consultancy Skills

Feed me. Appeltaart?

We gingen starten met Learning Logs. Ok….maar mijn heeeel lange tenen staan al krom… Hoe staat dat met feedback geven en nemen?

Deze blog in een zin: het nut van feedback geven en nemen en feedup en feedforward is door onderzoek bewezen. Dus doen!

Inhoud van deze blog

 • Nut van feedback in onderwijs voor studenten en docenten
 • Aanpak specifiek voor leer situaties
 • En hoe doe je het dan beste dat feedback geven en nemen? > must read.

Nut van feedback in onderwijs voor student en docent

Een zeer bekende onderzoeker in onderwijsland, John Hattie, heeft grootschalig onderzoek gedaan aan onderwijskwaliteit. En rond feedback schrijft hij het volgende:

We know that students in lectures learn most in the first 8 minutes, only recall three things at most after one hour, and that if the content does not shake their prior beliefs they file away the fascinating facts in the deepest recesses of their brain, if at all. (Hattie, 1999)

En dat is zijn opstapje om te zeggen dat hij daarom gefascineerd is door welke meetinstrumenten je maken die leren impactvol maakt. (letterlijke tekst: measurement issues that have impact on students) 

Hattie spreekt dan over drie dingen die belangrijk zijn (vertaald naar NL)

 • 1. Die prestatie wordt verbeterd in de mate dat studenten en docenten passende, specifieke en uitdagende doelen stellen en communiceren
 • 2. Die prestatie wordt verbeterd als een functie van feedback.
 • 3. Die toename van het leren van studenten omvat meer dan oppervlakkig en diepgaand leren, maar volgt ook een reconceptualisatie van informatie.

Feedback should help students answer three questions (Hattie, 2012): 

 • Where am I going (what are the success criteria)? 
 • How am I going (what progress am I making toward those goals)? and 
 • Where do I need to go next? 

Hij schrijft: By keeping these questions in mind and providing different kinds of feedback depending on what the learner needs at the time, teachers can ensure that their feedback is robust and  meaningful.

Aanpak specifiek voor leersituaties

Hattie en Timperly (2007) ontwikkelden een model waarin 4 niveaus van feedback worden benoemd: feedback op taakniveau, feedback op procesniveau, feedback op niveau van zelfregulatie en feedback op persoonlijk niveau. In het model wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen feedback (hoe gaat het tot nu toe), feed up (waar ga ik naartoe) en feed forward (hoe kan ik verder). 

Feedback op het niveau van het leerproces en de zelfregulatie worden als meest effectief beschouwd, omdat bij deze vormen een diep begrip van leren ontstaat als de leerling de transfer kan maken naar andere opdrachten, naar aanleiding van de gekregen feedback. (Kamphuis et al., 2011).

Afsluitend

Feed-etc leren te doen. Gaat je helpen. Niet te overdreven wat mij betreft, die uitspraken van ‘het is een cadootje!’ daar heb ik persoonlijk niet zoveel mee. Blijft het lastig vinden, mijn ego kan er (nog niet) goed tegen, dus ik blijf oefenen.

Rudolph

#feedback #didactiek #learning logs

Verder lezen: de webpage met Feedback tips en tools. Heb je zelf ook werkstukken hierover, zend ze me en laten we samen de cursus rond verbeteren!


Bronnen

 • Boer, H. d., Donker-Bergstra, A. S., & Kostons, D. D. (2013). Effective Strategies for Selfregulated Learning.Groningen: GION/RUG.
 • Dinsmore, D. L., Alexander, P. A., & Alexander, S. M. (2008). Focusing the conceptual lens on metacognition, self- regulation, and self-regulated learning.Educational Psychology, 20, 391–409. 
 • Gielen, S., Peeters, E., Dochy, F., Onghena, P., & Struyven, K. (2010). Improving the effectiveness of peer feedback for learning. Learning and instruction,20, 304-315. 
 • Hatty, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback.Review of Educational Research, 77(1), 81-112. DOI: 10.3102/003465430298487. 
 • Lam, R. (2014). Promoting self-regulated learning through portfolio assessment: testimony and recommendations. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(6), 699–714. 
 • Liu, N.-F., & David, C. (2006). Peer feedback: the learning element of peer assessment.Teaching in Higher Education, 11(3), 279-290. 
 • Lombaerts, K., Engels, N., & Athanasou, J. (2007). Development and validation of the Self-Regulated Learning, 25(4). 29-47.
 • Pintrich, P. R. (2000). The Role of goal orientation in selfregulated learning.In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner, Handbook of self-regulation (pp. 451-502). San Diego, CA: Academic Press. 
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.American Psychologist, 68-78. DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68. 
 • Segers, M., Gijbels, D., & Thurlins, M. (2008). The relationship between students’perceptions of portfolio assessment practice and their approaches to learning.Educational studies, 35/44. 
 • Sluijsmans, D., Dochy, F., & Moerkerke, G. (1998). Creating a learning environment by using self-, peer- and co-assessment. Learning Enviroment Research, 1, 293-319. 
 • Yancey, K. B. (2009). Electronic Portfolios a Decade into the Twenty-first Century: What We Know, What We Need to Know. Peer Review 11 (1), 28-33. 
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation:Historical Background, Methodological 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s