Curs – Communicatie en Reputatie

Vanaf september 2020 maakte we een start met de module met de naam Reputatie, maar wat mij betreft zou die ruimer moeten zijn, dus noem die maar ‘Communicatie’. In 2022 blijft de naam toch nog zo in de formele boeken staan, dus we blijven maar Reputatie en Communicatie zeggen voor deze module.

Dit studiejaar, 2022-2023, heeft de module een tweetal onderdelen: die van de communicatie in algemne zin en die van grip op je organisatie krijgen als commercieel verantwoordelijke.

De aanpak van de module die start in 2022 is wat anders dan die van de vorige twee jaren. Dit werd ingegeven door de nieuwe ontwikkelingen in de wereld en de vraag naar een module die je als afronding van je commerciele opleiding zou kunnen zien. Het vak daarna is dan daarboven op een soort ‘specialisatie’.

Pre-view studiejaar 2022-2023

Wedden dat… je een carrière stap binnen een jaar gaat maken?

Zo, dus je hebt bijna je diploma gehaald van commerciële economie. Wat wil je later worden als je groot bent vraag ik dan zomer volgend jaar. En ik mopper dan wat omdat ik vindt dat je niet moet wachten op een diploma maar elk jaar promotie moet willen maken…. En dan heb je of een goed verhaal over wat je allemaal kan en is dat de reden van je promotie. Fijn. Of dat verhaal is nog niet zo sterk. In dat laatste geval gaat het studiewerk tussen september en december je daarin helpen. En ik durf te zeggen, dat dit bij ongeveer een vierde van de studenten tot een carrière stap zal leiden binnen een jaar. Zo ging dat ook bij de vorige lichting studenten namelijk. Dus lees verder!

Pre-view van de opleiding

Op woensdag 6 juli 2022 zal ik een inleiding houden van de cursus die in September 2022 zal starten.

Zoals het er nu uit gaat zien, zal de module bestaan uit twee onderdelen. Het communicatie deel en een overkoepelend Commercieel deel. In dat tweede deel gaan we grip proberen te krijgen op de organisatie vanuit een commerciële optiek. Je studeert per slot van rekening af als iemand met een commerciële economie achtergrond. Dan mogen mensen om je heen verwachten dat je inzicht hebt in het hele commerciële plaatje. Daaraan gaan we werken.

Basis kennis, wat verwacht ik

De module is bedoeld voor studenten van het 4e jaar in de studierichting commerciële economie. Je mag van deze studenten verwachten dat ze de kern van commercie bedrijven snappen. Voor mij heb je dan inzicht in vijf onderdelen van het commerciële spel.

1. Je begrijpt de markt waarin de firma acteert. Je zou dat de rol van een segment manager kunnen noemen.

2. Je maakte een analyse van de producten waar die markten behoefte aan hebben en je creëerde nieuwe producten. Je zou dat de rol van een productmanager kunnen noemen.

3. Tussen de markt en de producten moet een link gelegd worden. Dat noemen we verkoop. Dat kan gaan over vele verschillende verkoopkanalen. Zoals een winkel, online, deur aan deur verkoop, call centre verkoop, events, en zo meer. Ik verwacht dat er een analyse is gemaakt van de verschillende mogelijke verkoopkanalen en dat je een multi-channel strategie kan opbouwen en hoe je dat maakt en wat de logica erachter is kan uitleggen.

4. Bij dat alles moet je communiceren. Want iets doen, zonder dat iemand daarvan kennis kan of wil nemen, dan gaat er niets gebeuren. Deze communicatie staat in verbinding met de vorige drie punten, maar heeft ook een eigen vorm en operationele activiteiten. En prima dan je een foldertje kan maken, maar als je reputatie pruts is, gaat niemand dat foldertje van de rekken nemen. In het vierde jaar hebben we daar bij de CA nog niet veel aandacht aan gegeven aan communicatie en reputatie. Dat gaan we dus vanaf september doen.

5. Je begrijpt hoe de geldstromen lopen die de vorige vier punten zinvol maken. Als firma moet je nu eenmaal winst maken om de vorige vier punten te kunnen betalen. Want voor die punten heb je mensen en ict systemen etc nodig. En die kosten geld. Hoe lopen die geld stromen?

En wat gaan we er bovenop doen

Dit alles komt dan samen in wat ik noem ‘Grip op de Organisatie. Omdat GODO wat raar klinkt, maar afkorten tot GOO. Als in GOO for it! Trek ook wat op de Chief Operational Officier.

Samengevat, zijn er twee onderdelen. Deel 1 = communicatie deel. Deel 2 = Grip op je organisatie deel. En dat is essentieel om je Reputatie vorm te geven en die te borgen.

