boekreview

Big Brother bepaalt het wel

Boek – Het einde van de waarheid

Zo op de dag dat Trump aankondigde dat hij in is voor een 2e termijn is het aardig het boekje ‘Het einde van de waarheid – over leugens in het tijdperk van Trump’ te lezen. Geschreven door Michika Kakutani. Ze is voormalig hoofdredacteur boekrecensies bij The New York Times. Ze staat bekend om haar scherpe en kritische recensies, waar ze in 1998 de prestigieuze Pulitzer Prize voor won.

Een paar leuke zinnen uit het boek:

‘Dit bracht in herinnering dat in Orwells dystopia in 1984 er geen word bestaat voor ‘wetenschap’, aangezien de ‘empirische denkmethode, waarop alle wetenschappelijke resultaten uit het verleden gebaseerd waren’ een objectieve realiteit vertegenwoordigt die een bedreiging vormt voor de macht van Big Brother om te bepalen wat waarheid is’.

Of over de fase van de postmodernisme op bladzijde 64. Het schrijft: ‘Die fase benadrukte dat taal instabiel is en onherleidbaar complex. En er dus een eindeloos variabele betekenissen door lezers en waarnemers aan gegeven kan worden. Alles kon van alles betekenen, de intentie van de auteur deed er niet toe, was feitelijk onnaspeurbaar, er bestand niet zoiets als een voor de hand liggende, met gezond verstand te doorgronden lezing, omdat alles oneindig veel betekenissen had. Kortom, er bestond niet zoiets als waarheid’. Super grappig, en voor mij niet verassend, zit er een voorbeeld in dit deel van Porf. Paul de Man, hoogleraar aan Yale. Die een doorgewinterde bedrieger bleek te zijn. En in België veroordeeld wegens fraude, oplichting en het vervalsen van dossiers.

Vervelende voorspelling: ontsla de boodschapper

Zo was te lezen in de krant over hoe Trump om zal gaan met enquête makers. 

>> moet nog zoeken naar een artikel over dat politiekers winnen door verwarring te zaaien, wie duidelijkheid creëert zal verliezen. Mooi borrelgesprek: wat is dan handig daarin?

Afsluitend

Denk ik dat een workshop ‘mediawijsheid’ en het zoeken van informatie in bronnen en het selecteren ervan, triangulatie toepassen en handige systemen als EndNote gebruiken, een goede start van het studiejaar zouden zijn.

Rudolph Regter

#mediawijsheid #borreltopic 

Categories: boekreview, borrel topic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s