat je niet weet en hulp zoeken bij het leren ervan. 
 • Breng de voorgestelde wijzigingen aan in de onderwijsovereenkomst, laat ondertekenen, hang boven je bureau en begin. Begin vervolgens met je reis. Leren maakt het Leuker. 

Voordelen van een onderwijsovereenkomst

 • Vereisen dat studenten nauw betrokken zijn bij het proces van ontwikkeling van hun onderwijs. Dat is fijn voor student, docent en werkgever.
 • Laat studenten hun leerbereidheid en hun zelfgestuurde leervaardigheden onderzoeken.
 • Maximaliseerd de motivatie van studenten om te leren omdat ze de agenda hebben gekozen.
 • Helpt om minder onafhankelijke leerlingen op koers te houden met specifieke en concrete doelen en deadlines. Zo helpt de student zijn omgeving te snappen hoe dit kan helpen de doelen te halen.
 • Kan een schema van regelmatige vergaderingen met de werkgever en/of docent omvatten.
 • Moedigt de onafhankelijkheid van studenten aan, wat kan leiden tot minder eisen aan de tijd van werkgever of docent.
 • Een formele manier bieden om leerdoelen en -activiteiten te structureren, evenals de evaluatie van leerdoelen, waardoor misverstanden en slecht gecommuniceerde verwachtingen worden geminimaliseerd.
 • Kan er voor zorgen dat plannen en het doen van feedback over de voortgang van studenten regeld wordt en structuur heeft. Zelf vindt ik dat plezierig, met de opleiding werken we dan naar de rubric en nut voor de firma waar de student werkt.

Uitdagingen

 • Het kan een uitdaging zijn om een plan te maken voor studenten die gewend zijn om hoorcollege’s te volgen en standaard examens te doen. Van achterover leunen, gaat het nu in de actieve stand moeten.
 • Mogelijk niet geschikt voor inhoud waarmee studenten volledig onbekend zijn – mogelijk zijn enige eerste richtlijnen vereist die door de docent gegeven worden en voorbeelden gegeven hoe de kennis in de praktijk kan worden toegepast.
 • Vereist mogelijk aanpassing naarmate de opleiding vorderd – zorgvuldig moet worden nagedacht over hoeveel aanpassing acceptabel zijn die aan het begin van elke opleiding zou kunnen worden gedefinieerd.
 • Vereisen dat docenten hun traditionele rollen opnieuw definiëren en de overgang maken van leraar naar adviseur.

Rollen bij het opstellen

Rol van de student

1. De student maakt een voorstel over wat die wil leren en hoe die het leert en beschrijft dat in een concept onderwijsovereenkomst.

2. Ontwikkel een gedetailleerd schema met doelen, activiteiten en meetpunten. Bespreekt dat in het ideale geval met zijn werkgever.

3. Neemt contact op met de docent om de afspraken rond te maken. En die dan te uploaden in een systeem van de opleidingsinstelling en mogelijk ook bij je werkgever. Maak het onderdeel van de HR cyclus zou ik denken.

4. Dan verder is de tip je werkgever en docent regelmatig te ontmoetten om de voortgang te bekijken en materiaal te bespreken. Vraag om feedback en -forward.

Rol van docent

1. Assisteert bij het ontwikkelen van de overeenkomst en zorgt voor voltooiing en goede kwaliteit.

2. Beveelt leerbronnen aan, zoals boeken, tijdschriften, mensen, bureaus, bibliotheekmateriaal.

3. Blijft beschikbaar voor informatie, maar laat jou, de student, het initiatief nemen om hulp te vragen bij het leren.

4. Overlegt een paar keer met de student om de voortgang, het delen van ideeën en het aanmoedigen van leren te evalueren.

5. Evalueerd het werk van de student zoals beschreven in de onderwijsovereenkomst.

Voorbeeld van een inhoud

Wat ga je leren (Doelstellingen): Geef aan wat u wilt doen of weten wanneer u klaar bent.

Hoe ga je het leren? (Middelen en strategieën): Wat moet u doen om elk van de gedefinieerde doelstellingen te bereiken?

Streefdatum voor voltooiing: Wanneer ben je van plan elke taak te voltooien?

