Verwonderaar sessies

Inleiding. In het studie jaar 2020-2021 wil ik wat extra materiaal aanreiken aan mijn studenten. Verwonderaar sessie ga ik die noemen Als eerste ga ik me richten op de studenten in het vierde jaar van Commerciële Economie, maar ga hopen dat ik ook studenten van andere vakgroepen en jaren kan meekrijgen. Elk studiejaar heb ik genoeg vers en actueel materiaal om weer een studiejaar mee te vullen.

Lees door als je met me mee wil denken over wat goede onderwerpen en materiaal zoals boeken zouden kunnen zijn.


Het 4e jaar is in de eerste helft gevuld met een vak rond communicatie en in de tweede helft is het afstuderen et een laatste keuzevak. Ik zou dat graag vullen met alles rond digitaal: digitale transformatie, online marketing etc. Maar wachten is of ik dat mag gaan doen….

Over het eerste deel dat loopt van september 2020 tot januari 2021 is nog niet veel bekend. We zijn bezig met de invulling daarvan.

Ik zou graag voor de zomer vakantie begint wat aftasten wat studenten een goed programma zouden vinden. Dan kan ik daar in de zomer maanden aan werken. Daarom heb ik een overzicht gemaakt van de onderwerpen die mijn suggestie zou zijn.

Suggestie voor 2020-2021 – hoe kwamne die tot stand?

Het is een selectie van boeken en cursussen die ik zelf las of volgde, aangevuld met de vaardigheden die ik verwachtte van mensen die ik aannam in mijn management team. Je moet je dan voorstellen dat die mensen budgetten van 40 miljoen of meer zelfstandig gingen beheren en daar commercieel nut van moesten maken. Dat konden rollen zijn als product owner, market maker, marcoms directeur, channel directeur, customer care directeur, etc. Daarnaast heb ik gekeken naar vacature omschrijvingen van Chief Marketing Officiers, en Chief Customer Officers etc.

Aanpak en tijdbesteding per onderwerp

Mijn idee is in 15 weken, elke week een onderwerp kort, kernachtig te behandelen in een uur met als doel de student een idee te geven van de ins en outs van het onderwerp. En het belang voor de firma en een persoon. Ook te vertellen waar meer informatie is te vinden.

Werkvorm

Omdat we waarschijnlijk in die periode nog ‘blended learning’ doen, via scherm en andere digitale middelen, zal ik veel tijd steken in het goed voorbereiden van de sessies met verschillende werkvormen. Hieronder mijn suggestie.

Stap 0. Check-in met studenten: waar staan ze, wat vinden ze van het onderwerp, wat weten ze er al van, doen ze ermee.

Stap 1. Tijdens de werksessie zal ik materiaal aanreiken. Vaak in telegramstijl de onderdelen van boeken.

Stap 2. Tweetal gesprek tussen studenten die we elke week laten rouleren. Werkvorm zal vaak een template zijn met vragen en open plekken voor antwoorden.

Stap 3. Terugkoppeling na een uur in de groep en zoeken naar gemene delers, en veel zoeken naar niet gemene delers.

Stap 4. Exit ticket. Wat neem je mee vanavond? Wat morgen op werk? Waar wil je over twee jaar op aangesproken worden of gehaald hebben?

Ga het de ‘Verwonderaar sessies’ noemen. Met studenten zoeken naar waar je je over verwonderd en waar motieven zitten die je doen gaan. (RR: nog beter naam voor verzinnen).

Aan het eind gebonden in een ‘jaarboek’. Studenten hebben inzage en eindbeslissing over wat er in mag staan.


Welke materiaal zou ik willen behandelen?

Hieronder een selectie van de boeken en onderwerpen die mijn suggestie zijn te gaan behandelen. Ze staan in willekeurige volgorde.


De Lerende Professional

De Lerende Professional

Waar gaat dit boek over: [hier nog tekst, evt van achterflap]

Leeruitkomst:

  • Jezelf kunnen aansturen naar nieuwe werkgebieden. Leiderschap. Je kent de vormen van leiderschap en maakt voor jezelf een keuze
  • Je kan voor jezelf en medewerkers een loopbaanontwikkeling pad maken.
  • Je snapt het belang van profileren.

Business outcome:

  • Je bent een (nog) volwaardiger medewerker van de firma.

Notitie RR: Dit is een fijn, makkelijk leesbaar boek met een ruime keuze aan onderwerpen, zie de inhoudsopgave.


Groeiversnellers

Waar gaat dit boek over: [tekst]

Leeruitkomst: [tekst]

Business outcome: [tekst]

Notitie RR: [tekst]


Managen moet