DigiTrans – Programma

In het studiejaar 2020-2021 liep het programma Digitale transformatie voor het eerst. Het was een vervolg op de minor Business Model Innovation dat al een paar jaar gedraait had bij de voltijd.

Update lente 2023: het programma van afgelopen tijd is wat aangepast en er is meer gedaan met onderling overleg en studiegroepen. Daarom hier geen verdere update. Voor het studieprogramma van 2023-2024 verwijs ik je naar de docenten en eventueel informatie die hier komt te staan in zomer 2023.

UPDATE december 2021: voor de module die start in februari 2022 zal ik het programma en lesmateriaal plaatsen onder een nieuwe website: www.strategisch-management.com bij het kopje daar DigiTrans.

Voor informatie over het programma van de vorige keer, lees hier verder. Dat programma zullen we in grote lijnen volgen, maar met meer losse items.

Rudolph, december 2021


Onderstaand programma is een suggestie van Rudolph die hij zal overleggen met andere docenten en studenten. Vanaf december is duidelijk welke studenten hebben ingeschreven voor deze cursus die in februari 2021 een start zal nemen.

Ik zal daarvan de helft invullen, onderstaand programma is daarvoor de suggestie.

Reden van deze opbouw?

In twee vakken die ik eind 2020 gaf was het duidelijk dat het werken en studeren op afstand een zware tol legt op de productie van studenten. Een modulaire aanpak met steeds tussentijdse deliverables bleek goed te werken. Tenminste dat is wat ik hoorde van studenten die ik sprak. Is dat voor jou niet zo? Sla dit dan over en wacht tot het 5 voor 12 is om in gang te schieten. Mij maakt het niets uit, het is het eindproduct dat telt.

Onderwijskundige verantwoording

Deze opbouw past bij het ontwerpen van onderwijs volgens de principes van Dee Fink. Deze ontwerp methode is zeer uitgebreid gedocumenteerd en opgebouwd door onderzoek.

Bedrijfsmatige verantwoording

Met het digitaliseren van het medialandschap in Europa en het invoeren van IoT toepassingen in de energiesector breng ik praktische ervaring in met het ontwerpen van een digitale visie en dat implementeren.

Online of Offline?

Deze opbouw speelt reeds in op de mogelijkheid dat het een hybride vorm kan hebben van zowel fysiek onderwijs aan een groep studenten terwijl een andere deel van de studenten vanuit afstand volgt.

De verwachting in december 2020 is dat deze cursus uitsluitend online gegeven zal worden.

De lessen zullen waarschijnlijk afwisselend gegeven worden. De ene week Rudolph met onderstaande (kennis) punten en een aanzet tot het maken van een concept van de productie van de week. De andere week door Andre Knulst.

Werkboek – Digital transformation

Versie 16 december 2020

Lesweek 1 – 18 februari 2021

Opstart

Leerdoelen

 • Opdrachten komende weken scherp krijgen.
 • Uitleggen onderwijsovereenkomst.

Geenlesweek – 28 februari 2021

Voorjaarsvakantie.

Lesweek 2. – 4 maart 2021

1. Oorsprong van digitalisering en de onderliggende redenen.

Leerdoelen:

 • Student begrijpt wat in deze cursus de doelen zijn en de beoordeling criteria.
 • Student kent de lagen van digitalisering.
 • Student analyseert de onderliggende krachten van digitalisering.
 • Student analyseert hoe de krachten in de eigen firma zijn rond digitalisering.

Werkdoelen:

 • Visie creëren waar de firma nu staat.
 • Dat valideren met ICT en andere stakeholders. En tegelijk testen waar hun digitalisering gevoel zit. Zijn ze kennis rijk, heeft de leiding focus op teams digitaal vaardig te maken? Een visie op welke vorm van leiding daarbinnen nodig is?
 • Plan van Aanpak in concept maken.

Productie van student:

 • Digitalisering in zijn industrie beschrijven op een paar A4. Tijdlijn, welke firma speelde eropin. Wat was het gevolg toen? Wat deed de eigen firma aan digitalisering de afgelopen jaren?
 • Plot in welke fase van digitalisering de firma nu is met betrekking tot digitale transformatie. Gebruik hiervoor je werk dat je bij strategische management deed en zet daarop door. Deed je daar niets, moet je dat nu nog even doen.
 • Plot waar de leiding of alle stakeholder zitten met digitalisering. Zie lessen strategisch management hiervoor bijvoorbeeld.

Bedoeling:

In staat zijn een Situatie, Complicatie, Oplossing model te maken. En eerste concept Plan van Aanpak. En te beschrijven waar de firma nu zit wat betreft de competentie ‘Digitalisering’ in alle geledingen van de firma. Gebruik hierbij de klant ketting eventueel. Vraag me er naar hoe dat model eruit ziet.

Lesweek 3. – 11 maart 2021

Consultancy firma in de kijker.

Huiswerk. In tweetallen. Huiswerk is als volgt. En dit herhaalt zich om de week.

Hoofdvraag: Hoe kijkt consultancy firma xyz aan tegen: Welke focus punten zien zij; Wat is hun visie erop?; Welke werkwijze bieden ze aan?; Welke best practices schermen ze mee?;  Wat is hun toekomst visie, waar denken ze dat het naartoe gaat?

Additioneel

 • – Zorg iemand van de organisatie gesproken te hebben.
 • – Beter nodig, nodig uit, haal over tot korte toelichting in de les.
 • – Download relevante whitepapers en materiaal van de consultancy firma.

