Comms – Assessment info

Versie 26 juni 2022

Met de radiomast die in Berlijn staat kondigde ik het programma van de cursus Reputatiemanagement aan, die ik zelf later de cursus Communicatie, Reputatie, etcetc ben gaan noemen omdat ik meer wilde behandelen dan alleen reputatie. Dat was in 2020. Inmiddels is de module twee keer gegeven en hebben we elk jaar aanpassingen gemaakt. Dat zal in het studiejaar 2022-2023 ook zo zijn. Dan maken we een splits in twee delen. Een deel rond communicatie en een deel rond grip op je organisatie, waarmee je de reputatie kan aansturen en in de hand houden.

Deze webpagina is ook bedoeld als radiomast. Een bericht dat ik geef om je te laten weten waar de vragen aan het eind van deze cursus over zouden kunnen gaan eventueel mischien…

Aan het eind van deze pagina ga je nog eens een uitleg vinden over de ins en outs van een assessment. Verder kan je daar ook meer over vinden op http://www.maakeenportfolio.com

Start logica. Je hebt dus:

 • Een markt waar je iets aan verkopen wil, of blijven verkopen. Dat kunnen producten zijn en diensten of ideeën.
 • Je hebt een product, dienst of idee dat je wil laten landen daar.
 • Wat is je methode om tussen die twee een contact te leggen, dat is de uitdaging van de cursus Communicatie, Reputatie etcetc.

Hieronder de vragen die ik me zo zou kunnen voorstellen dat ik zou stellen bij het lezen van een werkstuk, het eind portfolio en als ik in gesprek met studenten ben. Nog maar eens gezegd, aan deze pagina kan je geen enkel recht ontlenen.

De vragen heb ik voor het gemak wat geordend, maar kunnen natuurlijk kriskras een schriftelijk of mondeling stuk opkomen.

Zender

 • Wat voor boodschappen wil jouw firma uitzenden?
 • Naar wie? Hoe groot is die groep? Hoeveel belang heeft die groep bij jouw firma?
 • Waarom die boodschap, hoe past dat in de langere en kortere termijn doelstellingen van de firma?
 • Geef me eens een voorbeeld van een boodschap die men wil overbrengen. En hoe heeft men dat gedaan, via welke medium, welke boodschap en wat was het effect? En het bedoelde effect? En deed men een analyse daarvan?

Coderen

 • Heeft de firma weleens een campagne briefing gemaakt?
 • Hoe zag die eruit en wat vond je daarvan, bracht het de boodschap en het doel van de campagne goed over?
 • Wat voor campagne zie je zelf voor ogen in 2021 en hoe zou je die in Kennis, Houding en Gedrag willen vertalen, wat moet daar gebeuren? En met wat voor soort plaatjes en kleur en teksten gaat dat dan?
 • Let je op de spelling van de texten en welke plaatjes vinddt je goed in campagnes? Wie tekend die af voordat er een productie is van communicatie materiaal?

Medium

 • Welke media gebruikt jouw firma en wat vindt je daarvan?
 • Welke media zag je dat niet gebruikt werd en zie je wel mogelijkheden toe? Waarom zie je daar mogelijkheden toe, wat voor boodschappen kan dat medium dragen?
 • Welke media lijkt je goed om in te zetten in 2021.
 • En in welke volgorde in tijd, wanneer wat?
 • En in welke volgorde van belangrijkheid, waar gaat als eerste je budget naartoe, naar welke doelgroep en waarom? Is dat een korte of langere termijn doelstelling?
 • Welke media zou je willen ontwikkelen zodat je firma minder afhankelijk gaat worden van betaalde media of media waar je geen invloed op kan uitoefenen?

