Lessen ontwerpen – detail per les

Per les zou je een draaiboek moeten maken wil je het goed doen.

Hieronder een suggestie zoals die op verschillende opleidingen in gebruik is. Onderaan deze pagina een voorbeeld.

Lesontwerpen in detail per les.

Didactische beginsituatie.

  • Je begin situatie is zeer belangrijk
  • Aantal leerlingen: dat zegt o.a. iets over welke werkvormen je kan inzetten.
  • Tijd: is het na de lunch, dan activerende zaken nodig.
  • Locatie: ruim lokaal of klein?
  • Begin niveau van studenten.

Algemeen lesdoel

  • Deze kan of moet komen uit het leerplan of eindtermen, of rubric of beoordelingsformulier. (als het goed is zitten die op 1 lijn)
  • Classificatie: is het kennis, toepassen of hanteren.
Lesontwerpen in detail per les.

Timing. Per ongeveer minuut of cluster daarvan je doelstelling zetten, wat je gebruiken gaat om studenten daar te krijgen en welke leerinhoud je inzet.

Lesontwerpen in detail per les.

Geraadpleegde werken: wat heb je als bron materiaal gebruikt?

Handboek van de leerling: bij welke hoofdstukken past deze les?

Didactische materiaal: fysiek materiaal (folders, flip over, etc) Filmpjes etc.

Lesontwerpen in detail per les.

Evaluatie van de les: eventueel met collega docent doen.

Afgesproken ook nog te doen: zegde je studenten iets toe, wilde je zelf nog aanvulling geven.

Voorbeelden

Hieronder een voorbeeld van ingevulde delen van een lesplan.

De didactische beginsituatie
Bij de leerling kenmerken zou nog iets moeten staan over hun kennis, houding, gedrag en hun leervermogen etc.
Start van een les

Uitleg van CP, CR en AD komt nog.

Lesdoelen in tijd geschreven.

Indeling van een les deel met duidelijke link naar de doelen en wat de docent doet.

Leerdoelen in een lesplan.
Leerdoelen zoals omschreven in een lesplan.

Hoe een beschrijving in een studiegids of lesplan eruit zou kunnen zien wat betreft de Leerdoelen.

Beschrijving van 1 les.