Hoe ga je weten dat je het hebt geleerd? (Bewijs): Wat is de specifieke taak die u moet voltooien om het leren aan te tonen?

Hoe ga je bewijzen dat je het hebt geleerd? (Verificatie): Wie ontvangt het product van uw leerproces en hoe zullen zij het evalueren?

Feedback geven aan docenten en werkgever. (evaluatie): Hoe goed was de taak voltooid? Geef een beoordelingsbeslissing.


Afsluiting

Naar ik hoop heb je wat gehad aan deze inleiding die bedoelt is om het nut van een onderwijsovereenkomst uit te leggen en er een praktisch aanpak voor geeft. Heb je er nog vragen over, schroom niet me ze te stellen.

Rudolph Regter

#studiesucces #onderwijsovereenkomst #les0 #studietip

Hieronder het model dat in gebruik is bij de Hogeschool Rotterdam.

Naam 
Voornaam 
Studentnummer 
Werkgever 
Functie 
Opleiding 
Studiecoach / Docent 
Studiejaar 
Semester 
  
HRBS CA Cursus 
Leeruitkomst(en)Zoals beschreven staat in de Cursushandleiding en hogeschoolgids      
  
LeeractiviteitenVolg je de cursus, volg je onderdelen van de cursus, ga je alternatieve leeractiviteiten volgen of doen, of ga je rechtstreeks voor je assessment        
Benutting werkplekAfspraken met je opdrachtgever op je eigen werkplek, een andere werkplek of een stagewerkplek        
Begeleiding vanuit HRBS Career AcademyVolg je de cursushandleiding of wil je minder gebruik maken van de geboden faciliteiten            
  
Afspraken over beoordeling leerresultaatWe bieden tweemaal formele feedback en een summatieve toetsing op portfolio, opbrengst voor het bedrijf en leeruitkomsten met een individueel assessment      
DatumPlaats
StudentHRBS Career Academy    

Bronnen

 • Brockett, R G, Hiemstra, R (1991). Self-direction in Learning: Perspectives in Theory, Research, and Practice. Routledge, London, UK
 • Confessore, G J, Confessore, S J (eds). (1992). Guideposts to Self-directed Learning. Organization Design and Development, Inc., 2002 Renaissance Blvd., Suite 100, King of Prussia, Pennsylvania.
 • Hiemstra, R (ed) (1991). Creating Environments for Effective Adult Learning (New Directions for Adult and Continuing Education, No. 50). Jossey-Bass Publishers, San Francisco, California.
 • Kim, R., Olfman, L., Ryan, T., & Eryilmaz, E. (2014). Leveraging a personalized system to improve self-directed learning in online educational environments. Computers & Education, 70, 150-160.
 • Knowles, M S (1975). Self-directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. Cambridge Book Co.
 • Long, H B and Associates (1990). Advances in Research and Practice in Self-directed Learning. Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma
 • Smith, R M and Associates (1990). Learning to Learn Across the Life Span. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, California
 • Tough, A (1979). The Adult’s Learning Projects: A Fresh Approach to Theory and Practice in Adult Learning, 2nd edn. University Associates (Learning Concepts), San Diego, and Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, Ontario


Foto’s credits

Koffie kop

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash

Man die klimt

Photo by roya ann miller on Unsplash

Disclaimer

Dit stuk, deze website is niet van iemand anders, of van een andere organisatie anders dan Rudolph Regter. Dus geen officiele tekst van de Hogeschool Rotterdam of zo.

Deze teksten maak ik alleen omdat de Hogeschool vaak verzuimdtdt om teksten te maken die studenten extra support en duidelijkheid geven.

Het kan verder ook zo zijn dat mijn teksten spellingsfauten hebben en zinnen die niet lopen. Dat komt omdat ik spelling een erg overroepen zaak vindt. Als iedereen brood en water heeft op de wereld, lijkt me dat een belangrijke zaak, daarvoor vindt ik andere zaken belangrijk.

Zinnen die niet lopen, zitten in mijn natuur. Ontregelen is mijn natuurlijke aanpak, en daar zitten dan zinnen bij die niet-ontregelde mensen niet begrijpen de eerste keer. Fijn, dat is mijn doel gehaald.

Categories: les0, onderwijskunde, studietip