Curs – Performance en Procesmanagement

Hieronder cursus informatie voor de studenten die bij me deze cursus and Performance en Proces management volgen. Deze informatie is bedoelt als extra service naar mijn studenten en vervangt niet de officiële documenten en communicatie.

Als je in in deze site zoekt op de tag ‘PPM’ ga je aanvullende blogposts en artikelen vinden die je mogelijk helpen bij het maken van je werkstuk.

Waarom vindt RR dit een leuk vak? Meten is weten en na jaren voor Amerikaanse firma’s gewerkt te hebben ben ik gedrild in ‘bottom line thinking’. Sturing geven aan ruim 14 landen en hun operatie, verplichte PPM te kunnen toepassen. En als kind al bezig met programmeren, dus processen in code schrijven maakt dat ik blij kan worden van datachars en ‘visiotjes’ en de aansluiting vinden tussen ERP systemen, de commercieel operatie en finance.

Lesprogramma

De cursus “Performance en Procesmanagement (PPM)” beslaat 15 weken + een toetsperiode. Tijdens de lessenreeks gaan we in op de volgende vragen:

 • Week 1: Hoe definiëren we succes? Hoe definiëren we toegevoegde waarde? 
 • Week 2: Hoe definiëren we kwaliteit? Waarom is kwaliteit belangrijk?
 • Week 3: Waarom is sturing belangrijk? Hoe geven we sturing aan de organisatie? 
 • Week 4: Hoe merken we dat we goed bezig zijn? 
 • Week 5: Hoe werken we aan kwaliteit?
 • Week 6: Feedbackweek
 • Week 7: Wat en hoe leren we van fouten?
 • Weken 8-10: Challenge your community
 • Week 11: Proefpresentaties
 • Week 12: Hoe blijven we continu verbeteren?
 • Week 13 en 14: Hoe passen we onze cultuur/structuur aan?
 • Week 15: Afsluiting

Rudolph zal het eerste moment dat hij de klas treft gebruiken om Les0 te geven. Dit is een les waarbij de klas mekaar beter leert kennen en de docent. Onderzoek bewijst dat studieresultaten toenemen naar mate de omgeving veilig en inspirerend is en iedereen die nooit naar de sportschool ging, weet dat mensen om je heen hebben die je mee trekken erg helpt.

Les0 materiaal kan je ook vinden op deze website en wel onder het kopje ‘Les0’.

Toetsing

Toetsing

Tijdens de colleges ga je samen met je medestudenten en docenten in discussie over de aangedragen onderwerpen. Je leert dus met en van elkaar, waarbij de docent je begeleidt en kritische vragen stelt over de kaders en de uitwerking van de opdrachten.

Je schrijft een adviesplan waarin je een verbetering adviseert voor kwaliteitsverbetering en daarbij tevens het lerend vermogen stimuleert. De doelgroep is de directie of het management van het organisatieonderdeel waarbinnen je aan performancevraagstukken werkt.  

Het eindresultaat bestaat uit:

 • Een beschrijving en analyse van het kwaliteitsprobleem en bijbehorende proces(sen), in de organisatie.
 • Een beschrijving en analyse van de samenhang van activiteiten, informatie en besluiten t.b.v. proces en kwaliteitscriteria en hoe deze leiden tot een resultaatsverbetering.
 • Een advies met verschillende invalshoeken, waaruit duidelijk wordt op welke manier het advies bijdraagt aan operationele resultaatsverbetering, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Een voorstel waarin een heldere definitie van succes benoemd wordt en deze ook meetbaar wordt gemaakt.
 • Een voorstel tot het borgen van lerend/verandervermogen en de manier waarop mensen binnen de organisatie hierin geactiveerd/gestimuleerd worden.