StratMan – Assessment info

Strategische Management studie jaar 2020-2021

Update 17 december 2020

!! voor informatie over assessment deadlines en hoeveel kansen, zie onderaan deze pagina.

Het vak strategisch management werd in 2019 voor het eerst gegeven aan de Hogeschool Rotterdam. Hieronder een evaluatie vanuit mijn optiek en daarna wat tips voor studenten in het studiejaar dat in september 2020 zal beginnen.

Wat is er aankomend jaar anders dan vorig jaar?

Geen externe opdrachtgever. Vorig jaar deden we het vak met theorie, een werkstuk rond de eigen firma, vaardigheden trainingen en een project met een externe opdrachtgever. Dat laatste, die externe opdrachtgever gaan we niet doen in het volgend studiejaar. Voor een groot deel omdat de opdrachtgever niet altijd beschikbaar was en studenten liever alle focus hadden op hun eigen firma.

Meer focus op strategie vormen/theorie. Het boek strategie safari werd vorige jaar maar weinig behandeld, dat zullen we dit jaar meer doen. Dus mijn verwachting is dat je de verschillen tussen de grote stromingen kan vertellen, weet waar jouw firma in zit nu en waar ze zouden moeten zitten willen ze kunnen overleven. Maar zie daarvoor verder mijn suggestie voor de storyline van je werkstuk.

Mogelijk meer persoonlijke feedback. Vorig jaar was alles offline en veel feedback tussen de lessen door. Dat is moeilijker met online…. De aandacht in een les is 20 minuten, naar een beeldscherm…. Iets van 7 minuten? Dus als docenten gaan we zeer waarschijnlijk kort, telegram stijl achtig kennis overbrengen en dan veel tijd steken in persoonlijke consults. Zo kan je dan mijn kennis als voormalig directeur van een consultancy firma gebruiken om goed werk op te leveren voor school en je werkgever.

Waar zit de uitdaging voor jou als student?

Vorige periode haalde ongeveer een derde van de studenten niet een ‘competent’ in de eerste keer. Dit zat met name in het niet ‘abstract’ genoeg zijn, niet strategische genoeg, maar teveel ‘doenerig’, operationeel of tactische. Het is ook erg moeilijk goed af te stemmen met een docent en de firma waar de niveau verschillen liggen. Aan de andere kant, er is op het internet hier voldoende uitleg voor te vinden. Zeker in de Engelse taal. Hier alvast een voorzet in mijn woorden:

Strategisch: langere termijn, de goede dingen doen, je bent aan het denken, het gaat over beleid, richting geven, leiderschap en de basis vraag is ‘wat is het juiste om te doen’. Het is gericht op doeltreffend zijn en je focus is macro niveau, voorbij de horizon. Waar is de stip aan de horizon?

Tactisch: middellange termijn, dingen goed doe, je bent het aan het regelen, het gaat over managen, de basis vraag is ‘hoe moeten we het doen’. Het is gericht op doelmatig zijn en je focus is Meso niveau, tot aan de horizon.

Operationeel: korte termijn, dingen doen, je bent het aan het doen, je bent aan het uitvoeren, de basisvraag is ‘wie doet wat, wanneer en wat is hiervoor nodig’. Het is gericht op doelmatigheid en Micro niveau, het hier en nu en je eigen stuk werk.

In Jip en Janneke taal:

Strategisch: je bent de baas van de snackzaak aan de hogeschool op Kralingsezoom. Je dacht in 2018 al strategisch en keek voorbij de horizon. Je wist dat studenten gezonder gingen eten. Je wist niet dat corona kwam, maar zag in je analyse wel dat meer mobiel was. Dus je ging je zoons vragen op een andere plek ook een ‘kapsalon’ te maken met daarbij ook een gezonde variant (kan dan??) en die op brommers rond te brengen. Dus in corona tijden had je plan B al op orde en bleef je winst maken.

Tacktisch: Je dacht na over hoe je meer klanten kon bedienen en wat meer cross- en upsell doen. Je kocht een extra frietuurpan voor de capaciteit.

Operationeel: je dacht niet echt ver na, je was bezig met hoe het vlees en de kapsalon in een kleiner bakje kon komen zonder dat de haarkam eruit zou steken. En maakt briefjes waar mensen hun bestelling op konden schrijven.