Wat zou goed zijn deze zomer te verzamelen?

Het verzamelen van stukken uit je organisatie kost vaak veel tijd. Vaak meer dan dingen voor mekaar krijgen buiten je firma. Daarom is het handig om deze zomer al wat dingen te gaan verzamelen die de studie van die blok makkelijker gaan maken. Hieronder beschrijf ik die. Natuurlijk zullen we bij de start van de opleiding daar nog eens over gaan, die ook koppelen aan de producties die we verwachten, maar voor nu alvast de kernpunten.

Deel 1. Communicatie deel en wat alvast verzamelen?

Voor dit onderdeel is het goed de volgende punten te verzamelen in je firma.

Must have

 • Wat zijn de communicatiekanalen die de firma op dit moment gebruikt?
 • Wat is de mission, vision en values?
 • Wat is de tone-of-voice zoals de directie die in de markt wil zetten.
 • Wat voor communicatie verwachten klanten van de firma. Analyseer dit in plek en vorm. Verkoop je scheepsmotoren, zal de plek waarin je potentiele klanten gaat vinden niet heel erg op Instagram zijn. En is de vorm, de opmaak van de commerciële boodschap niet met teksten ‘dat de motoren zo een happiness gevoel geven’. Terwijl als je een zeepjes fabriek bent, je wel op Instagram wil zitten, de veel beeld en tekst over ‘het zonnige gevoel en goed voor de huid’ blabla.
 • Is er een communicatie afdeling, uit hoeveel mensen bestaat die, wat is de taak van die afdeling. Welk budget hebben ze?
 • Reclamebureau stuff: gebruiken jullie en reclame bureau en waarom wel of niet. Als wel, gebruiken jullie communicatie briefings om dat bureau instructies te geven. Als wel, vindt een voorbeeld, als niet, waarom niet?
 • Hoe verhoudt de communicatie van jouw firma met anderen in de industrie. Is die volledig hetzelfde, lopen jullie achter of juist voor?
 • Doet de firma onderzoek naar de reputatie? Als ja, zoek dat onderzoek op. Als nee, waarom niet?

Nice to have

 • Inzicht in de financiële kant van het communicatiebeleid. Wat besteed men aan communicatie en waarom? Dus men is elk jaar bij een event waar je moet staan. De autobeurs bijvoorbeeld. Of de schippersbeurs als je scheepsmotoren maakt. Wat kost dat dan en waarom heeft men besloten daar te staan. Zit daar een sterke commerciële reden achter.
 • Fysieke voorbeelden van marketing communicatie materiaal. Heb je folders, iets wat in de winkel staat etc.

Deel 2. Grip op je organisatie deel en wat alvast verzamelen?

In dit deel gaan we kijken naar alle organisatie onderdelen. Hoe we dat gaan doen, zullen we in detail uitleggen in september. Voor nu geef ik even de grote lijnen weer.

Waaruit bestaat een organisatie, of beter gezegd, wat doe je voor de klant op grond waarvan de klant je iets wil betalen? En je iets betalen is nodig, want je salaris komt niet zomaar uit de lucht vallen en bij je firma staat ook geen geldboom. De klant dus. We nemen een ketting van dingen die we met de klant doen. En daar informatie over verzamen deze zomer is slim.

Wat doe je met de klant?

1. Die moet je bekend maken met je product.

2. Je product moet passen bij zijn behoefte.

3. Dan is het nodig het de klant makkelijk te maken het te kopen.

4. De klant ontvangt dat je product, hoe leuk maak je het voor de klant?

5. Het gebruik van het product maakt of de klant blij blijft.

6. Als die niet meer zo blij is, heeft die service nodig. Hoe is daar de kwaliteit van?

7. Het moet makkelijk zijn te betalen voor het product en het te kunnen wijzigen.

Hier de zeven effecten die je bij de klant voor mekaar moet krijgen om veel klanten te maken die met plezier de rekening betalen.

Wat dan te verzamelen?

Must have

Ad 1. Alle dingen die worden ingezet om het product in de markt te zetten. Hier zit wat overlap met Deel 1 waar je de communciatie middelen verzamelen ging.

Ad 2. Analyseer het product portfolio. Bekijk of er product management materiaal is. Is er marketing beleid per product of product groep. En voldoet die aan de standaar marketing punten, zoals product, prijs, promotie, place etc. Hier is het materiaal van je marketing opleiding bruikbaar.

Ad 3. Wat is de verkoopstrategie?

Ad 4. Hoe is het logistieke proces om de klant te leveren? En en hoe blij is dat klant als die het product of service heeft gebruikt?

