boekreview

Boek: ‘de Vier’ het verborgen DNA van Amazon, Facebook, Google en Apple

De Vier – Het verborgen DNA van Amazon, Facebook, Google en Apple. Dit boek geeft de achtergrond en het ontstaan weer van de vier invloedrijkste firma’s in de wereld. Geschreven door Scott Galloway, professor aan de Stern School of Business van New York University.

Wat zijn boek wel interessant maakt is zijn uitleg over het TAlgoritme dat hij gebruikt in zijn bedrijf L2 om bedrijven te helpen hun investeringen beter te verdelen. Hij bespreekt daar acht factoren.

1. Productdifferentiatie. Hier neemt hij de stelling dat we gingen van Locatie, naar Distributie, dan naar Financiele tijdperk, dan het merk en dat nu het product weer centraal staat. Maar dan ala Facebook, een platform versie. RR: aardige stelling, iets rond doen bij platform als een product denken, past ook in de lessen subscription based marketing.

2. Visionair kapitaal. Goedkoop kapitaal. Want vroeger moest je winst maken…nu zijn beloftes en krachtige visie de bepalende factoren.

3. Wereldwijd bereik. Afzetmarkt en diversiteit groot.

4. Sympathie. Gebeurd er iets negatiefs met je bedrijf, dan wil je gezien worden als een goed bedrijf dat iets naars overkomen is. (zie hoe Facebook alle schandalen overleeft..)

5. Verticale integratie. Het vermogen om de consumenten ervaring tijdens het aankoopproces te beïnvloeden dor middel van verticale integratie. De vier partijen hebben de volledige controle over de distributie van hun producten. De stelling is dat de investeringen in het proces voor de aanpaak, is afgenomen. Dat daarom succesvolle merken nu veel lager in de leveringsketen actief zijn met hun eigen winkels of shopper marketing, waarbij ze de winkelervaring eenvoudiger willen maken. 

RR: > Hierin past de gedachte die ik in de lessen retail naar voren bracht over de macht van Amazon, de FMCG industrie en de bewegingen daar. En dan hoe de Lidl’s van de wereld daarin moeten inspelen en hoe we voor Ahold onderzochten hoe dat gaat met eigen merken.

6. Kunstmatige intelligentie. De toegang tot en het gebruik van gegevens.

RR: > volg mijn lessen rond A.I. Leuk lijkt me ook de ethische kant daarvan te bespreken met de studenten van Marketing of Social business. 

7. Versnellend vermogen. Het vermogen van een bedrijf om de beste mensen aan te trekken.

8. Geografie. Je moet in de buurt van technische universiteiten liggen.

Dan gaat de schrijver door met een aantal bedrijven tegen deze factoren aan te houden. Zo bespreekt hij Alibaba, Tesla, Uber, Walmart, Microsoft en een aantal media bedrijven. 

Er redelijk goed boek, dat leesbaarheid met studie elementen combineert. Kopen of lenen zou mijn advies zijn.

Rudolph Regter

De Vier.
De vier – Het verborgen DNA van Amazon, Facebook, Google en Apple.

Categories: boekreview