Ik hoor je al zeggen:

‘Mijn baas houdt niet van blabla’

Het hoeft ook helemaal geen blabla te zijn. Je stukken voor school zullen altijd wat anders zijn dan men in het bedrijfsleven gebruikt. Wie leest er daar nog Word documenten….?? Wel heb ik als docent nodig dat ik kan vaststellen dat je iets beheerd, dat ik observeerbaar kennis, vaardigheid en gedrag kan vaststellen. En helaas dat kan het beste met Word documenten. Maar ook via een Video, maak die zou ik gaaf vinden!

‘Ik doe veel te praktische werk’.

Ja, nou en? Je zit op school niet om je werk over te doen, maar om toekomstig werk te willen en kunnen gaan doen.

‘Mijn firma is in handen van een doener, die niet nadenkt’.

Fijn, dan kan je jouw toegevoegde waarde laten zien. Want dinosaurussen dachten ook niet na.

‘Dit is veel te moeilijk voor me, ik kan het niet’.

Maak een strandwandeling, drink of rook wat en begin slap te kletsen. Neem dat op, haal de kern eruit, zet het op papier en je bent er!

‘Ik ben maar een simpele xyz’.

Exact, daar zit het in. Dat je denkt dat je simpel bent en dat je voor strategie je niet simpel moet zijn. Onzin. Ook simpele mensen roken sigaren mocht je denken dat dit bij strategie nadenken nodig is. Iedereen kan het. Het de straatwijsheid net wat anders verwoord.


Wat eerste adviezen

Begin met eind in gedachte en op papier.

Als je niet weet wat op te leveren, volg mijn suggestie voor de storyline van je uitgebreide eindpresentatie. Consultants beginnen vaak een opdracht met met potlood uitschrijven van de eindslides. Daar maken ze dan een verkorte versie van voor de opdrachtgever. En een langere versie in Word voor het personeel. Die aanpak beveel ik erg aan. Je mag er vanaf wijken, op eigen risico. …..maar dat is altijd.

Een voorbeeld van de storyline kan je hier vinden.

Bekijk het schilderij, je firma, van afstand.

Analyseer goed de omgeving en onderbouw dat met bronnen die te halen zijn bijvoorbeeld in de mediatheek en als je daar zoekt naar bronnen als Marketline etc. Verzamel cijfers en inzichten, white papers die je kan vinden bij consultancy firma’s en lees die. Zet die dan bijeen tot een cluster van conclusies. Wil je dat super professioneel doen, lees dan mijn artikel over literatuur studie. (het zo grondig het aanpakken is alleen nodig als je expert wil worden).

Zet dat alles bijeen, haal de kernpunten voor jouw firma eruit, ‘waarom is jouw firma onderhevig aan deze externe krachten en wat kunnen ze er mee doen’.

Analyseer de firma, waar zijn ze sterk in, waarin zijn ze beter dan de concurrenten etc. Een sterke analyse van de competenties van de firma dus (mensen, processen, ict en geld) en een SWOT analyse hoort hier bij.

Bekijk hoe andere firma’s in jouw industrie zich hebben ontwikkeld. Lees minimaal drie voorbeelden van casestudies van andere bedrijven die een strategische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Waarom ging Nokia van wc papier maken naar telefoons? Waarom koos Pepsi om naast drank ook restaurants te starten en zag daar later weer vanaf? Leun achterover, denk na, schrijf wat gekke ideeën op. Doe brownpaper sessie op afstand, lees mijn blog daarover.

Pak dat alles tezamen en maak je suggestie voor waar de firma heen moet gaan op de langere termijn. Maak er in powerpoint ‘praatplanten’ van die in twee of drie slides jouw verhaal vertellen. Praat er over aan anderen, bespreek het met collega studenten, pas aan.


Hoe praktische in de lesweken?

Theorie en interactie tussen studenten en gesprekken met docent.

Hierboven zijn slechts de kernpunten die in me opkomen en kunnen de lessen niet vervangen. Ook zal er veel individuele consultancy moeten zijn tussen studenten onderling, mekaar helpen te snappen hoe het bij andere firma’s gaat en zo. In overleg met mijn collega docenten zal ik zien hoe we de beschikbare tijd kunnen indelen. Naar mijn smaak is in deze Corona tijden, het online lesgeven iets waar je van studenten van mag verwachten dat ze ook veel zelf kunnen opzoeken en luisteren, er zijn genoeg Youtube filmpjes die net zoals ik dat kan, uitleggen wat de theorie is, daar heb je niet per se mij voor nodig. Wel is mijn toegevoegde waarde meedenken en jouw als studenten helpen dat strategische niveau te bereiken. Jaren heb ik niet anders gedaan in mijn werk om strategische lijnen uit te zetten, firma’s te starten of nieuwe product/markt combinaties te ontwikkelen, dus doe dat met plezier ook in gesprek met jou.

