Summerschool

Inleiding

Hallo, welkom bij de summer school waar we ondersteuning geven aan studenten die met afstuderen bezig zijn. Mijn naam is Rudolph Regter en ik ben sinds een paar jaar docent aan de Hogeschool Rotterdam. Daarvoor gaf ik leiding aan een energie maatschappij en mijn grootste werk was te zorgen dat Nederland en andere landen in Europa digitale televisie gingen kijken. Van dertig zenders die je ouders hadden, naar de nu driehonderd zenders die je nu op je tv hebt. Dus kijk je tv en zie je de digitale box daaronder staan, dan kan je aan mij denken, want ik heb ooit de eerste box laten ontwikkelen.

Waarom een summer school? Het is toch gek dat die er niet is….?!

Vindt jij het niet raar dat als het stille moment in het jaar er is, je niet voort kan met leren?

Summer school 2021

ln de zomer van 2021 zal mijn collega Henk de Nie en ik weer gedurende de zomer vakantie begeleiding voorzien van studenten die e(nog) niet competent voor werden beoordeeld. Er zal een intake worden gedaan ergens eind mei/midden juni en in juli en augustus werken we dan door. De laatste week van augustus houden we de assessments.

Historie van de Summer school.

In 2017 begeleide ik 24 studenten van nul tot de eindstreep met hun thesis en daarvan hebben er 23 hun diploma gehaald in augustus. Waarom ik dat deed is omdat ik het nog steeds apart vind dat studenten net als ze tijd hebben, geen begeleiding kunnen krijgen. Dit jaar lijkt het me leuk om te doen, omdat de corona crisis wellicht het leven van veel studenten heeft overhoop gegooid, het is dan fijn toch wat vaart te kunnen maken met de studie en wat succesjes te boeken.

Summer school 2020 was een groot succes

In de zomer van 2020 is er door Henk en mij doorgewerkt en hebben we met veel plezier veel studenten geholpen. Deels studenten die moest afstuderen nog met een scriptie. Deels studenten die vakken nog wilde inhalen en/of een boost nodig hadden voor een vak waarin ze gezakt waren. Ik had er veel plezier in en naar ik denk de meer dan twintig studenten die zomer ook.

Wat ga je hier lezen?

 • Wie ik ben, waarom we dit doen, hoe ik graag werk, wat je van me kan verwachten.
 • Welke deadlines of momenten dat ze zeker feedback willen geven kennen we?
 • Hoe kom je met ons in gesprek en hoe maak je die tijd efficiënt?
 • Welke extra ondersteuning er is, webinars rond Onderzoek, KostenBaten en Planning.

Wie ben ik

Mijn linkedin profiel vertel het werkverhaal. Wil je wat over mijn prive achtergrond, lees dan mijn les 0, die ik steeds gebruik bij de introductie in de eerste lessen.

Waarom we dit doen?

Samen met een collega Henk de Nie doen we dit zomer traject in 2020 omdat we het belangrijk vinden dat studenten vaart kunnen blijven houden in hun studie. Ik deed het al twee jaar geleden een keer in de zomer en dat beviel me toe goed, het is leuk studenten vaart te geven op een moment dat ze vaak wat meer tijd hebben omdat het bedrijf ook in zomer stand is. Vaart maken in zonnige tijden, leuker is er niet.

Wat is mijn aanpak?

Ik heb wat tijd gestoken in het aanleggen van een kennisbank met zo veel mogelijk antwoorden op vragen die we altijd krijgen. Ik hoop zo een deel van de gebruikelijke vragen die ik krijg te beantwoorden en je vaart te geven. En dan te werken aan wat lastiger is voor je, zoals zaken als het opstellen van de juiste hoofdvraag en deelvragen. Of hoe je een logische structuur in je werkstuk brengt. Of een projectplan en kosten en baten. Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en zo meer.

Hoe denk ik over mijn support?

Eerst volledigheid. Als eerste werken we toe naar de volledigheid van je stuk. Als er delen ontbreken gaat het nooit een voldoende kunnen worden. Wat de ervaring is dat er prachtige hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn… maar dat het dan wat dun gaat worden, want toen was de tijd op van je of er minder energie aanwezig. Dus lang blijven hangen bij de inleiding, daar ben ik niet van.

Dan logische lijn. Er moet een logische lijn zitten in de verhalen. Is de aanleiding duidelijk, zit in dat verhaal een context die iets verteld over de trends in de industrie en hoe de firma opereert. Past het onderzoek daarbij en kloppen de conclusies met de aanbevelingen?

Vervolgens de diepgang. We mogen in het vierde jaar diepgang verwachten, dus stukken tekst die niet blabla zijn, maar kernachtig en waar meer achter zit wat eventueel op te zoeken is in de bijlages.

Wat zijn de grootste valkuilen?

