Comms – Rubric en uitleg

Historisch verloop van de module

In de cursus Reputatie, Communicatie etc. hebben we in het studie jaar 2020-2021 gekozen voor een heel erg gestructureerde aanpak en het aanbieden van lesstof met opdrachten die plaats vonden in kleine thema’s. Die bij elkaar gaven een totaal product dat je een communicatie jaar plan voor de firma zou kunnen noemen. Die aanpak hebben we in de herfst van 2021 ook gevolgd. Toch bleek dat niet goed aan te sluiten bij de studenten. Enerzijds omdat men niet veel bezig was met communicatie, op een of andere manier landen het niet.

Studiejaar 2022-2023

Daarom dat we in het studiejaar 2022-2023 een splitsing maken in communicatie en grip op de organisate. Dat laatste geeft je als commercieel econoom meer een overzicht en past ook beter als afsluiting van je vierjarige studie.

Hoe kan je aanpak zijn?

Als je alle weken de lessen volgde en de opdrachten maakte aansluitend die week, kreeg je direct feedback en moet je gaandeweg een beeld gekregen hebben van wat je maakt en hoe dat past bij de rubric. De rubric hebben we in de eerste les doorlopen en ruim tijd genomen vragen te beantwoorden, die waren er niet meer aan het eind van de les. Dus dat zit wel snor.

…of toch niet helemaal?

Als laatste ultieme zet geef ik nog een Jip en Janneke uitleg, toelichting op die rubric. Mijn collega docent is het wel eens met extra uitleg nog eens geven… maar beide vinden we dat we voor dit niveau van de opleiding eigenlijk veel te ver gaan.. maar goed met Corona tijden willen we begrip hebben voor de lastige situatie en wat extra doen. Verder stel ik met op het standpunt dat ook in moeilijke tijden juiste dan de professionals zich onderscheiden van de middelmaat in bedrijfszin. Hoe hard dat ook klinkt. Maar we zijn niet een bedrijf, dus ala…

Hieronder de tekst. Bewust niet op een officiële site van de school gezet, want dit is geen officiële informatie, op geen enkele manier kan je hier rechten aan ontleden. De rubric en de assessoren zijn de bepalende factor bij de beoordeling.


Rubric in Jip en Janneke taal

Als eerste lees je tussen QUOTE en UNQUOTE de rubric tekst. Daarna een nadere toelichting per onderdeel.

QUOTE

I. Algemeen:

Je bent in staat om:

A. de leeruitkomsten te vertalen naar een onderzoek dat betekenisvol is voor jouw bedrijf of organisatie;                                                                                                                                                       

B.  passende beroepsproducten te maken, binnen de context van de leeruitkomst;

C.  relevante kennis en vaardigheden te vergaren en toe te passen.

II. Vakkennis; specifiek voor deze cursus geldt dat je in staat bent om: Beleid te ontwerpen om relaties bouwen en onderhouden, dit te monioren door key drivers te definieren van klantwaarde, klantbeleving en klantervaring.

– monitoren van de klantbeleving en de klantervaring.

– Adviseren over organisatieverandering t.b.v. verbetering “

UNQUOTE

Betekeninsvol

Betekenis vol voor jouw bedrijf. Dus past het in de missie, visie en values? En past het in in iets op de financiele balans, gaan ze meer omzet maken, minder kosten? En is dat wat in verhouding tot jouw inspanningen? En zijn jouw aanbevelingen wel iets waar na afrek van de kosten die gemaakt moeten worden om die aanbevelingen gedaan te krijgen, komt er nog wat winst uit? En die is in lijn met de interne winst verwachting?

Ook: Je haalt 30 ECTS, elke ECTS staat voor 28 studie uur, ieder uur is zeg 50 euro waard, dus deze cursus kost iemand 42.000 euro. Het zou mooi zijn als je dat bespaard met je werkstuk.

Passend beroepsproduct

Passend is het als het gaat over de communicatie activiteiten (dan passend bij deze cursus) en over die activiteiten voor jouw firma (dan passend voor de firma)

Beroepsproduct. Een werkstuk waar een bedrijf iets mee kan. Waar ze het liefst zelf om gevraagd hebben, of waar ze een vooruitgang mee kunnen boeken.

