Besluitvorming – Rubric en Studiegids

Hieronder wat toelichting op de formele stukken van de onderwijsinstelling. Deze toelichting kan soms outdated zijn, dus vraag me er naar en het is geen officiële communicatie, slecht mijn persoonlijke gedachtes, neergepend als extra hulp voor studenten.

Update lente 2023: we starten weer in febaruari 2023. Tegen die tijd zal ik onderstaande informatie van een update hebben voorzien. Denk dat te doen in januari, kom dan terug voor verse informatie. Heel erg zal de module niet veranderen in vergelijking met vorig jaar. De rubric is wat aangescherpt, maar daarover dus in 2023 meer.

RUBRIC en RR’s Toelichting

Voor de cursus Grip op besluitvorming is een formele rubric. Mogelijk is die aangepast nadat ik onderstaande tekst heb gemaakt in 2021, check dat nog even. Dus haal de rubric erbij en zet hiernaast. Verder heb ik lesweken genoemd waarin de lesstof behandeld zal worden, dat is ook onderworpen aan wijzigingen.

Verder de disclaimer dat dit geen officiële communicatie is van een onderwijsinstelling. Maar slechts de persoonlijke mening en opvatting van Rudolph Regter die dit maakt om zijn studenten te helpen.

De rubric in RR’s uitleg.

Versie van eind januari 2021, met aanvullingen voor studiejaar 2022-2023:

De rubric schrijft in het begin:

I. Algemeen:

Je bent in staat om:

A. de leeruitkomsten te vertalen naar een onderzoek dat betekenisvol is voor jouw bedrijf of organisatie;                                                                                                                                                       

B.  passende beroepsproducten te maken, binnen de context van de leeruitkomst;

C.  relevante kennis en vaardigheden te vergaren en toe te passen.

II. Vakkennis; specifiek voor deze cursus geldt dat je in staat bent om:”

Dat schrijft de start van de rubric. En dat is al een paar jaar zo, dus als student zou je moeten weten hoe je deze generiek tekst kan omzetten in materiaal voor een portfolio en daar dan bewijsstukken in te krijgen. Maar ik zal je nog op weg helpen.

Ad A. Betekenisvol is hier het kernwoord. Wanneer is het betekenisvol, awel, dat is simpel, als de firma je werk in gang heeft gezet, dus er budget en tijd aan heeft toegewezen. Meer kan ik als docent dan niet vragen. Maar dat is niet altijd even makkelijk, dat begrijp ik.

Ad B. Passend en binnen context. Gaat de cursus over besluitvorming, en je maakt een stuk over het verpakkingsmateriaal van jouw product…tja dat heeft niet heel veel met de cursus inhoud te maken….

Dus je maakt voorbeelden over hoe besluitvorming gaat. In het klein, bij de kantine op je werk, in het groot in de Raad van Bestuur. In het prive leven van de mensen voor ze op kantoor komen, nemen ze de garage om hun auto te parkeren, wat voor achtergrond hebben ze op hun Teams of Zoom beeld, waarom kozen ze dat?

Ad C.

Relevante kennis. Een boek of vijf verwacht ik wel gelezen te zijn.

Vaardigheden. Ik verwacht reflecties te zien op een drie- tot vijftal besluitvorming methodes die je hebt toegepast.

Toe te passen. Je bent actief bezig geweest je kennis over besluitvorming, aanvliegroute, besluit zelf, nawerk, te laten zien gebruikt te hebben in je werk en/of prive.

Essentieel, wil ik ook nog zien om competent te kunnen worden.

 • Besluitvorming theorie, methodes kennen. Minimaal vijf.
 • Impact en vormen intuitie verhaal bij kunnen doen en reflecteren op je eigen gebruik van intuitie en hoe je dat gaat verbeteren/veranderen
 • De decision making unit in detail uitgeschreven hebben voor een bepaald besluitvormings process.
 • Het werkboek rond Professionele identiteit ingevuld met een reflectie erop.

