boekreview

Vijf keuzes voor Playing to Win

Studenten gaan deze week zich verdiepen in management denkers, ik maakte deze zomer een start met ‘Playing to Win te lezen van Roger Martin die in in de lijst van Thinkers50 gaat vinden.

Boek in een zin: strategie is een manier om te winnen. En een iteratief proces met vele bewegende delen. In vervolg daarop denk ik dat strategie bedrijven niet zozeer een glazen bol maken is, maar de vaardigheid krijgen van strategie te kunnen maken. En die vaardigheid dan inzetten als het nodig is. Zie ook de bekende Shell strateeg zijn uitspraken.

Het boek Playing to win dateerd van 2013, maar wordt nog steeds gezien als een handig boek omdat het kader biedt die eenvoudig en praktische zijn. Stel vragen die echte strategie scheiden van missie, visie of planning en denk hard na. De auteurs beweren dat de essentie van strategie draait om winnen en om succes te bereiken moeten leiders en organisaties moeilijke keuzes maken. En de auteurs geven echte voorbeelden van P&G over hoe de strategie gedurende een periode is geïmplementeerd. Het boek vertelt hoe P&G zijn bekende merken heeft ontwikkeld of gepositioneerd op de wereldmarkt.

Strategie is een aantal tactieken

De auteurs beweren dat Strategie een reeks tactieken is. Het winnen van onderscheidende keuzes moet altijd het hoogste managementprobleem van een bedrijf zijn. Als het management blijft zoeken naar unieke waar-om-te-spelen en hoe te winnen keuzes die het bedrijf onderscheiden, moeten ze in staat zijn om het succes van het bedrijf te bevorderen. Deze twee beslissingen – op welke gebieden zal het bedrijf concurreren en op welke basis zal het dit doen – vormen de cruciale een-twee-slag om strategisch voordeel te genereren zo schrijven de auteurs. Volgens de auteurs kunnen deze twee beslissingen niet onafhankelijk of opeenvolgend worden overwogen. 

Wat echt belangrijk is, is winnen

De auteurs leggen uit dat veel leiders de neiging hebben strategie op een van de volgende ineffectieve manieren te benaderen: (1) strategie definiëren als een visie, (2) strategie definiëren als een plan, (3) ontkennen dat op lange termijn (of zelfs middellange termijn)) strategie mogelijk is, (4) strategie definiëren als de optimalisatie van de status quo, of (5) strategie definiëren als het volgen van best practices. De auteurs beweren dat het echt belangrijk is om te winnen, en in boek bieden ze vijf keuzes, een kader en een proces, voor wat nodig is om te winnen. De auteurs betogen terecht dat een reeks goede keuzes een onderneming positioneert. Ze zeggen dat keuze voldoende dwingend moet zijn om managementbetrokkenheid bij de keuze op een betrokken en energieke manier te genereren.

Strategie = keuze

De auteurs zijn van mening dat strategie kan worden bepaald en gecreëerd met behulp van een eenvoudig kader dat vijf vragen heeft. Lafley en Martin zijn kort door de bocht over wat strategie is: “Strategie = keuze.” Het is een reeks keuzes op vijf punten: 

  • Het winnende streven van het bedrijf
  • Waar te spelen
  • Hoe te winnen
  • Benodigde capaciteiten
  • Benodigde managementsystemen. 

Het is een reeks harde keuzes voor wat kwesties: Hoe hard is het winnende streven van het bedrijf?; Wat zijn de ambities / doelstellingen van het bedrijf op de korte, middellange en lange termijn van het bedrijf? Waar te spelen?; Op welke markten wil het bedrijf zich concentreren? In welke markten wil het niet zijn? Hoe te winnen?; Hoe heeft het bedrijf zijn strategie gepland? Benodigde mogelijkheden; Beschikt het over de mogelijkheden, middelen en beheersystemen om zijn strategie uit te voeren? De mogelijkheden omvatten een diepgaand begrip van de consument, innovatie, merkopbouw, go-to-market-vaardigheden en schaalbaarheid. Benodigde managementsystemen. Hoe ze succesvol zijn geweest bij het uitvoeren van hun mijlpalen?

Strategie is een iteratief proces

De auteurs beweren dat het doorlopen van de keuzecascade geen lineair proces in één richting is. In plaats daarvan zeggen ze dat strategie een iteratief proces is waarin alle bewegende delen elkaar beïnvloeden en samen in aanmerking moeten worden genomen. De auteurs beweren dat Strategie als een Cascade-keuzemodel een betere aanpak is dan de huidige favoriete reguliere strategie-uitvoering. In de strategie- en uitvoeringsbenadering zijn de ontwikkeling van strategie en uitvoering in twee verschillende silo’s en kan het succes van zowel strategie als uitvoering samen niet worden gegarandeerd. In het Choice Cascade-model maken degenen aan de top van het bedrijf de bredere, meer abstracte keuzes die grotere, langetermijninvesteringen met zich meebrengen, terwijl de werknemers onderaan de dag meer concrete, dagelijkse beslissingen nemen die rechtstreeks van invloed zijn op de klantenservice en de tevredenheid. Deze benadering is volgens de auteurs beter dan het strategie-uitvoeringsmodel.

Het boek vormt een serieuze uitdaging voor organisaties die van mening zijn dat ze door het beantwoorden van de vijf strategievragen het strategievormingsproces onder de knie hebben. In werkelijkheid is het moeilijkste deel om het samenspel tussen alle bewegende delen van de versterkende ‘keuze-cascade’ te begrijpen en hun strategie te bepalen naar het grote geheel. In 2019 behandelen we een ziekenhuis als case, zeker daar grijpen veel zaken in elkaar. In een organisatie context, waar de baas altijd gelijk heeft en opkijkt naar en niet wordt gevraagd, zal het implementeren van het keuzecascademodel niet eenvoudig zijn, aangezien bazen de keuzes en beslissingen van zelfs hun ondergeschikte medewerkers op micro-niveau beheren.

Conclusie

Boek kan je 2ehands voor weinig geld te kopen en lijkt me een goed aanschaf. Ik las niet het boek maar luisterde de audio versie in de auto. Met het boek hebben de auteurs organisaties een raamwerk gegeven dat er eenvoudig uitziet. Maar keuzes maken is niet eenvoudig ben benieuwd in de gesprekken te horen hoe het in de verschillende organisaties gaat. Keuzes vragen om commitment, wat niet gemakkelijk is in een zakelijke omgeving die soms erg traag is. Het management moet ook keuzes maken op basis van echte gegevens en niet op voorgevoel. Zie op deze website ook het deel over besluitvorming en de grote lijst met ‘bias’ zaken die besluitvorming sterk beïnvloed. 

Rudolph

#strategisch management #boekreview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s