Hierbij kan ik alleen uit mijn eigen ervaring spreken met eindwerken.

Algemene valkuilen

 • Veel tekst in begin, weinig aan het eind. Oplossing: tijd beter verdelen.
 • Te veel herhalingen. Oplossing: iemand anders je stuk gedegen laten lezen.
 • Veel theorie teksten van internet. Hier denk ik dat studenten soms aan het eind denken nog iets aan theorie te moeten doen, plakken dan wat modellen in het werkstuk, met de uitleg van het model…. Maar dat wisten we al, hoe paste je het toe?

Specifiek voor de inhoud

 • Onduidelijke vraag. Waar zit de echte pijn? Waar gaat de organisatie veel missen als ze het niet doen? Waarom ligt de aandeelhouder er wakker van? Of de vakbond?
 • Slap onderzoek. Drie mensen interviewen dat is wat weinig denk je niet?
 • Geen logica. Conclusies zijn niet herleidbaar uit het onderzoek te halen.
 • Aanbevelingen passen niet bij de conclusies. Zoiets van ‘onderzoek zegt dat de koffie op is, dus is het advies om de muur te gaan schilderen’. Tja….
 • Conclusies te simpel: Met een simpele aanbeveling is het nut van het werkstuk onzinnig. Als aanbeveling hebben dat er een vergadering gehouden moet worden, tja…. die vergadering kost een uur, daarvoor heb je niet een heel werkstuk gemaakt….
 • Geen kosten en baten. Dus geen relevantie voor bedrijfsleven vindt ik dan, want we leven in een kapitalistische wereld, waar geld de drijfveer is. Maar people, planet voordelen kan natuurlijk ook. Wel graag laten zien.
 • Implementatie plan ontbreekt. Als je geen plan hebt, dan blijft het bij ideeën en die zijn dromen in de lucht. Dus een plan en borging van de uitvoering is de ‘icing on the cake’ zoals men zegt.

Wat zijn belangrijke feedback moment en is de aanpak?

Situatie 1. Je bent net gestart. Ben je net met je scriptie begonnen? Dan is mijn suggestie:

Als eerste. Als je nog moet starten, dan een intake doen waar we willen weten waar je werkt, wat je eerste gedachten rond onderwerp zijn en wat je werkgever daar van denkt. Hoe je cijfers zijn verlopen, waar zit je kracht en mindere kant? Dan aan een structuur van je werkstuk werken en eerste punten opschrijven.

Dan als je werkstuk op 50% zit: er is een inhoudsopgave voor het hele stuk. Er is onderzoek gedaan en eerste conclusies en aanbevelingen staan in de stijgers.

Vervolgens. Als je werkstuk op 90% zit. Het stuk is vrijwel af. Je hebt het stuk zelf langs de rubric gehouden en gezorgd dat je alle onderdelen hebt aangetikt. Je denk dat er een logische lijn is en dat de zinnen lopen, want je buren hebben het bijvoorbeeld gelezen en begrijpen waar het over gaat.

Situatie 2. Je bent onderweg, maar je vast begeleider is nu op vakantie?

Onze suggesties voor de aanpak is dan:

Intake door ons. Stel vast wat je begeleider je heeft meegegeven als het werk dat nog gedaan moet worden. Hou dat tegen de rubric aan. Wat denk je zelf? Zet dat op een documentje, zend ons toe.

– Jouw plan van aanpak maken en doorspreken. We maken een individuele bel afspraak en nemen het geheel door. Je schrijft mee met de suggesties voor de vervolg stappen en zet die in een agenda planning.

– We spreken af hoe we verder gaan. We spreken deadlines af die jij wil zetten. Jij zet in je agenda welke acties je wanneer gaat doen.

Situatie 3. Je hebt je stuk al ingeleverd, maar het is nog niet goed voor een GO.

Onze suggesties voor de aanpak is dan:

Intake door ons. Stel vast wat je begeleider je heeft meegegeven als het werk dat nog gedaan moet worden. Hou dat tegen de rubric aan. Wat denk je zelf? Zet dat op een documentje, zend ons toe.

– Jouw aanpak plan maken. We maken een individuele bel afspraak en nemen het geheel door. Je schrijft mee met de suggesties voor de vervolg stappen en zet die in een agenda planning.

– We spreken af hoe we verder gaan. Jij doet zelf het project management van die vervolg acties.

Data zomer 2020

 • Rudolph Regter en Henk de Nie zijn van 25 juli t/m 9 augustus op vakantie
 • Deadline inleverdatum scripties 15 augustus
 • Beoordeling afgerond op uiterlijk 21 augustus
 • Assesment zittingen op maandag 24 en dinsdag 25 augustus

Service levels rond communicatie

Afstuderen is een stresserend moment. Je wil vast graag je studie afronden en ben gefrustreerd als iets niet lukt, of het lijkt dat je docent je niet begrijpt. Op dat soort momenten is het belangrijk dat je weet wanneer je wat kan verwachten en kan spreken met iemand. Om je verwachtingen wat te managen hieronder onze gedachten rond communicatie.