Kijk op Brightspace, daar de officiele communicatie. Mocht daar niets staan, dan hier mijn gedachten/richtlijnen.

Richtlijnen werkstuk

 • Document vorm          : Word (of powerpoint na overleg)
 • Hoeveelheid                 : minimaal 20 pagina’s, maximaal 40. Exclusief bijlages.
 • Aantal bronnen           : minimaal 20, maximaal 50. Daarvan minimaal 5 artikelen uit tijdschriften van naam, of wetenschappelijk publicaties.

Moet!

 • Moet 1. file naam van al je werk dat je aan Rudolph zend of upload is: voornaam_achternaam_studentnummer_versienummer.
 • Moet 2. Versiebeheer in het document. Zie voor wat versie beheer is deze link.

Richtlijnen Assessment

Agenda van het assessment is zoals altijd: introductie, tien minuten presentatie student, vraag en antwoord van assessoren en student, beoordeling opstellen, student terug in vergadering vragen, uitslag laten weten, afronden.

Hoe kan je presentatie eruit zien?

Je hebt 10 minuten waarin je de grote lijnen van je portfolio kan uitleggen. Iets van 10 slides denk ik dan. Oefen de tijden svp, ik raak geirriteerd als het veel langer duurt, ik heb je stuk gelezen dus ga er van uit dat ik weet wat je gedaan hebt.

Een opbouw zou kunnen zijn (zie ook elders op deze website)

 • Situatie (slide toelichting industrie, en een slide over de firma)
 • Complicatie (slide met het probleem, slide met waarom is dat een probleem, slide met onderzoekopbouw)
 • Oplossing (slide met resultaten onderzoek, slide met conclusies, aanbevelingen, slide met projectplan en/of financieen, slide met wat de firma met jouw aanbevelingen heeft gedaan of gaat doen)
 • Reflectie slide.

Als je het nog niet duidelijk is, volg dan de Webinar die ik in november 2020 geven zal en in mei 2021.

Timings van deadlines en datum assessment

Voor strategische management zullen we een paar ‘windows op opportunity’, hebben om het assessment te doen.

Als je voor zondag 3 januari 2021 je portfolio inlevert, dan kunnen we je laten opgaan voor een assessment in januari, die maand is door school gereserveerd om assessments te doen en geven we niet les. Lukt je het niet om je stuk dan af te hebben, laat je docent dat weten per mail, liefst met redenen omkleed. Deze ‘window of opportunity’ gebruik je dan niet.

Dan is er een 2e ‘window’ in maart/april waarbij je het portfolio ten laatste de laatste dag van februari inleverd, dan zullen we je uitnodigen kunnen voor een assessment in maart/april (afhankelijk van beschikbaarheid docenten, we zijn dan weer vol aan het lesgeven). Daarmee verspeel je niet een kans. Je hebt namelijk 2 kansen.

Je verspeelt een kans als je a) opkomt voor het assessement en een (nog) niet competent haalt. b) als je bent uitgenodigd voor een assessement en te laat afzegt, dus als we niet na twee dagen nadat je de uitnodiging ontving je reactie krijgen dat je niet kan/wil opkomen voor het asessment, nemen we aan dat je er bent, verschijn je dan niet, ben je een kans kwijt.

Je hebt dan een 2e kans om het assessment te halen. Lukt dat weer niet, dan moet je de cursus geheel overnieuw doen en een nieuw portfolio maken.

Set aan vragen die mogelijk bij het assessment kunnen opkomen

Je bent in staat om de huidige strategie van de organisatie te analyseren en een onderbouwd oordeel uit te spreken over de ‘robuustheid’ ervan. Daarvoor beoordeel je de mate waarin de strategie op lange termijn (5 jaar) bijdraagt aan:

 • 1. de continuïteit van de organisatie;
 • 2. het creëren en/of handhaven van een houdbaar concurrentievoordeel;
 • 3. het behalen van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Je betrekt in jouw oordeel over de huidige strategie ook de mate waarin deze strategie passend is om in te spelen op (mogelijke, verwachte) ontwikkelingen over 5 a 10 jaar (soms langer) in de relevante omgeving van jouw organisatie.        

Op basis van jouw analyse bepaal je vervolgens waar de organisatie aandacht aan moet besteden om betekenisvol te blijven.

Je laat zien dat je hebt nagedacht over de manier waarop deze aandacht georganiseerd en geborgd kan worden.