Ontvanger

 • Wat weet je van je doelgroep? Heb je die ingedeeld in verschillende lagen, die van je communicatie doelgroep, je marketing doelgroep?
 • Hoe ziet je doelgroep eruit, kan je me een beeld schetsen van iemand die nu eens goed zou passen in de doelgroep van je firma.
 • Wat is het koopgedrag van je doelgroep en hoe speel je daar met je communicatie op in? Hoe is dat voor het loyaal houden van je klanten, wat zijn daar de trigger punten en hoe speel je daar op in?
 • Als een klant vertrekt, wat voor soort communicatie is jouw suggestie zou je dan moeten blijven doen? En doet de firma dat? Waarom wel of niet? Had je daarover ook een advies aan de firma en welke was dat dan?

Campagne management

 • Welke tools gebruik je voor campagne management? En als geen, welke ken je? Als ja, hoe worden die ingezet bij jouw firma of door jou?
 • Vertel iets over de seizoeninvloeden die je onderkend hebt in het opstellen van je communicatie kalender.
 • Hoe kan je schuiven in je kalender? Stel dat in mei van een jaar je tot de ontdekking komt dat de omzet nog aan geen kant gehaald gaat worden, kan je dan je campagne naar voren halen? Wat doe je dan?

Reputatie

 • Welke effecten heeft een goede of slechte reputatie?
 • Welke bouwstenen bouwen een reputatie?
 • Wat heeft PA en PR met reputatie te maken?
 • … later komen er hier nog veel meer

Actualiteit – voor experts.

 • Hoe zou automatisering van je communicatie jouw firma kunnen helpen? Wat deden jullie daar al aan? Wat is je voorstel daar de komende jaren aan te gaan doen? Waarom? Wat voor effect gaat dat hebben?
 • De inzet van social media voor B2B hoe kijk je daar tegen aan?
 • Wat zijn jouw ethische normen over een zakelijk contact ook prive te benaderen?
 • Zijn er regels rond het gebruik van social media door medewerkers bij jouw firma? Als ja of nee, wat vindt je daarvan? Hoe zet je social media voor jezelf in?

Procesgang

 • Hoelang voorbereiding heeft de marcoms afdeling nodig voor campagnes?
 • Wat is proces. En is jouw dat duidelijk?
 • Wie zijn spelers?
 • Hoe besluitvorming over comms zaken?

Performance

 • Welke KPI’s gebruikt de firma? Welke zou jouw suggestie zijn? Hoe ziet het daschboard er nu uit? Hoe over drie jaar?
 • Gebruiken jullie een externe partij voor communicatie zaken? Als ja, welke en hoe vindt de budgettering en afrekening plaats?

Logo – Dit onderdeel is in 2022-2023 voor experts.

 • Hoe past het logo in het totaal plaatje van de missie, visie en xyz?
 • Is de kleur passend? Is het passend binnen een internationale organisatie? Waarom wel waarom niet?
 • Hoe doen je concurrenten hebt, lekker ouderwets of steeds nieuw?
 • Let je zelf op logo’s? Draag je logo kleding en hoe bewust ben je er van?

Positionering

 • Leg eens uit.

Imago en Identiteit

 • Zonde van het geld al die bedrijfsfeestjes, of niet?
 • etc.

Diversen

 • …. Van alles en nogwat vragen….

Assessment hoe gaat dat? Nog eens een uitleg.

Inleiding

Voor de studenten die nog niet eerder studeerde bij de Career Academy hieronder een uitleg hoe de beoordeling gaat. Dit is een aanvullingen op de uitleg elders op deze website, op de uitleg van docenten, op de uitleg in Brightspace en andere plekken.

Om nog eens te herhalen, het assessment aan het eind van de cursus is een moment waarop twee assessoren hun werk is vast te stellen of een student voldoet aan de vereisten om 30 ects punten te halen. Die vereisten zijn vermeld in een rubric en die is omgezet naar een beoordelingsformulier. De assessoren moeten aantoonbaar materiaal zien dat bewijst dat de student iets weet, kan, deed, etc.

Hoe gaat het assessment in zijn werk?