Communicatie – via welk kanaal?

Korte vraag? Een tekst korter dan 2 zinnen kan op de whatsapp (Rudolphs nummer: 06-248.400.06). Je krijgt dan binnen twee dagen, maar vaker al dezelfde dag, een antwoord. Chat je voor het eerst, dan antwoord mijn chatbot.

Wat langere vraag? Zet die op mail naar me (rudolph.regter@hr.nl). Begin de tekst met je vraag, leg daarna uit waar het over gaat. Zo kan ik snel inspelen op je vraag. Je krijgt binnen twee dagen antwoord.

Telefonisch contact? Bellen met me heeft niet veel nut als het niet is ingeboekt in mijn agenda.

Persoonlijk contact. In zijn algemeenheid gaat dat moeilijk worden. De school is dicht en we zijn mogelijk elders in de wereld. Wel kan:

– Een individuele afspraken maken via Teams. Kijk in mijn agenda en boek jezelf in.

Welke vorm van feedback

Verwacht van me geen uitgeschreven stukken tekst als reactie op jouw stukken. Dan ben ik jouw stuk aan het schrijven, en na vier jaar moet je dat zelf kunnen. We zullen het uitsluitend mondeling doen, je krijgt dan voice-bericht of we bellen met mekaar of in korte puntige adviezen op de mail of teamschat.

Vragen?

 • 1. Zoek eerst op mijn kennisbank of je vraag al eens gesteld is. Of zoek op de HBO kennis bank om te zien of er al eens een scriptie is geschreven over jouw onderwerp die je als voorbeeld kan gebruiken.
 • 2. Als niet, formuleer je vraag en zet die op mail naar me toe.
 • 3. Log in een spreekuur die we houden via Teams.
 • 4. Of vraag een individueel gesprek aan via de volgende link: [link komt hier nog]

Kennisbank/Helpdesk – Veel gevraagde vragen en antwoorden

Er is een helpdesk met daarin een grote verscheidenheid van vragen en antwoorden die we al eens behandeld hebben. Kijk daar eerst of de vraag die je helpt wellicht als eens besproken is. De link naar de kennisbank vindt je hier.

Vragen – individueel gesprek

Met plezier geef ik individueel feedback en sturing, dat zal vrijwel altijd wel online plaatsvinden. Formuleer je vragen vooraf en boek jezelf in mijn agenda via deze link en zet je vragen die je hebt in je aanvraag. Dat maakt ons gesprek efficiënt.

En maak je vraag concreet! Dus niet ‘Kunt u hier even naar kijken’, of ‘Is dit goed zo?’ of ‘Wat vindt u ervan?’. Die vragen zijn te vaag, je krijgt dan potentieel ook vage antwoorden terug…

Formuleren van vragen, hier een hulpmiddeltje. Een suggestie voor het voorbereiden is het te doen in ABCD: Activiteiten: wat waren je Activiteiten tot nu toe. Benefits: welke Benefit zaten eraan, wat ging goed? Concerns: welke Concerns, welke zorgen en vragen heb je? Delivery: En wat wil je dat je volgende Delivery is? Wat ga je maken, wat ga je op papier zetten dat een toevoeging of verbetering gaat zijn aan je werkstuk?

Afspraken om het samenwerken efficiënt te maken

De naam van je documenten. Ik zal geen documenten lezen die niet een eenduidige file naam hebben.

Dus niet: ‘werkstuk.doc’, die naam hebben vele files, dus die van jou gaat overschreven worden door een ander, erg verwarrend…  ‘Bijnaf.doc’, wat is bijna….? ‘Nuecht-definitief.doc’, echt definitief?

Dus wel: Maak het jezelf en mij makkelijk. Hier is mijn wens: 012345_voornaam_achternaam_scriptieonderwerp_versie.doc

En hier is 012345 je student nummer. Dus heet je Pietje Puk, is je nummer 987654, dan is de naam van je document dat je me zend: 987654_Pietje_Puk_Bedrijfsnaam_versie1

Vind je dat niet handig, prima. Maar verwacht dan dat mijn dienstverlening wat vertraging zal oplopen omdat ik (onnodig) moet zoeken.

Afsluitend

Als het aan mij en mijn collega ligt gaan we er een productieve zomer van maken. Binnen de kaders optimale support en toewerken naar een succesvol eindresultaat!

Rudolph Regter

P.S. ik ben beroemd voor spellingsfouten. Mocht je die lezen in deze tekst, laat je dan niet denken dat je dat ook kan doen, helaas. Ik zal het niet zien die spellingsfouten, maar mijn collega’s wel.