innovatie

Innovation

Innovatie… ja, ja, ik leerde: ‘het is 1% inspiratie en 99% transpiratie om succesvol te zijn’. Maar weten aan welke vormen van innovatie je kan denken, helpt wel een open blik te houden in je eerste stappen van ontwikkelen. Of ideeën goed te kunnen evalueren. Hieronder heb ik de vormen van innovatie die ik kon vinden bijeen gezet. Veel lees en werk plezier!

Types van Innovatie

Bedrijfsmodel innovatie

Business Model Innovation (BMI) verwijst naar de oprichting of heruitvinding van een bedrijf zelf. Terwijl innovatie vaker wordt gezien in de vorm van een nieuw product- of dienstenaanbod, resulteert innovatie in een bedrijfsmodel in een geheel ander type bedrijf dat niet alleen concurreert op de waarde propositie van zijn aanbod, maar zijn winstformule, middelen en processen op elkaar afstemt om die waarde propositie te verbeteren, nieuwe marktsegmenten te veroveren en concurrenten te vervreemden. De platform economie en de bedrijven die daarheen zijn veranderd lijkt me daar een voorbeeld van. Of de subscription based modellen.

Blue Ocean Innovatie

Blue Oceans vertegenwoordigen de onbekende marktruimte. En die worden bepaald door onaangeroerde marktruimte, vraagcreatie en de mogelijkheid voor zeer winstgevende groei. In blauwe oceanen is competitie niet relevant omdat de spelregels niet zijn vastgesteld, gewoon omdat er geen spelers op deze markt zijn omdat de markt nog niet bestond.

Disruptieve innovatie

Een disruptieve innovatie is een innovatie die helpt bij het creëren van een nieuw markt- en waardenetwerk en uiteindelijk een bestaand markt- en waardenetwerk verstoort (over een paar jaar of decennia), waardoor een eerdere technologie wordt vervangen.

Duurzame innovatie

Eco-innovatie is een term die wordt gebruikt om producten en processen te beschrijven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. People, Planet, Profit.

Ervaar innovatie

Bedrijven die proberen holistische ervaringen te creëren door hun consumenten emotioneel te betrekken. We zouden dit ook ‘de belevenis economie’ noemen.

Gebruiker geleide innovaties

De gebruiker is koning. Het is een zin die steeds weer wordt herhaald als een mantra: bedrijven moeten gebruikersgericht worden. Maar er is een probleem: het werkt niet. Dit is de waarheid: geweldige merken leiden gebruikers, niet andersom. Omdat Lego met gebruikers werkt aan andere Lego, is het daarom Lego nog wel? Of met Ikea iets ontwikkelen.

Incrementele innovatie

Incrementele innovatie is bedoeld om de bestaande systemen te verbeteren, waardoor ze beter, sneller of goedkoper worden. Het is dus een stap voor stap innovatie.

Open source innovatie / Crowdsourcing

In productie en ontwikkeling is open source een filosofie of pragmatische methodiek die gratis her-distributie en toegang tot de ontwerp- en implementatiedetails van een eindproduct bevordert

Procesinnovatie

Procesinnovatie betekent de implementatie van een nieuwe of aanzienlijk verbeterde productie- of leveringsmethode.

Radicale innovatie

Radicale innovaties (soms aangeduid als doorbraak, discontinue of ontwrichtende innovaties) bieden iets nieuws aan de wereld waarin we leven door sectorconventies te ontwortelen en door de verwachtingen van klanten op een positieve manier aanzienlijk te veranderen. Uiteindelijk vervangen ze vaak bestaande methoden / technologieën. 

Red Ocean innovatie

Deze innovatie is bekend geworden door dat boek van de Blue Ocean. Veel informatie daarover is op het internet te vinden. Rode oceanen verwijzen naar de bekende marktruimte, d.w.z. alle bestaande industrieën. In rode oceanen worden industriegrenzen gedefinieerd en geaccepteerd en zijn de concurrentieregels van het spel bekend. Bedrijven proberen hun rivalen te verslaan om een ​​groter deel van de bestaande vraag te grijpen, meestal door marginale veranderingen in aanbiedingsniveau en prijs. Naarmate de marktruimte drukker wordt, worden de vooruitzichten voor winst en groei beperkt. Producten worden grondstoffen en moordende concurrentie maakt de rode oceaan bloedig.

Service-innovatie

Service-innovatie kan worden gedefinieerd als “een nieuw of aanzienlijk veranderd serviceconcept, klantinteractiekanaal, serviceleveringssysteem of technologisch concept dat individueel, maar hoogstwaarschijnlijk in combinatie, leidt tot een of meer (her) nieuwe (ed) servicefuncties die nieuw voor het bedrijf. 

Supply chain-innovatie

Supply chain-innovatie gaat over het toepassen van best practices en technologische innovaties op uw eigen supply chain om dergelijke cyclus- en wachttijden en ander afval (om een ​​Lean-term te gebruiken) in uw interne processen te verminderen. Tim Cook van Apple deed dit erg goed.

Zuinige innovatie

Zuinige innovatie gaat over meer doen met minder. Ondernemers en innovators in opkomende markten moeten goedkope strategieën bedenken om institutionele complexiteiten en middelenbeperkingen aan te boren of te omzeilen om te innoveren, producten en diensten te leveren aan gebruikers met lage inkomens met weinig koopkracht. 


In werk of les tijd te doen

1. Verzin bij elke innovatie een voorbeeld

2. Welke innovatie vormen ken je nog meer?

3. Hoe past dit bij jouw werk?

Rudolph Regter

#innovatie #strategisch management

Categories: innovatie, strategisch management

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s