boekreview

Boek ‘Onlife’.

Wat aardigheden uit het boek hieronder.

Zoekmachines zitten vol vooringenomenheden. Er is de technische vooringenomenheid omdat ontiwkkelaars al keuzes voor ons maakte. Een maatschappelijke vooringenomenheid, bijvoorbeeld te zien in de zoekverschillen tussen blanken en zwarten bij Google Images. Een vooringenomenheid van basis van populariteit, wat populair is verschijnt bovenaan. Die van leeftijd, oudere domain namen genieten een voorkeur boven nieuwere. Etc.

 

Wieb Bijker, een Nederlandse techniekfilosoof toonde aan hoe de fiets verschillende evaluaties onderging en diverse betekenissen kreeg, zowel qua gebruik als qua perceptie. Eerst was het een macho-machine, de eerste fietsen met een gigantisch voorwiel. Daarna kreeg de fiets een betekenis van vervoersmiddel.

 

Je koopt dus je bent. Alles wat je doet is data en dat spoor is traceerbaar. Het bekende voorbeeld van de supermarktketen Target die eerder dan de vrouw wist dat ze zwanger was.

 

Privacy. De Oostenrijker Maximilian Schrem vroeg alle data op die Facebook over hem bijhield. Dat was meer dan 1.200 pagina’s aan data.

 

Etalagesamenleving en ook ‘castingmaatschappij’. We delen scores en rating uit met onze likes. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor mensen, activiteiten en karakters van mensen. (zie een hotornot.com)

 

Gedachten bij het boek: goed geschreven met soms bekende open deuren, maar dan steeds wel ook van onderbouwing voorzien. Goed als wake-up call als je denkt dat niemand je ken top het internet… Zal in colleges soms aan refereren.

 

Rudolph Regter

 

Onlife

Categories: boekreview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s