Eindproduct is

 • – Een samenvatting voor de klas van ongeveer een uur.
 • – Een vraag stellen aan de groep waar de andere studenten nog de rest van de dag mee bezig en iets opleveren moeten.

Lesweek 4 – 18 maart 2021

Onderdelen van digitalisering – Deel 1

Leerdoelen:

 • Student kent een minimaal vier onderdelen van digitalisering. Dingen die digitalisering versnellen. Dat kan zijn Artificiële intelligentie, Virtual reality, Voice activatie, Chatbots, Algoritmes, etc.

Werkdoelen:

 • Student maakt een analyse welke digitalisering in zijn industrie belangrijke drijfveren zijn.

Productie van de student:

 • Een overzicht op een tijdlijn.

Bedoeling:

Gericht gaan werken naar begrijpen welke drijfveren er zijn en besluiten welke onderdeel de student verder zal bestuderen. Niet alles kan tegelijk gedaan worden, dus hier een eerste voorkeur maken voor iets dat je als student aanspreekt.

Lesweek 5 – 25 maart 2021

Consultancy firma in de kijker.

Huiswerk die een groep de week ervoor heeft gemaakt.

Lesweek 6. – 4 april 2021

Onderdelen van digitalisering – Deel 2.

Les week 7 – 8 april

Consultancy firma in de kijker.

Huiswerk die een groep de week ervoor heeft gemaakt.

Lesweek 8 – 15 april

Gevolgen voor industrieën en de firma – eerste slag.

Leerdoelen:

 • Student kan voor zijn industrie benoemen welke gevolgen digitalisering reeds heeft gehad voor de industrie.
 • En hetzelfde voor de eigen firma.
 • Student kan een analyse maken van de toekomstige verwachtingen en deze creëren in een model.

Werkdoelen:

Student maakt een analyse voor zijn werkgever.

Productie van de student:

 • Student maakt gebruik van de digitale volwassenheid analyse en zet daarop een eerste advies. Er is een beschrijving van wat de student denkt als die out-of-the-box denkt en wat als die in-the-box denkt.

Bedoeling:

Het plan van Aanpak aanscherpen en finaliseren. Docenten besluiten dat dit in deze cursus niet nodig is.

Lesweek 9 – 22 april

Consultancy firma in de kijker.

Huiswerk die een groep de week ervoor heeft gemaakt.

Lesweek 10 – 29 april

Driver van digitalisering – Mobile networks, 5G en wat voorafging en erna gaat komen.

Leerdoelen

 • Student kent de verschillende fase van het mobiele netwerk en kan per G vertellen wat het bracht aan de consument (B2B of B2C)
 • Student kan dit vertalen naar de voordelen die het toen had voor zijn firma.
 • Student kan beschrijven of de firma er in 1, 2, 3 en 4G gebruik van heeft gemaakt. Was de firma in staat hier een concurrentie voordeel te halen?

Werkdoelen

 • Student beschrijft wat 5G is.
 • Student analyseert wat de gevolgen voor zijn industrie en firma kunnen zijn.
 • Student komt met een voorstel hoe de firma hierop kan inspelen en op welke termijn.

Productie van de student:

 • Een plaat met de fases van mobile netwerk technologie.
 • Dezelfde plaat met daarin wanneer de firma wat deed specifiek met mobile netwerken en wat dat opleverde.

Bedoeling:

Begrijpen wat het belang van mobiele netwerken heeft, zeker in deze Corona tijden. Met mogelijk blijvende gevolgen voor op afstand werken, etc.

Note: dan twee weken vakantie, de 6 en 13 mei.

Lesweek 11 – 20 mei

Consultancy firma in de kijker.

Huiswerk die een groep de week ervoor heeft gemaakt.

Lesweek 12 – 27 mei

Gevolgen voor de firma – tweede slag.

Leerdoelen:

 • Student leert hoe een synthese te maken van een set van visies en aanbevelingen.

Werkdoel:

 • Student voegt alle voorafgaande adviezen bijeen.
 • Student maakt een analyse welke haalbaar zijn in de firma. Hiervoor gebruikt de student bijvoorbeeld de opportunity charting.
 • Student maakt kiest minimaal drie aanbevelingen en werkt deze uit met een kosten/basten analyse.

Productie van de student:

 • Een eind portfolio met alle voorafgaande producties.

Bedoeling:

Een eind portfolio maken dat goed is voor iets van 42.000 euro extra winst voor de firma binnen een jaar na start van het project te halen.

Lesweek 13 – 3 juni

Werk aan het eindproduct

Lesweek 14 – 10 juni

Werk aan het eindproduct

lesweek 15 – 17 juni

Start assessments

Extra lesmateriaal

Toegiften

Als er tijd beschikbaar is ook nog:

 • Machine2Machine en zijn toepassingen.
 • Digitalisering in de media als voorbeeld.
 • Programmeren, coding, hoe gaat dat?
 • Surveillance capitalism.
 • Digibeet zijn en wat kunnen we eraan doen?
 • Transhumanisme.
 • Scifi en wat voorspelde die al?
 • Cyborg anthropology

Rudolph Regter

Leren maakt het Leuker!

Versiebeheer

 • 2020 december: finalisering van het programma in overleg met studenten en docenten (nog te doen)
 • 2020 oktober: eerste concept lesplan
 • 2020: zomer concept invulling gemaakt
 • 2019: aanvullingen in lossen lesitems
 • 2018: Minor Business Innovation 2018 en 2019 materiaal.