Aan je voorbij laten gaan

De afgelopen dagen was mijn grootste les, dingen aan je voorbij te laten gaan. Soms is het fijn geen mening te hebben, of die wel die hebben, maar voor jezelf te houden, dan hoef je er ook geen gesprekken over te voeren. Of helpt het jezelf, door geen aandacht aan je mening te geven, je af te vragen waar die mening vandaan komt, van jezelf, ingegeven door een ander? Die wellicht ook prima om geen mening te hebben.