In wat meer kleiner detail

Ad A. Onderzoek

 • Student heeft onderzocht welke vormen van besluitvorming (pareto, groepsbesluitvorming, autocartisch etc) de firma hanteert en waarom. RR: hier zie ik dan een soort analyse lijstje waarin je in een kolom beschrijft wat de kenmerken zijn van die besluitvormings method en in een kolom ernaast hoe je tijdens een besluitvormings traject geteld hebt hoe vaak dat onderdeel te zien was.
 • Student heeft geanalyseerd welke mensen welke soort besluiten nemen. RR: van minimaal 5 tot 10 mensen analyseer je, door te kijken, collegas te vragen etc, hoe hun besluitvormingssijl is. Je start met een overzicht van de stijlen, zet bij de stijlen hun karakteristieken en telt al, of beschrijft in woorden, waarom deze persoon op dat moment op die manier een besluit nam.
 • Student heeft geanalyseerd hoe de verhouding is van besluiten die op rationele gronden en op intuitieve gronden zijn genomen.  En weet welke bias er bij welke besluitnemer speelt. RR: deze lijkt me een open deur.
 • Student heeft onderzocht wat de ethiek die de firma heeft rond besluitvorming en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de firma neemt. RR: hier kan ik me voorstellen dat je bekijkt of er een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rapport is. Er doelstellingen zijn verwoord in het jaarverslag over aandeelhouders vergaderingen. Ook of er een doelstellingen zijn bij HR rond evenwichtig work/life balanse, etc
 • Student kan dit begrip toepassen op zijn situatie in een complex probleem (een wicked problem) RR: die moet zitten in je plan van aanpak, mijn sterke advies is die in week 3 ten laatste te hebben en die langs de docenten te hebben gehaald en daar een licht formele ok op te hebben gekregen. (bevestig ze het per mail)
 • Student kan de communicatie rond het nemen van grote besluiten in de firma analyseren en die evalueren. (lesweek 4) RR: neem de drie grote veranderingen die de organisatie heeft moeten doorgaan en zoek dan op website, interne blaadjes, intranet over welke communicatie er dan gedaan is. Maak screendumps en maak hier een apart portfolio item van.
 • Student heeft geanalyseerd op welk niveau, welk soort besluiten wordt genomen (lesweek 8) RR: Neen de firma en zijn doelstellingen, welke besluiten zijn strategisch, tactische en operationeel. Zet die afd tegen de besluiten en op welk managerial niveau die genomen mogen worden. Beter nog: zie bij finance los te peuteren wie welke budget bevoegdheid heeft.

Ad B. Passend beroepsproduct

 • Student kan een workshop creëren waarbij hij meer dan de helft van zijn publiek kan meekrijgen in a. belang van besluitvorming, b. belang van methode van besluitvorming, c. wat te doen als besluitvorming stopt. (lesweek eindproduct) RR: lijkt me dat je hier een draaiboek maakt, eigenlijk een soort mini portfolio en je die af hebt enige weken voordat je de webinar geeft. Meer daarover als we mekaar spreken.
 • Student heeft inzicht in zijn eigen functioneren, zijn professionele identiteit. RR: dit is het werkboekje Professionele Identiteit die ik essentieel vindt om te hebben. Heb je het boekje dat ik daarvoor maakte om het je makkelijk te maken no gniet, vraag me er naar.
 • Student laat minimaal twee voorbeelden zien van zijn leiderschap op een moment van een complicatie in besluitvorming. RR: zoek een pad-stelling op tijdens een besluitvormings moment. Zit die niet standaard in je werkkring, je bent het altijd eens met je collegas en leidinggevende, maak die dan in de prive sfeer.
 • Student heeft voor een complex probleem de decision making unit uitgewerkt. RR: dit is een werkboek dat makkelijk te maken is, je hebt er niet veel kennis voor nodig, maar wel even tijd kost. Moet ik zien.
 • Student heeft door het onderzoek naar de vormen van besluitvorming in zijn firma, deze ge-evalueert en heeft een advies gecreëerd voor een verbetering. Dit specifiek op een bepaalde management laag, of een specifiek besluitvormingstraject. RR: als je weet die welke teken bevoegdheid heeft, kan je ook het spoor volgen wanneer die tekenen. En hoe ze dan besluiten. Maak een advies naar collega en als je durft naar een hoge geplaatste. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de methode van de Paradox aanpak die ratio en intuitie combineerd eens te ‘verkopen’ aan een collega of leidinggevende.

