boekreview

Leren door doen

Leren door Doen

Remedial Teaching en psychomotoriek door Wendy Peerlings

 

Leende dit boek om meer te weten te komen over de inzichten rond het doen van mensen in een onderwijs omgeving. Psychomotoriek is een veelgebruikte term in Vlaanderen, in Nederland is die minder ingeburgerd. Aandacht voor de cognitief-motorische ontwikkelingsaspecten was een groot onderdeel van de opleiding die ik in Antwerpen deed. Super interessant!

 

Er is niet een vaste definitie die de hele lading van het woord psychomotoriek dekt, denk aan zaken als het motorisch-intentioneel bewegen. Het doelgericht inzetten van je lichaam en je bewegingen om een specifiek, vooraf bepaald doel te bereiken. Dit vraagt samenwerking van motorische aspecten, samenwerking in je cognitie, de sociale aspecten en de emotionele componenten.

 

Wat ik zeker mee wil geven uit het boek: ‘De grootste fout die je volgens Kephart kan nemen is het te veel benadrukken van een aspect van het leerproces. Er volgt dan wel een perfect beheerste (splinter) waardigheid, maar geen verband me de aanwezige gestructureerde kennis. Deze splintervaardigheden zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind een maat voor niets. Het blijft, ondanks alle geïnvesteerde moeite, een kunstje zonder inzicht en betekenis’.

 

Ook een leuk stuk over de zes basisemoties (Nelissen 2008) waar ik van plan van ben een cursus/workshop iets rond te maken deze kerst. Welke zijn het ook weer? Woede, blijdschap, verdriet, walging en afkeer, verbazing, angst- of stressreactie.

Voor verder studie ook nog: Het GLOOT model van L. Koning (1997). Dat staat voor de interactie tussen Gedrag, de Leerling- of eindkenmerken, Opvoederskenmerken, Omgevingskenmerken en taakkenmerken. Dit spreekt me erg aan, want helpt een holistische kijk op het kind/mens te krijgen.

Ook mooi inzicht: ‘De essentie is dat je net op dat niveau moet werken waarbij het kind het nog net niet kan, maar met een minimale ondersteuning van jou als begeleider het doel op korte termijn wel kan bereiken‘. (Peerlings. W, 2011, p 135) De Zone van Naaste Onwikkeling is hier de term, die ik erg sterk in mijn werk heb gebruikt en als aanjager van job rotation altijd sterk heb gepromoot.

Leeservaring

Voor wie werkt met ‘drukke kinderen/studenten’ kan ik hoofdstuk 27 aanbevelen over onderzoek, observatie en remediering van aandacht en concentratie. Maar dan zeker ook het boek ‘Zelfregulatie bij kinderen’ door Dr Stuart Shanker’, vraag me naar het uittreksel daarvan.

 

Rudolph Regter

 

Peerlings, W.  Remedial Teaching en psychomotoriek: Effectief leren door te doen. (2011). Tielt: LannooCampus)

 

Remdial teaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: boekreview, onderwijskunde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s