We nemen iets van een uur of anderhalf uur de tijd. Daarin kan je iets van tien minuten gebruiken om wat te presenteren. Daarna hebben we een vraag en antwoord gesprek van iets van een uur en dan overleggen de assessoren over de beoordeling, hoor je die en heb je of een uitslag dat je ‘competent’ bent, of ‘expert’ (dan ben je nog beter dan competent) of ‘nog niet competent’. In het laatste geval mag je na een tijdje terug komen om het nog eens te doen.

Input. De input van dat assessment kan een werkstuk zijn, een portfolio waarin een student beschrijft wat die gedaan heeft etc. Dat zend je toe en upload je op Brightspace voor de deadline die gesteld is. Docenten lezen dat dan in detail en stellen daar opmerkingen en vragen bij die hun in staat moeten stellen om objectief vast te stellen in het assessment dat je kan wat je zou moeten kunnen.

Buiten het werkstuk kan een student gebruik maken van iets van 10 minuten tijd om tijdens het assessment dingen te presenteren. Maar als je het daar van moet hebben dan ben je veel te laat… het werk van 15 tot 20 weken in 10 minuten zo uitleggen dat je alles verteld heb over wat je gedaan hebt is redelijk kansloos lijkt me.

En in het vraag en antwoord deel gaan assessoren dieper in op zaken die ze of niet begrijpen, of verder in de diepte willen horen, etc. Het is dus zaak dat je als student zorgt alle punten gedaan te hebben, alle punten afgetikt uit de rubric. En ik kan je verzekeren dat dit niet gaat lukken als je een week van tevoren denkt even een werkstuk in elkaar te draaien.

Hierboven probeer ik je te helpen met een heads-up over de vragen die ik je mogelijk kan stellen tijdens het assessment. En ga er van uit dat ik redelijk door zal vragen, dus je zal goed in de stof moeten zitten. Zit je dat niet en denk je met ‘ik praat me er wel uit’ ook te komen, dan raak je ernstig in mijn irritatie fase met mogelijk alle gevolgen van dien. Verder is het ook een leuk moment voor studenten die juist dit moment willen gebruiken om hun grote stappen vooruit te willen laten zien en daar de welverdiende complimenten voor te krijgen. Dan wordt zo een assessment een feestje. Werk daar naartoe zou ik zeggen.

Wanneer vindt het assessment plaats? Dat is in onderling overleg in een aantal ‘lichtingen’. Voor de cursus Reputatie etc die in de herfst van 2020 gegeven zal worden is de eerste lichting in januari 2021. Lukt het je niet om je werkstuk daarvoor in te leveren voor 4 januari 2021, dan ga je over naar de 2e lichting die ergens eind maart zal zijn. Haal je dat ook niet, dan gaat het juni of later worden.

Kan ik zomaar uitstellen? Ja als je dit vriendelijk overlegd ruim van tevoren. Maar dan is mijn verwachting dat je dan ook een betere kwaliteit levert. De draaiknoppen die er zijn in het leven zijn die van tijd x kwalitieit x geld. En geld kan je me niet geven, dus als je meer tijd neemt, verwacht ik meer kwaliteit.

Hoe vinden ze plaats? In normale omstandigheden op school. In Corona omstandigheden via Teams. En ga daar maar van uit.

Hoe weet ik wanneer het assessment is? Dat laten docenten je ruim van tevoren weten. Als jij ruim van tevoren laat weten op te willen gaan voor die lichting….

Als ik het niet haal wat dan? Dan nodigen we je uit voor een herkansing. Haal je die 2e herkansing ook niet, dan moet je de cursus overnieuw doen en de assessments.


Disclaimer. Niets van deze website heeft nut, is relevant of op geen enkele manier officiele communicatie van een school een bedrijf een bericht dat van een UFO kwam. Dus geen rechten aan te ontlenen.

UPDATE lente 2021: informatie over hoe je een portfolio maakt of een scriptie of theses of daar een assessment voor doet daar maakte ik een aparte website voor. Check out www.maakeenportfolio.com