Ad C. Relevante kennnis

 • Student kent  de theorie van besluitvorming, de psychologische elementen en zaken de besluitvorming zelf betreffende. RR: weten zodat bij vragen je de antwoorden hebt.
 • Student kan analyseren waarom en waar in zijn organisatie besluiten moeten worden genomen. RR: Besluiten leiden tot acties, leiden tot halen van doelstelingen. Dus begin met de doelstellingen die de firma najaagt en hoe dan daar welke soort besluit bij passen.
 • Student kent de methodes van besluitvorming en kan er daarvan vier goed toepassen. En bewijst die te hebben toegepast in de praktijk. RR: spreekt voor zich denk ik.
 • Student kent de benaderingen van besluitvorming. (rationeel, intuitie, etc).
 • Student kent minimaal vijf omstandigheden van besluitvorming. RR: hier bedoelen we dat het complex/niet complex, snel/langzaam etc kan zijn.
 • Beschrijf in welke context beslissingen worden genomen. RR: zie lesmateriaal.
 • Student kan uitleggen wat het belang is van besluiten nemen met intuïtie. RR: zie lesmateriaal.
 • Student kan analyseren hoe hedendaagse besluitvorming gaat en een paper van twee A4 creëren over de besluitvorming in zijn industrie door top managers.
 • Student kent de verschillende vormen van onderhandelen en kan evalueren hoe de student zelf die gebruikt, waar zijn sterke punten liggen en welke onderdelen studie nodig hebben.

Kernpunten of Rudolph’s stokpaardjes

Voor in deel KENNIS

 • Student kent  de theorie van besluitvorming, de psychologische elementen en zaken de besluitvorming zelf betreffende.
 • Student kan analyseren waarom en waar in zijn organisatie besluiten moeten worden genomen. Daartoe kent de student de doelstellingen van de firma van directieniveau tot uitvoerend niveau en de daar gehanteerde besluitvormingsmethode. (les onderhandelen en les politiek)
 • Student kent verschillende methodes van besluitvorming en kan er daarvan een aantal toepassen. En bewijst die te hebben toegepast in de praktijk.
 • Student kent de benaderingen van besluitvorming. (rationeel, intuitie, etc). (les van onderhandelen, leiderschap en les politiek.)
 • Student kent minimaal vijf omstandigheden van besluitvorming. RR: hier bedoelen we dat het complex/niet complex, snel/langzaam etc kan zijn.
 • Student kan uitleggen wat het belang is van besluiten nemen met intuïtie.
 • Student kan analyseren hoe hedendaagse besluitvorming gaat en een paper van twee A4 creëren over de besluitvorming in zijn industrie door top managers.
 • Student kent de verschillende vormen van onderhandelen en kan evalueren hoe de student zelf die gebruikt, waar zijn sterke punten liggen en welke onderdelen studie nodig hebben.
 • Student heeft wetenschappelijke artikelen geanalyseerd en kan die direct reproduceren.


Studiegids

Ach die studiegids is meer een grove schets van wat we in een cursus gaan doen. Lees beter de rubric, dan weet je wat je moet gaan produceren en leren. En als dat nog niet voldoende informatie geeft kan je me maar beter even bellen, dat gaat je een pak meer informatie geven om een goed besluit te nemen deze cursus wel of niet te doen. Rudolph.