Cursus ontwerp

Update lente 2021: Later deze zomer zal ik hier de verschillende manieren van onderwijsontwerp benoemen en inzoomen op een methode van Dee Fink. Kom dus later nog eens terug.Wat ik schreef een jaar geleden?

Voor het studiejaar 2020-2021

Bij het maken van de cursus communicatie en Reputatie ga ik proberen de onderstaande aanpak te hanteren, die een stevige basis heeft in de psychologie van het leren. Waarschijnlijk zal ik die ook gaan toepassen bij andere cursussen.

Wat moet ik doen als docent om online lessen effectief te maken? Een twee traps raket.

Vooraf

Materiaal voorzien die studenten voor de les kunnen doornemen. Dit kunnen artikelen zijn, video’s etc. Doel is dat studenten een basis krijgen van de kerncomponenten van de stof. En die indien mogelijk nog testen voordat de les begint. Dat zal via Brightspace gaan, het officiële kanaal en mijn website als blogberichten.

Wat doe ik komende weken: nadenken over wat studenten al weten, selecteren van materiaal, nieuw materiaal maken en een vorm opstellen waarop ik kan testen of de studenten het voorwerk hebben begrepen. Wat doet de student: die leest het materiaal, maakt aantekeningen en stelt vragen op. (bewezen effectieve leestrategie)

Deze aanpak heeft een fit met inzichten uit onderwijspsychologie:

 • Het verbinden van wat de student al weet of kan met nieuw materiaal. Door dit te doen vergroot je het begrijpen en versterk je het opslaan in het langere termijn geheugen (zie mijn artikel rond informatie verwerking)
 • Verzorg een lesstructuur. Maak richtlijnen en eventueel plaatjes met  de concepten. Door dit te doen vergroot je het begrijpen en opslaan in geheugen.
 • Voorzie in een assignment die bepaald of de student de belangrijke concepten begrepen heeft. Door dit te doen, krijg je focus op de belangrijke onderdelen van de stof, kan ik beter feedback geven op de voortgang en kan ik verschillende routes nemen om de leerstof aan te brengen. Iedere student is toch weer anders en zit in een andere werk/leer situatie.

Om de motivatie hoog te houden zijn er nog wat dingen te doen. Hier zal ik het Music model gebruiken. Ben bezig mijn samenwerkingsverband met de professor die het bedacht verder vorm te geven, hieronder de kern.

eMpowerment

 • Het voorzien in verschillende manier om de stof te beheersen. Dus wellicht naast het aanbieden van wetenschappelijk materiaal ook actueel materiaal van zowel Nederlandse als internationale bronnen.

Usefulness

 • Waarom het nuttig is expliciet maken. En dit doen, steeds aan het begin van een les. En een voorbeeld geven waarom het nuttig is het onderdeel te leren. Voor de cursus Communciatie en Reputatie zal dat denk ik niet moeilijk zijn. Zeker in deze tijden, we schrijven 2020 is er veel gaande op communicatie, branding en reputatie.

Success

 • De studenten helpen in hun geloof dat ze het kunnen. Dit door de instructies heel duidelijk te maken, niet voor meerdere uitleg vatbaar. Hier zal een uitdaging voor me zijn niet teveel voorbeelden te geven of het te complex te maken.

Caring

 • De studenten te laten weten dat ik er ben om hulp te geven. Een groot deel van de klas die in september 2020 begint ken ik al, en die studenten mij. Naar ik hoop heb ik laten zien altijd tijd te willen nemen voor uitleg, stappen terug te zetten en dan weer door te gaan en te helpen hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

Tijdens de les

Tijdens de les kunnen studenten dan werken aan actieve zaken , zoals het oplossen van problemen, case studies doen en discussie hebben met andere studenten. Dit is ook het moment dat ik feedback kan geven en zaken kan aanscherpen.

Wat ga ik dan doen?

 • Starten met de uitleg hoe wat we gaan doen linken met de leerdoelstellingen en werkdoelstellingen. Hou studenten verantwoordelijk voor het groepswerk.
 • Per les zal ik proberen concrete duidelijke instructies te geven, wat gedaan moet worden. Naar ik denk heb ik met het storyboard dat je hier gaat vinden al een goed begin gemaakt. De onderdelen zullen terug komen in de slides van de lessen. De activiteiten moeten of de student aanzetten kennis toe te passen, een case te analyseren of een product of situatie te evalueren. Achtergrond geven is nodig en
 • Studenten zullen in kleine groepen werken om iets te doen gedurende de lestijd. De eerste gedachte is dat twee aan twee te doen en die tweetallen gedurende de 15 weken te laten wisselen. Tijdens de break-out room tijd zal ik mogelijk inluisteren en meedenken. We denken daar tijdens de zomer nog eens verder over.
 • Dan komen de studenten terug in de klas en zullen een samenvatting geven van wat geleerd is, wat de kernpunten zijn en eventueel wat geproduceerd is. Praktische zullen we hier per keer moeten zien van hoeveel en welke groepen we hun bevindingen zullen doornemen en hoe. Het delen van de informatie op het scherm van Teams zal het meest waarschijnlijk zijn. Daarnaast zou ik graag actief Feedbackfruit als tool voor overleg inzetten.
 • Het samenvatten van de belangrijkste punten van het cursusonderdeel. En besluiten of extra oefeningen nodig zijn.
 • Dan kan ik nog een korte les geven over een aanverwant onderwerp of een introductie voor de volgende week. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we die twee laatsten punten dat steeds in de avond zijn van 19:00 tot maximaal 21:00 uur.

Dit alles heeft een match met de Taxonomie van Bloom.

Herinneren is daar een onderdeel van. Dat herinneren oefend de student voor de les.

Dan de ‘hogere level thinking’ onderdelen uit de taxonomie: begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren doen we tijdens de les. En met het creëren gaat de student de dagen erna verder door de oefening toe te passen op zijn eigen firma.