DigiTrans – Rubric en Studiegids

Hieronder de uitleg die Rudolph geeft aan de rubric voor het vak Digitale Transformatie die in de lente van 2021 zal lopen. Het is niet een officiële uitleg, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Ik schrijf die hier neer om het studenten wat makkelijker te maken omdat ik soms ingewikkeld en holistisch denk en praat. Dat is wellicht omdat ik denk in beelden zei iemand eens. Als ik mezelf verplicht het op te schrijven, komt het er soms wat gestructureerder uit. (helaas soms met spellingsfouten)

Het is een lap tekst, waard om gelezen te worden denk ik.

En een mondelingen toelichting wil ik honderd keer doen, als dat je eindresultaat doet verbeteren.

Here we go!

UPDATE december 2021: voor de module die start in februari 2022 is onderstaande informatie nog grotendeels hetzelfde en correct. Vervolg informatie ga je vinden op www.strategisch-management.com bij het kopje daar DigiTrans.

De vorm van het eind assessment

De vorm waarin we denken het eindproduct te willen zien is het geven van een workshop in de door jouw gekozen onderwerp.

Onderdeel van het portfolio is

1. Advies uitgebracht aan je opdrachtgever. Een powerpoint document of Word. Vraag mijn collega wat die belangrijk vindt, mij maakt het niet uit. Het deel van onderzoek is hierin essentieel. En ik vul altijd aan: plus de werkbaarheid. Als iets niet in actie te zetten is, heb ik er vaak geen echte interesse voor als ik aan het werk ben.

2. Je houdt een workshop voor je eigen firma met dat advies erin, je powerpoint document kan hiervoor het draaiboek zijn en de inhoud van de workshop.

3. Lesgeven naar aanleiding van het onderzoek dat je deed. En naar aanleidingen daarvan een artikel schrijven dat gepubliceerd kan worden. Je geeft een workshop voor een breder algemeen publiek, een Masterclass voor andere studenten.

4. Een mastercall organiseren met de hele klas.

Ad 1. Zie hiervoor de rubric en mijn uitleg hieronder.

Ad 2. Meer informatie hierover tijdens de eerste lessen.

Ad 3. Meer informatie hierover ook in de lessen. Zal dan meeschrijven over wat we besluiten dat gedaan moet worden en dat hier mogelijk ook erbij zetten tzt.

De grote lijnen zijn denk ik de volgende. Eindresultaat dat telt:

 • Een workshop is online gehouden voor 10 juni 2021.
 • Er waren meer dan 5 deelnemers.
 • Een onderwerp binnen Digitale Transformatie is behandeld dat akkoord was door docenten.
 • Dat een duidelijk doel had vooraf en dat achteraf door de deelnemers met een enquête is gewaardeerd.
 • De workshop is opgenomen, de enquête is verzameld. Alles zit in een digitale folder.

De workshop voor je werkgever duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Waarom dat zo doen dat assessment? Zichtbaar worden.Verhalen doen.Jullie moeten nog heel lang, zichtbaarheid is belangrijk. Key-note speaker zijn goed voor linkedin, whitepaper ook daar en trekt bezoekers aan.

Ad 4. Aanpak Masterclass

Aanpak zoals de docenten er eind januari over dachten:

 • Je kiest een eigen onderwerp binnen het domein van digitalisering.
 • Je doet in een duo dat specifieke onderdeel.
 • Die specifieke onderdelen van dus x duo’s moeten opgeteld een mooie masterclass zijn.
 • De totaal aantal onderwerpen keuren studenten in gesprek met docenten goed en finaliseren dan het programma van de dag.
 • De duur van de Masterclass is tussen de 2,5 en 3 uur. (Zes sprekers, ieder een half uur, dus drie uur in totaal is de MasterClass)
 • In (begin) juni 2021 uit te voeren.

Verder daarvoor nog organiseren: Mensen uitnodigen. Alle studenten van CE; Familie van studenten uitnodigen en eventueel ook collega’s van je werk; Programma boekje maken; Ruimte, fysiek of virtueel organiseren. (hier evt student marketing voor inzetten)

Rubric – Uitleg op de RR manier

Dit staat er in de rubric:

(rubric dd eind januari 2021)

QUOTE

I. Algemeen

Ad A:  Je maakt duidelijk hoe jouw activiteiten (onderzoek, ontwerp, analyses) bijdragen aan het organisatiedoel. Je geeft een uitgebreide beschrijving van de context, een koppeling met de doelen van de organisatie en brengt de uitgangspositie in kaart. Wat opvalt is de grote mate van bruikbaarheid.

