PPM – Rubric

De studiegids schrijft de rubric zoals onderstaand en ik heb daarbij voor je gemak al wat geschreven over hoe mijn, dus Rudolph Regter’s, uitleg daarvan zou zijn. Dit zegt helemaal niets over hoe andere docenten dat zien of in een assessement toetsen. Mijn opmerkingen staan in het cursief onder de studietekst delen. Mijn tip is dit bij de start van de cursus te lezen en zeker voordat je het werkstuk inlevert, want dan kan je testen of je de dingen hebt behandeld.

We toetsen inhoudelijk binnen deze module op de onderstaande aspecten:

  1. Je bent in staat is om een kwaliteitsprobleem binnen een organisatie(onderdeel) te benoemen en om dit probleem om te zetten in een opdracht;

‘kwaliteitsprobleem’

Rudolph leest dit als kwaliteit en kwantiteit. Dus zowel hoe goed iets is, maar ook de hoeveelheid hiervan.

Een probleem is beschreven in termen van waarom het een probleem is, hoe groot de omvang van het probleem is en hoe die omvang zich verhoudt tot de omzet, winst en andere zaken van jouw firma.

‘Binnen de organisatie’

Ik verwacht dat de hele organisatie onder de loup is genomen op een high level achtige manier. Dat vandaar uit gekozen is voor een deel proces en dat je uitlegt waarom je tot die keuze bent gekomen.

‘om te zetten in een opdracht’

De opdracht is verwoord op een goede manier, dus in de vraag zit het antwoord niet, etc.

De opdracht is geaccepteerd door je opdrachtgever en hij heeft de intentie iets met de oplossing te gaan doen. Wil dat terug lezen in papieren.

  1. Je bent in staat een zekere mate van diepgang en detaillering te tonen, waarin je laat zien op welke wijze activiteiten, informatie en besluiten met elkaar samenhangen en leiden tot een  resultaat;

‘diepgang’

Dat is als je het een paar keer moet uitleggen aan de bakker op de hoek, dat die het niet in 1 keer kan of zal begrijpen, want die bakker is nu eenmaal goed in andere dingen.

‘detaillering’

Dit is moeilijk te beschrijven. Vraag Rudolph vaak naar zijn invulling en kom met wat je wil doen en laat hem beschrijven of hij dat strategisch, operationeel of tactisch van niveau en detail gaat vinden.

‘laat zien’

Ik moet het dus kunnen vaststellen. Als je zegt dat het zo is… tja…. ik ga je niet altijd maar direct daarop geloven….

‘activiteiten’

Dat is iets wat je doet, niet waar je over droomt, wat je van plan was etc.

‘informatie’

Zie daarvoor mijn blog.

‘besluiten’

Ik ben steeds erg geïnteresseerd hoe besluiten tot stand komen bij bedrijven. En op welk niveau het besluit is genomen. En door wie dat besluit dan nog kan overruled worden.

‘samenhangen’

Dan zoek ik naar een causaal verband en verwacht dat je me kan vertellen wat causaliteit is.

  1. Je bent in staat verschillende invalshoeken te gebruiken om tot je advies te komen, rekening houdend met kwaliteitscriteria van de organisatie (onderdeel);

‘verschillende’

Is meer dan twee. En een goede student kan creatief denken dus komt op zeker wel vier of meer invalshoeken…. Die ook soms wat onzinnig kunnen/mogen zijn…..

‘je advies’

Die is dus van jou en als ik er op doorvraag kan je uitleggen waarom jij daarop kwam. Een advies zonder kosten/baten en planning is als een tip in de kroeg, niet een advies in bedrijfsverband.

  1. Je bent in staat te laten zien dat je hebt nagedacht over wat voor jouw organisatie in deze fase van ontwikkeling ‘optimaal’ is, waarbij je hebt nagedacht over de beleidsprioriteiten en gemaakte keuzes en waarbij je rekening hebt gehouden met de (on)mogelijkheden binnen jouw organisatie;

‘nagedacht’

Vertel me hoe je dacht. Hoe dat beinvloed werd door je rol op kantoor. En hoe het beinvloed werd door jouw bias. Zie blog ………

  1. Je bent in staat om aan te tonen dat jouw succes definitie ook meetbaar is;

‘jouw succes’

Dat is het potentiele succes van je advies.

