didactiek

Kwaliteit omhoog door uitwisseling

Maak het leuk en efficiënt: samenwerken tussen vakgroepen.

Afgelopen maandag organiseerde ik de eerste ‘Ben Bij de Buren Borrel’, met de docenten van Marketing of Social Business (MOS) en die van Deeltijd. Mijn doel was te zien hoe studenten van de deeltijd, die overdag werken en vaak al managerial posities hebben, zouden kunnen samenwerken met studenten van MOS en we zo geld besparen, twee vliegen in een klap slaan en het leuk maken voor meerder partijen. Dacht daarbij zelf aan een paar mogelijkheden die ik hieronder schets.

Deeltijd studenten en stageplekken.

Idee: Een gedachte was dat deeltijdstudenten een ingang kunnen zijn voor studenten die zoeken naar een stageplek.

Overwegingen: Het is een makkelijke ingang en de deeltijdstudent kan goed een brug vormen tussen school en bedrijf. Nadeel is dat MOS verwacht van studenten eigen inititief te ontplooien en dus juist de uitdaging moeten voelen zelf contact op te nemen en zelf te gaan zoeken.

Deeltijdstudenten en MVO

Idee: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, doe alle bedrijven dat al? En als dat het geval is, dan ook met actuele thema’s. Hier is het idee om MOS studenten eens een soort audit te laten doen op bedrijven en daarna te helpen met MVO initiatieven bij de bedrijven. Dit zou je ook in een belevenis week kunnen doen, de week dat studenten geen les krijgen, maar wel andere dingen moeten doen, dingen die direct verband hebben met de dagelijkse realiteit.

Overwegingen: Dit is zou goed kunnen passen. Tijdens de borrel gingen we er niet verder op door, want we miste de docenten die de invulling van de belevenis weken doen, maar door de collega docenten werd het gezien als een kansrijk idee.

Deeltijdstudenten en jury

Met hun werkervaring kunnen studenten ook het werk van andere bekijken met een andere blik dan die van een docent. De docent blijft wel eindverantwoordelijk voor het cijfer, maar je zou kunnen denken dat het voor de ene student leerzaam is werk te zien van de andere student.

Coaching van voltijd en deeltijd studenten heen en weer

Dat een oudere student kan leren van een jongere en omgekeerd is een open deur intrappen. Naar ik denk gaat dat nog beter als er een leeftijd verschil is. 

Dit nog verder uitwerken is mijn conclusie en dan afweging maken. Tijdens de BBdBB hadden we daar niet genoeg tijd meer voor.

Conclusie

Voor een eerste keer, op kleine schaal, al lichtjes positief. Kwestie nu er een gewoonte van te maken die wellicht eens in het kwartaal te doen.

Dank aan Kim die als onderwijsmanager van Marketing of Social Business hier support aan wilde geven. Naar ik denk gaat de ‘investering’ ruim zijn geld opbrengen door bijvoorbeeld studenten met studenten te laten werken, zoals we hierboven beschreven.

De volgende Ben Bij de Buren Borrel, ga ik proberen met een afvaardiging van Global te doen.

Rudolph Regter 

#docentensamenwerken #CA #BBdBB

Categories: didactiek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s