Ad B: Je levert een concreet advies op voor een beslissing die de opdrachtgever/bedrijf moet nemen. Dit advies is met kwalitatieve en kwantitatieve informatie onderbouwd. De opvolging (monitoring/evaluatie) na de uitvoering is meegenomen in het advies. Het advies heeft een heldere business case, het is duidelijk wat de waarde is voor het bedrijf.

UNQUOTE

Rudolph’s uitleg hierbij

Jouw activiteiten. Hou dit goed bij zou ik denken. Een logboek waar je later een timeline van maakt zou top zijn.

Bijdragen. De beroemde 42K welicht?

Context, uitgangspositie. We zullen daar een suggestie voor doen van een template die je vasthangt aan de vijf drivers.

Grote mate van bruikbaarheid. Klinkt in mijn oren als een ‘spoorboekje’ dat je maakt

Concreet advies. Wat te doen wanneer en waarom of zo.

Opvolging. Een KPI bord? Al dan niet een die een methode van aanpak van transformaties volgt. Je gaat er vele bekijken als jullie bezig gaan met wat consultancy firma’s schrijven.

Helder business case. Opportunity charting past hier. Besluitvorming van divergeren naar convergeren. Scenario denken.

QUOTE

II. Vakkennis; specifiek voor deze cursus geldt dat je in staat bent om:

 • Relevante kennis te vergaren rondom digitale transformatie als geheel alsmede de belangrijkste drivers van digitalisering. vanuit meerdere (semi) wetenschappelijke invalshoeken.
 • Analyseren wat digitale transformatie inhoudt en wat dit betekent voor een industrie, business model en organisatiemodel en is voorzien van een uitgebreide (financiële)  impactanalyse.
 • Beleid te ontwerpen aan de hand van technologische ontwikkelingen als Big Data, AI, algoritmisering, IoT, etc, waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt.

UNQUOTE

Rudolph’s uitleg hierbij.

Relevante kennis. Dat is dus relevant als het over digitale transformatie gaat. Niet of jullie goede computer beschikken, wel of het business model nog toekomst heeft.

Als geheel. Dus in jouw hele bedrijfstak. En meer, want we zullen betogen dat bijvoorbeeld een platform ineens ook andere industrieën erbij neemt. Een verzekering van je boot, kan ook zomaar geleverd gaan worden bij aanschaf, of bij het aankopen van de diesel voor je boot.

Belangrijkste drivers. Je kent ze allemaal en kan ze goed uitleggen. Kriskras door de logica heen. Kriskras door jouw industrie en die van zeg drie aanpalende industrieën, of zeker die in jouw bedrijfskolom zitten.

Wetenschappelijke invalshoeken. Van over de 10 verschillende industrieën heb ik artikelen gevonden. Dus ik verwacht dat je van jouw industrie en ook specifieke zal vinden. Minimaal zeg zeven (7) goed gelezen en begrepen artikelen verwacht ik te zien. Minimaal.

Financiële impactanalyse. Hier gaan de documenten die je gaat zien bij consultancy firma’s je erg helpen. Die firma’s zitten in de business van je een probleem aanpraten en je gouden bergen beloven (overdreven gezegd) Dus op strategische niveau er uitspraken over doen, dat moet je wel kunnen.

Beleid ontwikkelen. Hiervoor zal je de verschillende oplossing die nu in de maak zijn wat moeten kennen. En hier komt het dilemma om de hoek van de drie meesters die je tevreden moet houden: jezelf, je werkgever en de docent. En die docent wil toevallig dat je meer kan en weet dan je zelf nodig acht of je werkgever. Helaas…. of niet.

Afsluitend en tips

Dit is een complex onderwerp. Het kan heel veel kanten uitgaan. Dus scoping is essentieel.

Tip 1. Lees je suf in de eerste week. Maak dan een eerste hypothese. Leg die docenten voor.

Tip2. Maak dan een plan van aanpak. Laat door beide docenten goedkeuren.

Tip 3. Maak een planning en als je hulp nodig hebt je aan de planning te houden, laat het docenten weten, die nemen dan als ze er zin in hebben de regie rol.

En dan echt als laatste

Ik heb een shitload aan werk gestoken in de lessen maken en ondersteunende literatuur te selecteren. Ik wil trots kunnen zijn op jullie eindresultaat. Alle support van me ga je krijgen. Wacht met me laten helpen niet tot de laatste weken, daar ga ik wat sagareinig (spelling?) van worden……


Studiegids

Ach die geeft slechts wat algemene informatie in grote lijnen. Als je iets wil weten over de cursus lees de rubric en bel me, dat geeft je een pak exactere informatie….