Relevante kennis en vaardigheden.

Alles dat in de cursus is aangeboden is relevante kennis. Of je moet die zelf verder uitdiepen, bijvoorbeeld de kern van het vak ‘wat is communicatie’ welke modellen zijn er die je hebt bekeken, en van die bijvoorbeeld vier modellen koos je er een. Waarom die? Je verdiepte je in de effecten en boodschappen die bepaalde media types kunnen dragen, hoe lang is een boodschap op twitter en kan je daarmee een land besturen en dan ook je klant? (les communicatie inleiding) Het bouwen van een merk, welke bouwstenen daarvoor zijn, het boek las je en daar weet je wat over te schrijven of zeggen.

De vaardigheden zitten in het uitwerken van de gevraagde producties. Dus bijvoorbeeld heb je de vaardigheid meerder kalenders te maken en die ook nog op mekaar te laten aansluiten en daar een verhaal bij te hebben.

Beleid te ontwerpen

Wat beleid is, zoek op in woordenboek. De horizon in dit vak is minimaal een jaar.

Dat ontwerpen, zoek op in woordenboek. Wat je dan moet ontwerpen, lees daarvoor de wekelijkse opdrachten, dat is het minimum.

Relatie bouwen en onderhouden

Welke relaties, met wie, wie is die wie (bv beschrijven door een persona) Bouwen en onderhouden, dus het aanleggen van een communicatie link tussen jouw firma en deze relaties. Hoe ga je die met communicatie leggen, ga je ze folders zenden, uitnodigen voor beurzen, spammen met emails? En waarop is die keuze gemaakt? Kijken die relaties wel naar folders, gaan ze naar beurzen? (les media)

En dan is de relatie gelegd, gebouwd, hoe onderhoud je die dan? Ga je bij hun verjaardag ze een kaartje sturen? Of doe je ouderwets kerstmanden versturen?

Of beleid rond het merk bijvoorbeeld. Mag iedereen zo maar de kleuren veranderen? Of met social media, mag iemand op zijn eigen instagram pagina van alles over de firma vertellen? Of heeft men daarvoor een social media beleid afgesproken met de medewerkers? (les brand management en logo)

Te monitoren door key drivers te definiëren

Monitoren, key drivers (KPI’s), die begrippen moet je kennen.

Wat ik me kan voorstellen is een dashboard te zien met a) hoe werken de communicatie middelen, wat verwacht je er van (bv: ik steek 100 euro in folders, hoe vaak wordt ik daarna opgebeld met een order?) b) wat doen de middelen voor mijn relatie bouwen en onderhouden. (bv twee communicatie middelen concreet uitwerken en wat ze doen om een suspect naar een prospect en dan naar een klant fase te brengen. bv als ik linkedin promotie doe, wat doet dat met klantbeleving en ervaring? Of hoe gaat mijn funnel gevuld worden van Attentie, Interest etc.) (les media)

Adviseren over organisatieverandering tbv verbetering

Wellicht werk je bij een firma die nog nooit op facebook iets gedaan heeft, noch op linkedin. En je werkt in B2B dus waarom zou dat nodig zijn? Awel, je hebt bedacht dat jouw firma een wat meer ‘menselijk gezicht’ moet krijgen. Iets met ‘goed doen aan de wereld’ wat als MVO. Dan lijkt linkedin om jouw B2B contacten warm te maken voor jouw firma wel gepast. Maar… hoe ga je dat organisatorische veranderen? Moet er iemand in de firma aangenomen worden die berichten te gaan plaatsen? Huur je een extern bureau in? Etc.

>>> 

QUOTE

I.Probleemoplossende vaardigheden:

Je onderkent en analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk. Je bent in staat om:

A. een heldere probleemstelling te formuleren, die voldoende sturend is voor jouw onderzoek en die relevant is binnen de context van de leeruitkomst;

B. de omvang en het bereik van het onderzoek goed af te bakenen:

1. inhoudelijk: je kiest het kader waarbinnen je het probleem wil onderzoeken (problem framing) 

2. haalbaarheid: je zorgt ervoor dat het onderzoek zodanig is ingeperkt dat je het binnen de gestelde periode kunt afronden;

C. bij je onderzoek passende methoden, technieken en modellen te gebruiken en jezelf de kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om de vragen die uit jouw onderzoeksproces naar voren komen te kunnen beantwoorden.”