Ad 5. De kwaliteit van het product, meten jullie dat?

Ad 6. Klanten service. Hebben jullie die afdeling? Uit hoeveel mensen bestaat die? Wat is de top tien aan klanten service verzoeken vanuit de klant? Wat kost het meeste geld aan service verlening.

Ad 7. Op welke wijze kunnen klanten betalen? En hoe makkelijk of moeilijk is het om als klant te stoppen? Is daar een speciale afdeling voor die klanten die willen opzeggen behandelen, of ligt het bij een account manager?

Waarom zouden je collega’s je hierbij helpen?

Niet natuurlijk, ze geeft ze alleen maar extra werk. En daar krijgen ze niet voor terug. Of misschien doen ze het omdat je ze dan koffie gaat brengen. Twee suggesties zou ik willen doen:

Communicatie. Veel krijg je voor mekaar met communicatie. Een vriendelijke toon en wat uitleg waarom jij erg geholpen zou zijn informatie te krijgen. Goede mensen willen graag andere mensen helpen.

Macht. Zoek een hoger geplaatst iemand op. Leg uit dat je een concept commercieel plan voor de firma gaat maken op hoofdlijnen. En verkoop die persoon dat die daar blij mee moet gaat zijn, want heeft een waarde van iets van 40K euro. Vertel wat je daar verder voor nodig hebt aan support. Dat die support niets gaat kosten, hoogstens een beetje tijd.

Afsluitend

Bovenstaande punten zal ik in het gesprek op woensdag 6 juli verder toelichten. Het lijst je in je werkagenda doen of zo lijkt me een goed plan. Nog beter is het boven je werkbureau te hangen en wat af te strepen.

Bij de start van de module zullen we dit nogmaals doorlopen en de koers scherp zetten.

Rudolph

1 juli 2022


OUDE TEKST VAN 2022

Hieronder de oude tekst van 2020 toen de module zijn aanvang nam. De tekst is niet meer helemaal actueel, maar geeft wel een goed beeld van de richting waar we naartoe gaan werken. De kern blijft namelijk hetzelfde. Dus heb je tijd over, lees dan ook deze tekst.

1. Inleiding

September 2020 start een cursus die in ruime zin gaat over communicatie. Zowel interne als externe communicatie. Er onder vallen zaken als het bouwen van een merk, reputatiemanagement, content management, channel management etc.

Er kunnen studenten zijn die deze zomer daar al een start mee willen maken, of die al materiaal gaan verzamelen. Om die te helpen hebben wij de wensen beschreven voor dat vak. Deze wensen passen in de rubric van het vak. Tevens is er een link met de onderwerpen in de studiegids en de planning van de onderwerpen.

Wat zouden we willen zien in het portfolio dat begin 2021 af moet zijn? Dit kadert in mijn persoonlijke visie op commerciële economie doen en het vierde jaar. Dus die beschrijf ik eerst hieronder zodat je snapt waarom ik er voor ben in deze cursus veel onderwerpen te behandelen.

1. Welke onderwerpen essentieel zijn.

Naar mijn smaak hebben de CE studenten nog niet veel CE specifieke vakken gehad als ze het 4e jaar ingaan. Zo mis ik dingen als goed product management, communicatie, klantenservice management, prijsstrategie, innovatie en channel management. En dan daarin nog weer de specifieke tools die je moet kunnen benoemen en gebruiken, zoals een CRM systeem, een emailmarketing systeem en andere marketing automation tools.

Gelukkig gaan we in de winter 2020 wel tijd hebben een belangrijk onderdeel van commercie behandelen, namelijk de communicatie. Eerst had dit vak een zeer beknepen onderwerp, namelijk Reputatie management. En daar kan je zeker 15 weken mee vullen. Met Prof. Van Riel, de autoriteit in NL op dit gebied, die ik tijdens mijn Delta periode heb ingehuurd, ben ik er enige weken met het onderwerp bezig geweest. Met dat materiaal en actualiteit lessen vullen voor 15 of 20 weken gaat makkelijk. Maar…. Er is nog zoveel meer dat je eerst onder de knie moet hebben.

Dus ben blij dat we een brede insteek nemen die van communicatie. Dat kan ook weer te breed gaan, voor mijn is de ‘proof of the pudding’ of je met een onderwerp ook iets praktische kan, zonder in een specialisme te vervallen. Dus de onderwerpen breed belichten, een spade diep laten uitwerken en dan verder gaan.