‘Meetbaar’

Dat zie ik graag in kwantiteit (bv geld) uitgedrukt, als in kwaliteit (meer werktevredenheid bv)

  1. Je bent in staat om aan te tonen dat jouw advies/adviezen verandervermogen activeren/stimuleren teneinde leren in de organisatie te borgen;

‘verandervermogen’

Welke vormen van verander management heb je?

Welk model heeft je voorkeur en waarom?

En welke elementen van dat model worden aangesproken met jouw advies?

Wie stimuleert dat in je stakeholder analyse?

  1. Je bent in staat om het potentieel voor acceptatie en besluitvorming van verbetervoorstellen bij het management aan te tonen;

‘potentieel’

Dat zijn je kosten/baten.

‘acceptatie’

Als iemand er iet mee gaat doen. En dat kan je zien, dat kan je vaststellen. Dus in het meest beste geval staat er een akkoord op een budget om jouw advies te gaan uitvoeren.

  1. Je bent in staat om agenderend vermogen te tonen.

‘agenderend’

Dat iemand in jouw organisatie die hoger geplaatst is dan jij bereidheid heeft met jouw analyse en advies mee te werken. Daar tijd in te steken of publiekelijk in of buiten de organisatie er de sponsor van te zijn.

Daarnaast wordt er getoetst op ‘de wijze waarop de student tot resultaten is gekomen’ (70 % van het oordeel):

–            Is er methodisch gewerkt?

Hier denk ik dan dat je theorie hebt gebruikt, dat je ordelijk hebt gewerkt, dus dat ik alles terug kan vinden op eenvoudige wijze. Dat je MECE snapt en de pyramide logica van consultants.

–            Heeft de student professioneel vakmanschap laten zien?

Pfff. Tja…

–            Heeft de student verantwoord gehandeld?

Geen data laten slingeren en zo… weten wat verantwoord betekend binnen jouw organisatie en wie daar mee bezig is en er toezicht op aan het houden is. Wat vinden ze in jouw industrie over wat verantwoord is. Heeft de wet er regels voor gemaakt, of de politiek?

–            Komt de boodschap over (o.a. structuur, taalgebruik etc.)?

Hoe lang kijk jij naar een advertentie op de TV of je mobiel? Waarom zou ik langer geïnteresseerd moeten zijn om de rest van jouw verhaal te beluisteren?  Dus als die niet in 2 minuten overgebracht kan worden komt die niet over. Oefen dan nog je elevator pitch vaardigheid.

De studiegids vervolgt dan met de tekst:

Tijdens het eindassessment zal je worden bevraagd op het getoonde gedrag op weg naar het advies n.a.v. een presentatie van het portfolio.

Als het assessment positief wordt beoordeeld, heb je aangetoond dat je de algemene leerdoelen van dit blok beheerst. De beoordelaar beoordeelt jouw assessment en gebruikt daarbij een beoordelingsformulier waarop het resultaat wordt genoteerd. Dit beoordelingsformulier krijg je naderhand toegestuurd of het wordt in de digitale leeromgeving geplaatst, zodat je de mogelijkheid hebt om te leren van de gegeven feedback. Indien je een onvoldoende heeft behaald, krijg je nadere informatie over een herkansing.

De specifieke beoordelingscriteria worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat wij gedurende de ontwikkeling van nieuwe modules onze beoordelingscriteria ook aan externe partijen voorleggen ter validatie.

Voorbereiding

Per week worden er opdrachten meegegeven vanuit de plenaire avondsessies. Hierbij wordt tevens vermeld welke hoofdstukken/paragrafen uit de bijbehorende literatuur bruikbaar kunnen zijn. Je wordt geacht de literatuur zelfstandig te bestuderen.

Rudolph:

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen dat niet te doen. Je hoeft ook niet bij de lessen te zijn. En als je werkstuk en presentatie tip top voor mekaar zijn, geven we graag je een beoordeling ‘expert’.

Trefzeker

Ben je niet zo zeker van je zaak. En denk je dat je beter je tijd die je investeert door bijvoorbeeld op school te zijn goed te besteden, dan zou ik denken dat je graag trefzeker wil zijn. Dat gaat gebeurden door op school de werkstuk onderdelen te maken.