UNQUOTE

Probleemoplossende vaardigheden

Hier valt alles onder dat je leerde bij het vak onderzoek. Rudolph heeft niet zo veel met dat vak, dus geen zin er hier mee over te vertellen. Er zijn boeken vol geschreven daarover en voldoende tijd geweest in de eerste weken om daarover te spreken.

Met de probleemstelling hebben studenten bijna altijd moeite. Ik snap dat eigenlijk niet zo erg, maar wellicht na dertig jaar leidinggeven, ben ik niet anders gewend dat problemen te moeten oplossen. En de oplossing was die duidelijk aan mijn mensen uit te leggen, dus wellicht maakte ik dertig jaar probleemstellingen. Dus hier mag je als student me nog vragen over stellen.

>>>

QUOTE

II. Informatievaardigheden:

Je bent in staat om:

D. op een verantwoorde, kritische manier informatie te beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit en relevante informatie te verwerken in je onderzoek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E. inzichtelijk te maken welke onderzoeksactiviteiten je hebt verricht om tot het antwoord op je onderzoeksvraag te komen (navolgbaarheid).”

UNQUOTE

Ook hier verwijs ik je graag naar de berg boeken die gemaakt zijn over onderzoek. Die zijn te vinden in iedere boekhandel, dus geen excuus dat je die boeken niet had. Los daarvan weet ik vrijwel zeker dat het bij iedereen een vak was in vorige jaren.

Een klein hulpmiddeltje wil ik nog wel geven. Die is van welke vragen je zou kunnen stellen:

Wat moet ik weten?

Waarom moet ik dat weten?

Wie kan het weten?

Hoe ga ik dat onderzoeken/vragen?

Bijvoorbeeld denk je als student: Ik moet weten welke bedragen we aan communicatie geven en hoe een communicatie briefing er bij mijn firma eruit ziet. Ik moet dat weten omdat ik een analyse moet maken van welke communicatiemiddelen we inzetten en of die effectief waren. Wie dat kan weten is het hoofd van de afdeling communicatie, of de financiële manager. Hoe ik ga vragen wat het budget was, hoe het ingezet is en of dat effectief was, dat ga ik vragen door middel van een semigestructureerd interview.

De opbouw van het interview is een bijlage, de gesprekken met wie en data daarvan staan ook ergens in je werkstuk, het interview hoeft niet helemaal letterlijk uitgeschreven. Wel in grote brokken moeten de assessoren de link kunnen leggen tussen je bevindingen en de interviews.

>>> 

QUOTE

Je ontwikkelt je door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.

Je bent in staat om zelfstandig te reflecteren op jouw leervermogen, om de effectiviteit en/of efficiëntie van jouw professionele handelen te verbeteren. Dat doe je door actief feedback te vragen aan anderen in je omgeving en bij jezelf te rade te gaan: werk ik aan de goede doelen en werk ik doelgericht? 

Je hebt een actieve leerhouding die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid, openstaan voor nieuwe inzichten en ruimte voor twijfel.

Je kunt analyseren wat werkt en wat minder of niet werkt/gewerkt heeft. Op basis hiervan kun je jouw handelen bijstellen.

UNQUOTE

Zelf reflectie en zelfbeoordeling

Hier zou een STARR te maken zijn, wellicht twee kunnen geproduceerd worden.

Zelfstandig reflecteren en feedback vragen

Natuurlijk deed je elke week de opdracht en vroeg je feedback en/of boekte je jezelf in de agenda’s van de docenten. Als je dat niet gedaan hebt, dan heeft dat aan het eind van de cursus doen niet veel nut. Hopelijk heb je dat dan proberen te compenseren door wel veel intern bij je firma te vragen, specialisten te raadplegen en hun artikelen of boeken te lezen of aan externe communicatiedeskundigen. (denk aan bronnen als de Adformatie, etc)

Actieve leerhouding

We zagen je in de lessen. En niet alleen zagen we je, maar je was ook actief met vragen en het aanbrengen van nieuwe informatie die je in vakbladen las of bij je studiewerk tegen kwam.