2. Meer omkadering, meer duidelijke verwachtingen van mijn kant.

De ruis die veel op de lijn zit om de heel algemene rubric uit te leggen heeft naar mijn smaak ertoe geleidt dat ik teveel werkstukken, portofolio’s, zie die te algemeen zijn. Prima in jaar 1 en 2 wellicht, daarna moet er wat mij betreft meer diepgang komen. En dat kan door duidelijker te zijn. Mijn voorbeeld blijft dat als je iemand een leeg A4 geeft en zegt ‘doe iets’, je de persoon tot weinig diepgang aanzet. Een kleurplaat geven en vragen exact binnen de lijntjes kleuren, maar de persoon wel zelf laten kiezen welke kleuren, potloden of waskrijt, welke dichtheid van kleur etc. Dus ik ga voort met duidelijk, wellicht nog duidelijker te zijn in wat ik verwacht.

3. En het afdwingen.

Er zijn voorbeelden dat ik duidelijk mijn verwachtingen uitspreek, zelfs in een storyboard zet. Zoals bijvoorbeeld bij strategisch management. Maar…. Helaas kreeg van de meeste studenten niet wat ik verwachte, maar eigen invullingen die heel vaak zeer tekort schoten in breedheid van wat behandeld was en weinig diepgang of hoogte, die kregen dan ook geen voldoende. Afwijken kan natuurlijk, op allerlei mogelijke manier kan je aan de rubric voldoen….

Ik heb geen zin meer te weinig werk ‘goed’ te vinden. Zeker voor het vak communicatie heb ik sterke meningen, niet vreemd, ik heb jaren in de media industrie gewerkt. Even kort mijn ‘Loekie ster reclame’:

 • Gewerkt in de tijdschriften industrie en bladen helpen lanceren. En aan de start gestaan van commerciële zenders, als RTL en commerciële radio.
 • De opkomst van media inkoopbureaux van nabij meegemaakt.
 • Zelf een reclamebureau opgezet, Bureau2 dat twee jaar succesvol opereerde en ik toen verkocht.
 • Als adverteerder een paar miljoen budget jarenlang gehad om reclamebureau’s aan het werk te zetten. Voerde Europese, landelijke en lokale campagnes uit.
 • Werkte in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Polen met McKinsey aan het effectief maken van communicatie campagnes. Project ‘Accelerate’ was dat genaamd en die haalde het eerste jaar ruim 800k besparingen op de media bestedingen.
 • Prijzen gewonnen in de online reclame industrie.
 • Prof. C van Riel ingehuurd om te helpen reputatiemanagement op te bouwen ten behoeve van de kerncentrale die we wilde gaan bouwen.
 • Jarenlang adviseur geweest van de directie van een digitaal media bureau, dat door de vakpers, Adformatie, vele jaren als beste digitaal bureau werd uitgeroepen en daar prijzen mee won. Dat bureau is onlangs voor veel geld verkocht aan de Telegraaf groep.

Afsluitend

Hieronder mijn eerst concept van de onderwerpen en producties die ik waarschijnlijk ga verwachten. Heb nog overleg met een collega docenten, voor eind juli zullen we eruit zijn en het programma voor 80% hebben vastgesteld.

De meeste van onderstaande producties zijn een Must-have voor het mogelijk krijgen van een beoordeling ‘Competent’ wat mij betreft. Steek je er extra tijd in is ‘expert’ te halen. Maar opnieuw dit is voorlopig mijn eigen prive mening…

2. Opbouw cursus

Twee elementen zijn de randvoorwaarden van de cursus: Wat is nodig in het bedrijfsleven? En langs welke lijnen is hierin het beste onderwijs mogelijk uitgaande van blended learning, de combinatie van online en offline.

Element 1: Wat is nodig volgens het bedrijfsleven? Input: vacature teksten van communicatie managers; rubrics Landelijke competentie; rubrics NIMA. Gesprekken met directeuren van reclamebureaus en media inkoopbureaus.

Element 2: Langs welke leerlijnen bouwen we de cursus op? Langs de leerstijlen van Bloom. Deze hebben niet een hiërarchische opbouw, maar kunnen naast mekaar gebruikt worden. De aanpak die we in deze cursus zullen gebruiken is die ook bij Marketing of Social business en Global gehanteerd wordt en flauw ‘Just in time’ onderwijs genoemd wordt: kennis behandelen en direct in actie te laten zetten door de student. Dit vanuit de gedachte van ‘Constructive alignment’ die zegt dat kennis is iets dat studenten zelf maken.

Element 3: Ritme. Kleine stappen met diepgang. Elke twee tot drie weken een productie. Die niet te groot is. Wat mij betreft in het ideale geval op de middag en avond zelf al tot 80% te maken is. Dit ook omdat naar ik denk 1 op 3 lessen offline is, en de rest online.


3. Onderdelen van de cursus

Het programma ga je hier vinden op een aparte webpagina