Analyseren wat werkt en minder werkt

Ook hier kan je iets over vertellen in een STARR die je bij kan voegen bij je werkstuk.

>>>

QUOTE

Je bent in staat om, bij het maken van keuzes en de uitvoering ervan, binnen de grenzen van het redelijke rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen en de verwachtingen in de samenleving op maatschappelijk, cultureel en moreel gebied. Dit doe je op een integere manier, waardoor je keuzes houdbaar zijn en verdedigbaar naar anderen.

Je bent in staat om rekenschap te geven van de wijze waarop je hebt nagedacht over jouw eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

UNQUOTE

Hier past van alles. Bijvoorbeeld

Koos je voor agressie communicatie die mogelijke mensen kan afschrikken of zelfs opruiend is? Maak je gebruik van gegevens die je eigenlijk niet mag hebben? Ben je netjes op de website en vertel je bezoekers wat je met hun informatie doet? Heeft je firma een soort ‘data officier’, of een ombusvrouw?

>>>

QUOTE

Je bent in staat om jouw boodschap goed over te brengen aan een publiek van gelijken, specialiseten, niet-specialisten, leidinggevenden en cliënten.

Schrijven (toetsing: rapportages opgenomen in portfolio)

Spreken: interactie (toetsing: vraaggesprek met assessoren)

Spreken: productie (toetsing: presentatie)

UNQUOTE

Jouw boodschap

Welke is dat? Welke punt wil je maken? Aan wie wilde je die boodschap overbrengen?

Dus bijvoorbeeld wilde je uitleggen dat de firma echt iets met linkedin moet doen in kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je legde dat uit aan je collega’s door ze individueel te spreken door de telefoon en ze zo mee te krijgen. Je had ook als gebeld met de MVO vereniging. En toen je vijf of tien klanten belde met hun mening wist je dat en deed je daar iets mee. En de leiding die bestaat uit xyz mensen met xyz titels gaf je een presentatie en hun reactie was xyz.

END


Rudolph’s stokpaardjes

Communicatie is zender, codering, medium, decodering, ontvanger. En de ruis en zo.

Communicatie heeft een inhoud en betrekkingsniveau. Hoe is dat bij jouw firma bijvoorbeeld en hun communicatie?

Media. Heb je een overzicht van alle media die je zou kunnen inzetten? Heb je een overzicht van de media die de firma nu inzet? En heb je daar een advies bij naar de toekomst toe?

Merkbouwen. Wat zijn de elementen en wat zie je in jouw firma daarin gebeuren?

Hoe lees ik in een agency briefing terug hoe je Kennis, Houding en Gedrag beinvloed met een campagne?

Wat doet jouw logo op Kennis, Houding en Gedrag?

De kalenders zijn tiptop: Je moet een product hebben, ik zie in de product roadmap wanneer die op de plank voor verkoop komen te liggen. Je start dan met communiceren een tijdje daarvoor. En past dat dan handig is het moment dat er iets is in de wereld van de klant? En doe je onderzoek naar de reacties van jouw klanten op het product? Dat zie ik product onderzoek staan op de onderzoekskalender. En doe je onderzoek naar welke communicatie uitting het beste zal werken? Dan zie ik dat ook op deze kalender.

Maar mischien merkte je dat jouw firma niets doet met social media. Dan moet je dat communicatie kanaal nog opstarten. Welke keuzes maak je? Direct en Twitter en Instagram en gezichtboek doen lijkt me veel dus dat zal je wat dosseren. En dat zie ik dan in een kalender waarin je otnwikkelingen van je media kanalen beschrijft.

Dat bij mekaar maakt een geheel plaatje, dat je een communicatie plan zou kunnen noemen.

In de kern van de zaak ben ik benieuwd hoe jij de afstand tussen jouw firma en de consument overbrugt en de consument zijn dopamide bewerkt zodat die je gaat kopen. Lees ook dit artikel over dat spel.